Gå til hovedindhold

Høringssvar

FU vs FO jlubberne

Det er trist at en kommune som Aarhus, nu står til at skulle spare så mange penge på stort set alle område i hele kommunen.

Et af de mange spareforslag der lagt på bordet, er at fjerne tilskuddet til de 17 FO klubber der er i Århus kommune. Det giver i min optik rigtigt god mening at spare et sted, hvor der i forvejen er et dobbelt tilbud til en målgruppe.

Det er aldrig fedt at skulle spare, derfor er det også særligt vigtigt, at der spares de rigtige steder. Det giver naturligvis en følelsesladet debat, derfor er det især vigtigt, at man forholder sig til de faktiske forhold.

FO klubberne har desværre fået skabt et narrativ om, at fjerner man tilskuddet, vil de unge stå uden et klubtilbud, og være henvist til gader og stræder, hvilket vil skabe øget kriminalitet og mistrivsel blandt de unge da de ikke har nogle steder at være. Det passer ganske enkelt ikke! Det er absolut upassende at sætte et sådant skræmmebillede op!

I Aarhus kommune er det politisk bestemt, at der skal være et pædagogisk fritidstilbud til alle unge op til 18 år og 21 år for børn og unge med særlige behov, der findes kommunale ungdomsklubber i de fleste skoledistrikter i kommunen.

Der bliver derfor allerede i dag, afsat midler til netop denne målgruppe som FO klubberne også henvender sig til.

Et enigt byråd vedtog i efteråret 2021 en ny visionsplan for hele fritids-og ungdomsskoleområdet, hvori der er et ønske om at udvide ungdomsklubsaktiviteterne på tværs af kommunen, og på den lange bane at gøre det kontingentfrit for de unge at gå i ungdomsklub. Det er altså politisk bestemt af et enigt byråd.
Som der ganske rigtigt beskrives i begrundelsen for spareforslaget, bliver det lidt en konkurrence omkring de samme unge, og med 2 aktører på samme felt, bliver det selvfølgelig en forringelse af det samlede tilbud.

Der har været i flere høringssvar været en tilkendegivelse af, at det kommunale tilbud var mangelfuldt, at der var for få åbningstimer om aftenen, hvad kan forklaring så være på det?
Mange FO klubber har ikke selv egne lokaler og benytter derfor lokaler i de kommunale klubber (FU klubberne) ofte op til 4 gange om ugen. Det betyder at der flere steder har været en nødvendighed af at flytte det kommunale tilbud til de unge (14 til 18 år) til andre lokaler og andre steder, nogle steder med samlede tilbud på tværs af bygrænser, oftest benyttes de kommunale legepladser med små lokaler, der ikke er indrettet til mange unge på én gang, derfor har der været opdelte aftner for de enkle årgange.
En udgift der kunne være unødvendig. Men det er politisk bestemt at der skal laves et kommunalt tilbud til de unge, hvilket FU området er forpligtet til uanset om der er et FO tilbud.

Udgifterne til andre lokaler vil også kunne spares, ved at der igen kan laves kommunale ungdomsklubber i samme lokaler som fritidsklubberne.(som idag benyttes af FO klubberne) Som mange nok ikke er bekendt med, er det FU området der betaler driftsudgifterne, herunder også rengøring, hvor der er et lokalefælleskab med FO klubberne. Det glemmer man at fortælle i de høringssvar der er indsendt, og hvori det beskrives hvor billigt det er at drive et FO tilbud. Skulle FO klubberne selv betale udgifter til lokaler, rengøring og drift ville der ikke være mange midler tilbage at drive FO klub for.

Der er helt klart uhensigtsmæssigt at bruge midler på dobbelt driftsudgifter, i stedet for at bruge dem til et godt tilbud til de unge.

Jeg håber at politikerne vil stå ved, at de i fællesskab har vedtaget en helt ny visionsplan for hele fritids-og ungdomsskoleområdet og med denne visionsplan har nikket ja til at der skal være fritidspædagogiske tilbud til børn og unge i hele kommunen, og at de også vil være ansvarlige nok til at sikre at de fysiske rammer også er til stede for at visionsplan kan føres ud i livet. Det betyder at der kun vil være plads til et samlede tilbud for målgruppen 7 kl. og op til 18 år for alles bedste.
Download høringssvar som pdf

Afsender

Navn

Thomas Kristensen

Indsendt

24/11/2022 20:31

Sagsnummer

HS3566551

Informationer

Startdato
Svarfrist
Type
Indkaldelse af ideer og forslag
Område
Hele kommunen
Hørings-id

H521

Kontakt

Alice Johnsen

Mail: aljo@aarhus.dk 

Telefonnummer: 30 91 35 44