Gå til hovedindhold

Høringssvar

...hvor der også er plads til en fortsat udvikling af scenekunsten

Som en vigtig del af arven efter 2017 blev det i forbindelse med budgetforliget i 2018 politisk besluttet at “Brobjergskolen skal udvikles til at blive et Børnekulturproduktionscenter, hvor der også er plads til en fortsat udvikling af scenekunsten”.

Denne beslutning blev i 2021 politisk stadfæstet med en gentagelse af selvsamme formulering i budgettet for Aarhus Kommune.

I 2022 lægges der op til i sparekataloget at decimere “hvor der også er plads til en fortsat udvikling af scenekunsten” med over 50% - svarende til en reduktion af 1800 scenekunstneriske kvadratmeter. Og dette på trods af at netop denne del af forslaget IKKE giver en besparelse på budgettet og måske ikke direkte går imod tidligere politiske beslutning så i hvert fald udfordrer tidligere beslutninger. Hvorfor overhovedet gøre denne lokalerokade, nedrivning af c-bygningen og en flytning af Bora Bora genstand for en politisk beslutning omkring en besparelse på noget helt andet?
Bliver forslaget i sin helhed besluttet, hvor en ny lejer trækkes ned over hovedet på Godsbanen, vil det desuden skabe en uheldig politisk præcedens, hvor man fjerner Godsbanens selvbestemmelse og udfordrer armslængdeprincippet, som Aarhus Kommune i øvrigt værner omkring.

Der løber selvfølgelig meget vand igennem åen på den tid der er gået siden første beslutning omkring Brobjergskolen og der er i kulissen arbejdet på mange forskellige løsningsmodeller i mange forskellige retninger. Måske er det tid til at der politisk tages en beslutning om at interessenterne omkring Brobjergskolen skal komme med et fælles oplæg til en løsning på den politiske vision og beslutning “Brobjergskolen skal udvikles til at blive et Børnekulturproduktionscenter, hvor der også er plads til en fortsat udvikling af scenekunsten” - et oplæg der skabes af de kreative miljøer og aktører på Brobjergskolen som i forvejen har gode samarbejder på kryds og tværs og som efterfølgende selv skal udleve og implementere forslaget. Dette vil skabe et stærkt afsæt for en bæredygtig model og løsning af den politiske vision - med fagligheden, aktørerne og brugerne i centrum.
Download høringssvar som pdf

Afsender

Navn

Kasper Egelund

Indsendt

24/11/2022 23:40

Sagsnummer

HS8252531

Informationer

Startdato
Svarfrist
Type
Indkaldelse af ideer og forslag
Område
Hele kommunen
Hørings-id

H521

Kontakt

Alice Johnsen

Mail: aljo@aarhus.dk 

Telefonnummer: 30 91 35 44