Gå til hovedindhold

Høringssvar

Vi har brug for modige og visionære beslutninger. Vi har brug for kunsten og kulturen.

Uafhængige Scenekunstneres Høringssvar: Sparekatalog for Kultur og Borgerservice i Aarhus Kommune.

Vi, fra Uafhængige Scenekunstnere, har læst sparekataloget med stor bekymring og overraskelse. Vi repræsenterer selvproducerende scenekunstnere fra hele landet - hvoraf mange har større eller mindre tilknytning til Aarhus og kulturlivet her.
Aarhus har hidtil været kendt som en by der vil kulturen og kulturlivet - til gavn for både udøvende og publikum. Det er en by, hvor borgerne igen og igen fremhæver kulturen som en af de tre vigtigste grunde til at de har valgt Aarhus.

Med dette sparekatalog synes kursen at være ændret - og vi frygter for det kunstneriske miljø og deraf kommende manglende kunstneriske tilbud til borgerne i Aarhus. Dette gælder også de dobbelte besparelser som flere institutioner er underlagte grundet sparekataloget fra Børn og Unge.

Som selvproducerende aktører er vi helt klar over, at kriserne banker på, at økonomien alle steder er udfordret og at budgetterne skal afbalanceres nøje. Der findes ikke nogen lette løsninger. Men vi vover dog her alligevel at pege på nogle af de største problemer ved de i sparekataloget beskrevne forslag.

Bortfald af driftstilskud til Teater Katapult
Ved at trække støtten til Katapult fra den ene dag til den anden, og derefte rykke Bora Bora til uegnede lokaler på Godsbanen, er det meget sandsynligt at årtiers arbejde for at etablere, udvikle og konsolidere de to institutioner samtidig skrottes. Det er fundraising, organisationsopbygning, netværksarbejde, ansøgninger, kunstnerisk udvikling og knowhow der kan blive fjernet fra jordens overflade med et pennestrøg. Og det er ikke en beslutning, der lige kan rulles tilbage, når man om et par år opdager alvoren, eller der forhåbentlig er kommet lidt flere penge i kommunekassen i Aarhus.
Det har altså fatale konsekvenser for de to institutioner, for deres publikum og for de mange kunstnere der er afhængige af at kunne udvikle, producere og præsentere deres arbejde der.
Aarhus er en by med befolkningstilvækst - og selvom vi også bifalder at skabe flere kulturtilbud til borgere i oplandsbyerne, er der for os ingen tvivl om, at der kommer til at mangle scenekapacitet i Aarhus midtby i de kommende år. Ved denne spareøvelse forsvinder der de facto endnu en teater og/eller dansescene fra Aarhus. Og i øvrigt også et spillested, i det HQ ufrivilligt ville blive ofre for manøvren også.
For den kritiske masse af professionelle kulturaktører i Aarhus giver denne form for blitz-angreb en udbredt utryghed og det går i høj grad ud over vores mulighed for fortsat at opbygge et godt og bæredygtigt kunstproducerende miljø i byen. Det går i sidste ende ud over borgerne, da udbuddet og muligheden for mødet med nye formater og nye kunstnere mindskes.
Endelig vil vi påpege, at dette på kommunens overordnede budget, formentlig ikke er en besparelse, men en udgift da de tre institutioner (Katapult, Bora Bora og HQ) henter en del eksterne penge til byen - dels gennem fundraising, partnerskaber, besøgende publikummer og international omtale.


