Gå til hovedindhold

Høringssvar

Høringssvar vedr. spareforslag i Kultur og Borgerservice:

Kære politikere i Aarhus Byråd.

Aarhus har altid stået som en stærk kulturby. Borgerne i Aarhus nævner kunst og kulturlivet som en af de vigtigste parametre for et godt liv i Aarhus. Den gældende kulturpolitik (2021-24) hedder ”Aarhus – med kulturen i hjertet og blikket mod verden”. Vedtages sparekataloget som fremlagt, vil den overskrift klinge umådelig hult. Mange magistratsafdelinger synes at være enige med MKB i, at kunsten kan undværes – og altså ikke betragtes som noget, der kan forbindes med hjertet!

Det foreslås at sætte en af de institutioner, der virkelig er fyrtårn ift. at have blikket rettet mod verden og verdens blik rettet mod Aarhus: Bora Bora – et fyrtårn for dans og koreografi i Danmark. Det skal vi være superstolte af og understøtte og have i vores by i stedet for at sætte på pause med fare for langsom kvælning ved at parkere en dansescene i et alt, ALT for kleint scenerum og uden omkringliggende nødvendige faciliteter. Bora Bora og dansen fortjener anerkendelse og politisk samarbejde om at finde og skabe de allerbedste rammer for videre udvikling!

At fjerne midler fra basistilskudspuljen er endnu et uforståeligt spareforslag. Den pulje gør Aarhus til en by der understøtter professionelle kunstnere og kompagnier/teatre uden scene til professionaliseret ’fuldtids-virke’. Jeg har set det ske for rigtig mange teatre. I Danmark er den pulje et fyrtårn og et eksempel til efterfølgelse, hvis andre kommuner ønsker at opdyrke et professionelt kunstner-miljø i en by. Det er simpelthen for fattigt at beskære den pulje. Den betaler sig 1000-fold tilbage i andre rejste fondsmidler – men vigtigst, den skaber et miljø af udøvende kunstnere i vores by.

Teater Katapult har i dag en vigtig funktion som ’unge-voksnes’ scene. De har dygtigt rejst mange midler til projekter og har eksporteret formater til andre kommuner. Jeg ser ikke at vi i Aarhus har for mange scener. Jeg ser derimod at vi kommer til at mangle en scene for unge-voksne uden Katapult.

Kunsten og kulturen fylder meget, meget lidt i det samlede kommunale budget. Men det fylder rigtig meget i Aarhusianernes liv – for ja, ”Kultur er velfærd”. Det kulturpolitiske tema afspejles hverken i MKBs eget sparekatalog ej heller MBUs eller MSOs.
På kommunen.dk udtalte KLs Kulturudvalgsformand Johan Brødsgaard d. 22.11 ”Problemet er, at små besparelser på kultur oftest har store konsekvenser. Man kan ikke som på andre udgiftsområder skrue op og ned fra år til år. Skærer man et driftstilskud væk til en lille institution, hvor økonomien i forvejen er trang, risikerer man, at den forsvinder og ikke kommer tilbage.”
Den indsigt bør Aarhus byråds politikere lytte til – for den er sand! I må simpelthen finde pengene andre steder end på kerne-kultur-institutioner/-puljer og aktiviteter (MBU samarbejder mellem skoler og institutioner – MSO kulturmedarbejdere) udviklet og opdyrket gennem mange års målrettet arbejde. De dør ud og kan ikke vækkes igen når inflation og energikrise stilner af.

Har jeg set sport beskåret nogen steder? Ét sted tror jeg. Der må kunne fordeles mere ligeligt mellem kunsten og sporten.

Forfra – og gerne i dialog med miljøer og institutioner!

Mvh
Ditte Felding
Download høringssvar som pdf

Afsender

Navn

Ditte Felding

Indsendt

24/11/2022 23:46

Sagsnummer

HS5705638

Informationer

Startdato
Svarfrist
Type
Indkaldelse af ideer og forslag
Område
Hele kommunen
Hørings-id

H521

Kontakt

Alice Johnsen

Mail: aljo@aarhus.dk 

Telefonnummer: 30 91 35 44