Gå til hovedindhold

Høringssvar

Katapults foreslåede død er krumtappen om hvilken en økonomisk fejltænkt massakre på kulturlivet i Aarhus vil finde sted

((Se vedhæftede PDF for bedste version af nedenstående))

MIN BAGGRUND FOR AT LADE MIN STEMME HØRE:
Mit navn er Jakob D. A. Nicolaisen – jeg er gennem de seneste 5 år via en deltidsansættelse kommunikationsansvarlig på Teater Katapult og derudover indehaver af J-DAN Kommunikation. Jeg har i perioder i mit arbejdsliv også være ansvarlig rorgænger for kommunikationen på Betty Nansen Teatret og C:NTACT, Teatret Svalegangen samt GRAN – teater for dans.

Jeg har med engagementer hos Katapult on/off siden 2003 (sammenlagt ca. 8-10 år af mit arbejdsliv) både været med til at sende Katapult ud i stratosfæren som en faktor, man regner med i dansk kulturliv – samt glædet mig over at følge teatret der stædigt har holdt fast i et fokus på både at kunne bide skeer med de store gennem anmelderroste, prisbelønnede og Reumert-nominerede forestillinger … men samtidig også til stadighed at være de ellers i kulturlivet manglende trappetrin mellem vækstlaget, den semiprofessionelle og den fuldt professionelle scenekunst.

Sidstnævnte senest især gennem nyeste, stærkt populære aftapning af teatrets dramatikudviklings-del, Katapult Akademiet (https://katapult.dk/katapult-akademiet/ - opfølgeren på Katapult-tiltag som Dramatisk Fertilitetsklinik og DramatikerLab), der bl.a. gennem borgerinddragende samarbejder med Region Midtjylland, Den Danske Scenekunstskoles Dramatisk Skrivekunst-uddannelse, Nordisk Teaterlaboratorium v. Odin Teatret, Ry Højskole, Testrup Højskole og Skive Kommune gennem de seneste 2 år har slået sit navn fast som en uundværlig del af dramatikudviklingen i Danmark.

Jeg har også været med til i 2004 at lægge grundstenen til den nye genre AudioMove, som er skabt af teater Katapult. Et empatisk audio-formidlings- og læringsmedie, der over hele landet er brugt til kunstneriske produktioner, turisme, undervisning og erhvervsudvikling … fra 2021-2022 f.eks. det digitale konflikt-nedtrapningsredskab AudioMove Explorer til uddannelse og videreuddannelse af sundhedspersonale; et samarbejde mellem SOSU Østjylland, Magistratsafdelingen for Sundhed og Omsorg (Aarhus Kommune), Specialområde Socialpsykiatri Voksne (Region Midt), FO Aarhus og Teater Katapult. Det er også værd at nævne, at det moderne Moesgaards ”Syv vikinger”-audiooplevelse er klart inspireret af AudioMove-gade-dramaet ’Hikuins Blodhævn’, som Katapult med Svend Åge Madsen og Maria S. Madsen som dramatikere producerede for Moesgaard Museum.

AudioMove (dengang AudioGuide Teater) var sammen med Katapults produktion af den sidenhen nok mest kendte og omtalte dramatiker i landet, Christian Lollikes gennembrudsforestilling, DOM OVER SKRIG (der affødte 11 måneders landsdækkende teaterpolitisk debat og en kickstart af det samfundsdebatterende teater i Danmark), baggrund for, at Danske Teaterjournalister i 2005 tildelte Katapult deres ’Initiativprisen’ – som den første jyske scene i prisens dengang 21-årige historie …

MIT HØRINGSSVAR:
Kommunernes Landsforenings Kulturudvalgsformand alarmerer netop nu, helt aktuelt, kraftigt mod besparelser på små kulturinstitutioner … Teater Katapult er eksemplet i specialmediet Kommunens dugfriske artikel, der er målrettet offentlige beslutningstagere.

Det vil sige DIG, der sidder og læser disse høringssvar. Jeg opfordrer i dén grad dig og Aarhus Kommune til at lytte til formanden og droppe at kvæle Teater Katapult ved at fjerne teatrets driftsstøtte på 1,5 mio. kr. årligt.

I artiklen advarer Johan Brødsgaard (R), kultur-udvalgsformand i KL mod at lade kulturen betale, også selv om tallene tilsyneladende er små: under overskriften ’Små besparelser - store konsekvenser’:

”Problemet er, at små besparelser på kultur oftest har store konsekvenser. Man kan ikke som på andre udgiftsområder skrue op og ned fra år til år. Skærer man et driftstilskud væk til en lille institution, hvor økonomien i forvejen er trang, risikerer man, at den forsvinder og ikke kommer tilbage”, siger han

… og herefter følger:

”Et konkret eksempel finder man i Aarhus Kommune, hvor der i øjeblikket forhandles om en samlet besparelse på kulturområdet på knap 15 mio. kr. Det er ikke meget ud af samlede kommunale besparelser på 247 mio. kr., til gengæld ser det ud til at koste det eksperimenterende teater Katapult livet, hvis driftstilskuddet på 1,5 mio. kr. som planlagt forsvinder i løbet af de kommende år.”

