Gå til hovedindhold

Høringssvar

Høringssvar vedr.sparekatalog for Kultur og Borgerservice

Performing Arts Platform noterer sig med stor bekymring de besparelser, som er foreslået Magistraten for Kultur og Borgerservice.
Som institution med særligt fokus på scenekunsten tillader vi os i det følgende at stille skarpt på de konsekvenser, de foreslåede besparelser - hvis de vedtages, som de ser ud nu - vil have for de berørte scenekunstinstitutioner og ikke mindst de mange samarbejdspartnere og borgere, som har glæde af netop de tilbud og indsatser, der nu er i fare for at forsvinde.
Forslaget om at fjerne det kommunale driftstilskud til Teater Katapult betyder reelt en lukning af et teater, der efter mange års udviklingsarbejde har skabt sig en særlig position som en scene, der både præsenterer danske og internationale gæstespil og nyskabte professionelle produktioner og samtidig har indsatser, der understøtter scenekunstens vækstlag og talentudvikling. Senest har Katapult med etableringen af Katapultakademiet styrket indsatsen for fremme udviklingen af ny dansk dramatik og give dramatikere – såvel professionelle som vækstlag – muligheder for udvikling af deres talent i Aarhus. Katapult spiller således en væsentlig rolle i fødekæden i det aarhusianske – og det nationale – scenekunstmiljø.
Når det i sparekataloget samtidig foreslås at flytte Bora Bora til alt for små lokaler på Godsbanen (i de lokaler, som lige nu er ramme om Katapults aktiviteter) kommer resultatet af mange års investeringer i - og udvikling af – dansen i Aarhus pludselig også i fare for at blive ødelagt. Gennem årene har Bora Bora fået skabt et af landets stærkeste produktions- og præsentationshuse for dans. Aarhus har på denne baggrund opnået en væsentlig position i såvel det danske som det internationale dansemiljø. En flytning til alt for små lokaler vil ganske enkelt betyde, at Bora Bora ikke længere vil have plads til mange af de forestillinger, de hidtil har præsenteret for det aarhusianske publikum, og flere Bora Bora’s øvrige aktiviteter vil ligeledes ikke længere kan opretholdes. Det vil få afgørende betydning for dansen og dens publikum – såvel lokalt som nationalt – når Aarhus ikke længere kan tilbyde de nødvendige rammer for dansen.
I sparekataloget finder man også et forslag om at beskære puljen til flerårige basistilskud. Dette – tilsyneladende lille – indgreb vil komme til at svække den særlige mulighed aarhusianske kunstnere har for at udvikle og bevæge sig fra en udelukkende projektbaseret ad hoc-eksistens til et mere langsigtet perspektiv for deres virke. Denne mulighed har gennem årene været med til at bringe flere kunstnere/kunstnergrupper et stort skridt videre mod en professionel og mere strategisk rammesætning og organisering af deres arbejde og virksomhed. At beskære puljen til flerårige basistilskud vil forringe aarhusianske kunstneres mulighed for at etablere sig professionelt i byen og dermed bidrage til udviklingen af de aarhusianske kulturtilbud til de aarhusianske borgere.
De foreslåede besparelser vil komme til at have meget større og mere ødelæggende betydning og rækkevidde, end man umiddelbart kan læse sig til i forslagene.
Kulturens institutioner og individuelle aktører i Aarhus leverer ufatteligt meget merværdi for de investeringer, Aarhus Kommune gør i de enkelte institutioner og programmer. Denne merværdi opstår i høj grad igennem en god evne til at tiltrække yderligere ressourcer fra statslige og private fonde, naturligvis baseret på den allerede eksisterende investering fra kommunen og - ikke mindst - på baggrund af en helt grundlæggende og meget stærk evne til at samarbejde sig til høje ambitioner, unikke ideer og store successer. Alt sammen merværdi, som kommer mange samarbejdspartnere og aarhusianske borgere - både børn, unge og voksne - til gode.
Aarhus Kommune har gennem mange år udvist stor forståelse for netop denne sammenhæng og har således bidraget til at skabe en mangfoldighed af kunstnerisk og kulturel merværdi til aarhusianerne gennem tværgående samarbejder og kloge investeringer i byens kulturliv. Derfor undrer det også, at man forbindelse med budgetforliget, som blev indgået dette efterår - og de deraf følgende aktuelle sparekataloger - synes at have lagt denne kløgt og indsigt til side.
For den særlige evne til at samarbejde, samfinansiere og samskabe sig til merværdi er som et fint afstemt urværk: hver enkelt del synes måske ikke af meget i sige selv - og derfor synes konsekvenser af at fjerne nogle enkelte elementer måske umiddelbart overskuelige. Men sandheden er, at det et enkelt manglende tandhjul kan være ødelæggende for hele urværket.
Vi anbefaler derfor, at man ikke gennemfører de foreslåede besparelser og en flytning af byens dansescene, Bora Bora, til alt for små rammer.
Download høringssvar som pdf

Afsender

Navn

Charlotte Mors

Indsendt

24/11/2022 23:36

Sagsnummer

HS8292279

Informationer

Startdato
Svarfrist
Type
Indkaldelse af ideer og forslag
Område
Hele kommunen
Hørings-id

H521

Kontakt

Alice Johnsen

Mail: aljo@aarhus.dk 

Telefonnummer: 30 91 35 44