Gå til hovedindhold

Høringssvar

Forslag om fjernelse af tilskud til Aarhus Byhistoriske Fond

Bestyrelsen for Aarhus Byhistoriske Fond ønsker at udtrykke sin store bekymring for forslaget om helt at fjerne tilskuddet til Aarhus Byhistoriske Fond. Aarhus Byhistoriske Fond blev etableret i 2001 og er en fortsættelse af det gamle Aarhus Byhistoriske Udvalg, der blev oprettet i 1956. Fondens formål er at formidle byens historie i bredeste forstand. Det sker først og fremmest ved at udsende publikationer omhandlende mange forskellige aspekter af byens historie. Fonden udgiver årligt 1-3 bøger og er det eneste formelle samarbejde mellem de to kulturhistoriske museer (Den Gamle By og Moesgaard Museum), Aarhus Stadsarkiv og lokalarkiverne i Aarhus Kommune.

I dag anvendes tilskuddet fra kommunen først og fremmest til at sikre den løbende administration af bogsalg og hjemmeside samt redaktørarbejdet (opgaver, der er lagt over til Aarhus Stadsarkiv) og hjemmesiden med aarhusianske historiske billeder, Aarhusbilleder.dk. I de kommende år er det planlagt at arbejde med en bog og en hjemmeside om Vestergadekvarteret, en fortsættelse af den meget populære bogserie ”Aarhus i årtier” og med forberedelser til et nyt, stort bogværk om Aarhus’ historie.

Et bortfald af det kommunale tilskud vil give fonden stærkt forringede muligheder for at udgive publikationer. Publikationer udgives så godt som altid med en blanding af midler fra eksterne fonde og egenfinansiering. En forringet økonomi vil på kortere sigt gøre fonden mere afhængig af samarbejde med f.eks. virksomheder og organisationer om jubilæumsværker. Det kan derfor samlet set forventes, at publikationerne kulturhistorisk set bliver mindre ambitiøse og omfattende.

På længere sigt kan fonden ikke forventes at fortsætte, og det er usikkert, om de planlagte aktiviteter kan løftes.

Med venlig hilsen
Mads Kähler Holst, museumsdirektør, Moesgaard Museum
Thomas Bloch Ravn, museumsdirektør, Den Gamle By
Niels Løgager Nielsen, arkivleder, Åbyhøj Lokalhistoriske Arkiv
Søren Bitsch Christensen, stadsarkivar, administrator for Aarhus Byhistoriske Fond
Download høringssvar som pdf

Afsender

Navn

Søren Bitsch Christensen

Indsendt

24/11/2022 22:09

Sagsnummer

HS8300103

Informationer

Startdato
Svarfrist
Type
Indkaldelse af ideer og forslag
Område
Hele kommunen
Hørings-id

H521

Kontakt

Alice Johnsen

Mail: aljo@aarhus.dk 

Telefonnummer: 30 91 35 44