(se uddrag vedhæftet og hele artiklen på Kommunens website her: https://www.kommunen.dk/artikel/i-traengselstider-maa-ogsaa-kulturen-bloede-paa-de-kommunale-budgetter?gt=637c743e6fa3c)

Jeres fagmedie rammer hovedet på sømmet: Katapult dør, hvis I gennemfører den udmøntning af besparelserne, som forvaltningen foreslår på side 19 i Aarhus Kommunes sparekatalog 20023-2026 (https://1drv.ms/u/s!Ai9dqe1qRO4Mh98qnYdRQ0prR3_h7g).

Og ikke nok med det. I spareforslaget, der decideret ikke vil tage ansvaret for nedlæggelsen af Teater Katapult, men blot fremturer med, at man efter at have fjernet hele teatrets driftstilskud også kunne forestille sig at hæve teatrets husleje på Godsbanen, lægger man an til et langt større anslag mod byens kulturliv med samme pennestrøg:

”Såfremt” skriver man så, lattervækkende, hvis ikke det var så lumpent og tragisk for kulturlivet i Aarhus, Katapult ikke kan overleve med nul kroner i driftstilskud og en forhøjet husleje, ja, så forestiller man sig, at fortsætte massakren ved at tvinge danse- og performanceteatret ned i Katapults sale på Godsbanen (hvor de klart har indikeret, at deres Aarhus-internationale profil vil dø, fordi pladsen beviseligt er helt utilstrækkelig til dans og fysisk performance).

Herefter vil man rive bygningen på Brobjergskolen, hvor Bora Bora og bofællen, spillestedet HeadQuarters (der realistisk set aldrig får råd til at relokalisere sig centralt i Aarhus), holder til, ned … for at bygge ENDNU et kommunalt produktionscenter.

Altså ENDNU et center udover Godsbanen hvis producerende teater, man ikke synes at have råd til at driftsstøtte med 1,5 mio. kroner årligt?!?

Det – er – en – regulær – massakre på vækstlagsfremmende, fødekædeunderstøttende ikke-mainstream skabende kunst i Aarhus og Danmark, hvis man med en de facto nedlæggelse af Teater Katapult starter en lavine, der smadrer disse tre væsentlige kulturinstitutioner i byen.

Her fra spareforslaget:
”Katapult bor i dag på Godsbanen, hvor teateret råder over en teaterscene, prøvesal samt kontorfaciliteter. Det skal undersøges, om der er grundlag for at opkræve en husleje, der i højere grad afspejler markedsværdien. Såfremt Teater Katapult ikke kan fortsætte i de nuværende rammer på Godsbanen, skal disse indgå i den lokalerokade, som skal muliggøre den af Byrådet besluttede omdannelse af Brobjergskolen til Børnekulturelt produktionscenter. I så tilfælde vil Bora Bora flytte til Godsbanen, hvorved C-bygningen på Brobjergskolen kan nedrives, og der skabes plads samt økonomi til omdannelsen.”

Det kalder på et blik på, hvad det egentlig er, man forsøger at spare ved de facto at nedlægge Teater Katapult – det hænger nemlig dårligt sammen, økonomisk set. Her citat fra vores Ritzau-pressemeddelelse om sagen:

”Det paradoksale ved situationen er, at når det handler om økonomi, så er Teater Katapult en rigtig god forretning for Aarhus Kommune. Seneste sæsonregnskab 2021/22 viser, at teatret skaffer penge til kommunen fra staten, Region Midt og fra salg af projektydelser til en række kommuner for ca. 2,5 mio. kroner. Så allerede det er en ren nettogevinst til Aarhus Kommune. Derudover kommer private fonde, sponsorer og billetindtægter, som giver over 5,7 mio. kr. i omsætning og 8-10 årsværk. Det er således en meget dårlig forretning at lukke teatret.”
- Formand for Teater Katapults bestyrelse, Morten Damkjær Boutrup

”Og der har vi ikke engang nævnt den sociale og kulturelle kapital, som teatret tilfører plus Katapult som væsentlig brik i den scenekunstneriske fødekæde med stor betydning for ny dansk dramatik blandt andet gennem arbejdet i vores udviklingsplatform, Katapult Akademiet.”
- Teaterchef Torben Dahl

- læs evt. hele pressemeddelelsen hos Ritzau her: https://via.ritzau.dk/pressemeddelelse/teater-truet-pa-livet-efter-kommunalt-overraskelsesangreb?publisherId=13561258&releaseId=13663723

… og nu er jeg nødt til at hæve stemmen:

I snart 30 år som producerende teater og 20 år med egen scene har Teater Katapult som nævnt med base i Aarhus gjort de alt for stejle trappetrin mellem vækstlag, den semi-professionelle og den professionelle scenekunst mindre stejle.