Nedskæring og omprioritering af Kulturforvaltningens puljer samt Eventpuljen
Når de frie midler sættes under pres er vi nødt til at råbe vagt i gevær. Mulighederne for udviklingen af kunstformer der fortsat kan udfordre og berige vores samfund udhules og vi risikerer at overlade opgaven til større og mere rigide institutioner og systemer. Institutioner som vi gang på gang ser hente inspiration fra lige netop de frie og selvproducerende aktører der er så afhængige af de frie midler. Derfor opfordrer vi på det kraftigste til også at genoverveje dette forslag nok engang.
Vi kan godt bakke op om permanentgørelsen af PUKK, det fortsætter nogle muligheder til et vækstlag, der kan have svært ved at finde fodfæste, men det fjerner ikke problemerne ved den øvrige besparelse.
De færre penge til basistilskuddet kan ses som en ubetydelig ændring, men for de aktører der har modtaget det skulle vi hilse og sige, at det er endog meget vigtigt - dels som anerkendelse og især som en tryghed, der i en kort periode kan danne grundlag for at tage nogle organisatoriske satsninger og udviklingstrin, som ellers aldrig var blevet prøvet.
Derudover er vi bekymret for om presset på Kulturudviklingspuljen vil stige, når der f.eks. skæres på initiativpuljen, eventpuljen og kulturarrangementspuljen. Selvom det ikke er de eksakt samme der er målgruppen, formoder vi, at der vil blive en større søgning mod de relativt få frie midler der så er tilbage.
Aarhus er en by, hvor kulturen fylder meget i selvforståelsen, alligevel brugte kommunen i 2019 færre penge på kulturen pr. indbygger end gennemsnittet af de danske kommuner. Nu ser det tal ud til at falde - og vi er sikre på, at det bestemt er en fejlsatsning.


Administrative besparelser i Kultur og Borgerservice ved 8-årige politikker
Vi, i US, har netop været involveret i en proces i Københavns kommune, hvor fokus var at trække på inspirationen fra Aarhus og faktisk udvikle specifikke politiske mål og planer indenfor kulturen. Dette var sat i værk ud fra oplevelsen af, at prioriteringen af en formuleret kulturpolitik giver kommunens politikere en bedre og bredere forståelse af, hvorfor det er vigtigt at prioritere kunst og kultur. De bliver derefter mindet om dette, når en ny kulturpolitik skal formuleres, og på den måde bliver alle mindet om, hvorfor det er vigtigt. Ved at gøre politikkerne til 8-årige, risikerer vi at kunsten og kulturen bliver et underligt overset appendiks til de mange øvrige opgaver, som byrødderne har på programmet.

Som skrevet ovenfor er vi klar over, at der ikke findes lette løsninger. Men i lyset af de kritiske følgevirkninger som flere af spareforslagene har, opfordrer vi på det kraftigste til at søge andre løsninger. For få år siden har vi f.eks. set Salling Fonden støttet godt op om et aarhusiansk kulturliv, der var i knæ pga. Coronakrisen. Er alle mulighederne afsøgt? Er hver en sten vendt? Vi hjælper gerne med at vende sten, hvis det kan komme kulturlivet til gode - og dermed også kulturaktører nationalt og internationalt, samt de mange bekymrede kulturbrugere som vi møder i disse dage.
Det professionelle scenekunstmiljø i Aarhus er meget sårbart. Der er i dag et fantastisk sammenhold og et samarbejde, som er unikt. Men er der også det om 2-3 år, hvis disse skrivebordsbeslutninger gennemføres - det kan vi desværre godt være i tvivl om.
Vi har brug for modige og visionære beslutninger. Vi har brug for kunsten og kulturen.

På vegne af Uafhængige Scenekunstnere.

Bestyrelsen
Annette Asp Christensen, Sofie Christiansen, Anika Barkan, Helle Fuglsang, Sophie Grodin, Tone Haldrup Lorenzen, Katrine Faber og Rasmus Malling Lykke Skov

Uafhængige Scenekunstnere er en brancheorganisation, der fungerer som landsdækkende, kulturpolitiske talerør for de professionelle og uafhængige selvproducerende scenekunstnere i Danmark - også kendt som det frie felt. Vi er bl.a. høringspartnere for Kulturministeriet og anbefaler kandidater i forbindelse med udpegning til Statens Kunstfonds Repræsentantskab og til de forskellige udvalg. Vi er desuden med i Dansk Teaters Netværk for Scenekunstens Organisationer, og repræsenterer jævnligt det frie felt i forskellige andre sammenhænge. US har desuden bestyrelsesmedlemmer i Aarhus og er også medlem af Kultursamvirket.
Download høringssvar som pdf

Afsender

Navn

Rasmus Skov

Indsendt

24/11/2022 21:19

Sagsnummer

HS4927204

Informationer

Startdato
Svarfrist
Type
Indkaldelse af ideer og forslag
Område
Hele kommunen
Hørings-id

H521

Kontakt

Alice Johnsen

Mail: aljo@aarhus.dk 

Telefonnummer: 30 91 35 44