Gå til hovedindhold

Høringssvar

FO-klubberne

Høringssvar

Der er blevet uploadet et høringssvar fra Vagn Palmelund. Et høringssvar, hvor man siger, at FO har oplyst forkerte tal og urigtige oplysninger. Det er ikke korrekt, og dermed en usaglig påstand fra Vagn. De oplysninger, som er givet fra FO, er korrekte og oplysende. At Vagn gerne vil have man bliver på egen banehalvdel synes en smule komisk, når FU og forvaltningen har lavet et blodigt angreb på FO området, og selv startede hele denne debat. Hvad havde man regnet med? At vi ikke ville argumentere for vores vigtighed som klub? FU har aldrig holdt sig tilbage, når de gang på gang har sat foden ind på FOs banehalvdel. Faktisk har FO eksisteret siden 1942, hvor FU i 2014 parkerede deres bil skråt indover FOs banehalvdel.
Nu er vi i den situation at mere magtfulde, sports- og systems elskende folk vil have FO lukket. Vi har haft to muligheder i det her sparekatalog; flygt eller kæmp. Vi har valgt at kæmpe. Vi kæmper mod et system, som ønsker at fastholde deres magt og styring i alle aspekter af borgernes liv i Aarhus.

Det paradokse i FU er, at man nu argumentere for det brede tilbud, som samler alle op. I FUs visionsplan fra 2021 skriver man på side 22: ”De pædagogisk ledede legepladser tilbyder miljøer, der har tradition for at have ”højt til loftet”. De har en samværskultur og en fysisk indretning, der tiltrækker en alsidig skare af børn og unge og voksne, men også ofte tiltrækker børn og unge, som kan have svært ved at trives i de mere etablerede miljøer på eks. skoler og i klubber”. FU erkender selv, at mange unge har brug for steder med højt til loftet, og at de kan have svært ved at indgå i de mere etablerede miljøer i skole og FU klubber. At have højt til loftet er vores ærinde og det har det altid været i FO. Lad os skabe de uformelle, kvalitetsfyldte og autentiske ungemiljøer. Miljøer, som ikke er strømlinet efter en vision. Vi har plads til alle, og tid til alle. FO har ikke behov for at skabe sideløbende pædagogiske tilbud (som de pædagogiske ledede legepladser) for at rumme alle. Vi er ikke pædagoger, men en bred skare af folk, som også brænder for ungdomslivet. Det samler de unge op på en helt anden måde.
Da vi skulle på weekendtur i min klub for et år siden, kommenterede en af pædagogerne fra FU fritidstilbuddet med kommentaren, at det ville de sgu ikke. Man får jo kun 7,4 timer pr. dag. FU har sjældent åbent om søndagen, det er for dyrt. Vi har åbent hverdage og weekend. Vi tager på ture med overnatning. Vi taler med de unge i den uformelle tone. Jeg har tit mødt pædagoger, som italesætter at unge har noget med i rygsækken. Vi taler ikke i FO, om at de unge har noget med i ”rygsækken”, for vi er ligeglade med rygsækken. De fleste unge vil gerne af med den rygsæk, som bliver omdrejningspunktet for relationen i det kommunale.
I børn og unges sparekatalog, der sparer man 5 ud af de 17 pædagogisk ledede legepladser og dermed eliminerer de unges muligheder for højt til loftet flere steder i UngiAarhus regi. Heldigvis for de unge, så har FO 17 højt til loftet steder, nemlig vores FO klubber. Vi behøver ikke bruge mange timer og ressourcer på at gøre os klogere på de unge gennem observationer og systematisk dataindsamling. Måske flere skulle prøve det, men den mest effektive måde at skabe trivsel på er faktisk ved at snakke med de unge, og bruge tiden med de unge. Fint med kursuser, uddannelser og så videre, men vi rykker i samværet. Du kan ikke læse dig frem til at blive autentisk. Så kære byråd, lyt til de unge, forældre og lokalsamfundet. Luk ikke FO klubberne.
Download høringssvar som pdf

Afsender

Navn

Trine Vestergaard

Indsendt

24/11/2022 22:07

Sagsnummer

HS4718015

Informationer

Startdato
Svarfrist
Type
Indkaldelse af ideer og forslag
Område
Hele kommunen
Hørings-id

H521

Kontakt

Alice Johnsen

Mail: aljo@aarhus.dk 

Telefonnummer: 30 91 35 44