Vi har været en vækstlagsunderstøttende, fødekæde-essentiel, ikke-mainstream faktor i kunst- og kulturlivet i Aarhus og Danmark - med forestillinger, shows og AudioMoves med mere kant, end du finder mange af de andre steder. Vi servicerer og udvikler byens vækstlag – fremtidens stjerner.

Det lægger Aarhus Kommune nu an til at honorere ved at henrette teatret.

I siger, det ikke har noget at gøre med det, vi producerer og sætter på scenen ... men at fordi vi ikke har vores eget hus, så peger pilen på os (som Lars Davidsen udtaler her: https://aarhus.lokalavisen.dk/kultur/byrummet/ECE14551069/spareforslag-katapult-lukker-headquarters-bliver-hjemloes-og-bora-bora-bliver-klemt/); I vil tvinge Bora Bora ind i vores lokaler, så deres (og HeadQuarters) bygning kan jævnes med jorden og give plads til ENDNU et prestigiøst, kommunalt produktionscenter som I vil kunne se ud ad vinduerne på Rådhuset!

Må jeg minde om: Teater Katapult HAVDE SIT EGET HUS indtil 2012! På det tidspunkt havde Aarhus Kommune fostret ideen om at centralisere en masse kulturproduktion på Godsbanen - en i kulturlivet mange steder på det tidspunkt upopulær idé. I pressede på og holdt gulerødder foran næsen på Katapult i lang tid gennem lange forhandlinger om en tilfredsstillende scenekapacitet og scenerådighed for Katapult, inden teaterchef Torben Dahl lod sig overtale til at lade Katapult blive det producerende teater på Godsbanen i Aarhus Kommunes drøm om en ny bydel, Aarhus K (for kultur!).

OG NU HOLDER FORVALTNINGEN DET SÅ I MOD OS, at vi opfyldte jeres store ønske og rykkede ind på Godsbanen! Jeg ved ikke hvad man skal kalde den slags? Snigløb er ordet, der umiddelbart dukker op.

Kan I virkelig være sådan en manøvre bekendt?

Desuden må vi også i landsdækkende radio på P1 (her: https://www.dr.dk/lyd/p1/kulturen-pa-p1/kulturen-2022-11-07-14-03) høre, at når forvaltningen foreholdes, at vi som nævnt på Katapult i finansiering fra Stat, Region og andre kommuner, vi har solgt projekter til, hiver 2,5 mio. kr. IND i Aarhus Kommune (1 mio. mere, end de støtter os med årligt) + en omsætning på 5,7 mio. og ansættelser svarende til 8-10 årsværk (og at vi har 7000 publikummer om året) … ja, så lyder modargumentet, at ”de penge, som kulturlivet trækker ind i en kommune ved at folk bruger penge på f.eks. barer og hoteller, jo desværre ikke ender i den samme kasse, som støttemidlerne kommer fra”!!

Undskyld, men hvad i alverden: Er der nogensinde en kommune, der har bedt deres kulturliv om det – at berige kommunen ved at tjene penge direkte tilbage i den kasse, kommunen støtter dem fra??

Nej; vi gør det, vi bliver bedt om:

Sørger for at folk får lyst til at bo her, blive boende her, flytte hertil, trække deres venner hertil, at folk får lyst til at besøge Aarhus, snakke positivt om de fede oplevelser, de får her … at unge som voksne med ambitioner om et rigt kulturliv (som igen og igen topscorer, når det undersøges, hvad folk forventer af Aarhus) trives, fordi der er adgang til at blive en del af det som publikum eller via eget engagement.

Og på Katapult også til priser, hvor rigtig mange kan være med.

Kort sagt: Vi gør Aarhus rigere på mange planer – også skatteborgermæssigt set – og giver mangefold igen i forhold til støttekronerne! Det burde afføde respekt og ikke lukningstrusler!

Jeg vil slutte med det standpunkt, lokalmediet Århus Onsdag indtog i den ledende nyhed i deres nyhedsbrev 9. nov. 2022 – under overskriften: 'DET FORKERTE STED AT SPARE':

"Af forestillinger jeg har set igennem tiden, har dem jeg har oplevet på Katapult og Bora Bora sat det ubetinget største aftryk. Her er et mod og en vilje til at eksperimentere og udvikle. Og til at satse på det der ikke på forhånd er spået til at være en publikumsmagnet, men som ofte bliver det.

"Jeg håber, det vil lykkes de ramte kulturinstitutioner at argumentere for deres beståen og overbevise politikerne om, at midlerne må findes andetsteds. For deres og for byens skyld."

… skriver avisen på egne og på Aarhus’ vegne.

Jeg håber, I tager det ind … og tager op til alvorlig overvejelse, hvad jeres eget standpunkt skal være i denne sag.
Download høringssvar som pdf

Afsender

Navn

Jakob D. A. Nicolaisen

Indsendt

24/11/2022 23:20

Sagsnummer

HS5503862

Informationer

Startdato
Svarfrist
Type
Indkaldelse af ideer og forslag
Område
Hele kommunen
Hørings-id

H521

Kontakt

Alice Johnsen

Mail: aljo@aarhus.dk 

Telefonnummer: 30 91 35 44