Gå til hovedindhold

Høringssvar

FLYTNING AF BORA BORA - NEDLÆGGELSE AF KATAPULT

For ABER DABEI, der producerer scenekunst i krydsfeltet mellem dokumentarisme, visuel og fysisk baseret scenekunst, har BORA BORA været en uundværlig samarbejdspartner i løbet af de sidste 6 år.

BORA BORA er en helt nødvendig spiller i det Aarhusianske (og det samlede danske scenekunstneriske) landskab. På BORA BORA co-produceres og præsenteres dans og visuel scenekunst af høj kunstnerisk kvalitet fra indland og udland, stærke internationale netværk skabes og understøttes, en succesfuld huskoreograf ordning har understøttet udviklingen af idag stærke kompagnier, mv.

Den påtænkte flytning af BORA BORA fra de nuværende lokaler på Bobergskolen vil stærkt påvirke mulighederne for at præsentere dans og visuel scenekunst i rammer der er nødvendige for disse kunstformers diversitet og kunstneriske udtryk og slå samarbejdet med diverse festivaler i stykker. BORA BORA kan som en af få danske scener tilbyde en scene, der kan huse store danse produktioner, og ansvaret indenfor danseområdet, strækker sig derfor udenfor byen som sådan.

BORA BORA bidrag til Aarhus kulturelle profil og anseelse er indiskutabel og det er meget overraskende og bekymrende, at byen er parat til at sætte dette over styr.

BORA BORA og stedets dygtige, engagerede og hårdarbejdende leder- og medarbejdergruppe er en unik og værdifuld del af et diverst kulturmiljø i Aarhus. Et miljø, der med de foreslåede spareforslag og nedlæggelse uden tvivl vil udarme og begrænse borgernes muligheder for at opleve forskellige typer af scenekunst - og det i en tid, hvor den levende scenekunst - teater, dans, performance og musikdramatik, må anses som særligt væsentlig for at diskutere og forholde sig til politiske, sociale og internationale udfordringer.

Vi vil i dette høringssvar også rette kritik mod den foreslåede nedlæggelse af Teater Katapult, i det nedlæggelsen kraftigt vil påvirke den fremdyrking og udvikling af dramatikertalenter, som Teater Katapult under en længere periode har fokuseret på. Teatrets fokus på ny dansk dramatik og fora hvor denne kan udvikles, har kommet den nationale dramatikeruddannelse til gode, ligesom mange danske teatre.

Vi tror på diversitet indenfor scenekunsten, og håber, at de mange høringssvar vil få Aarhus Kommune at se på spareplanerne med ny øjne.
Som
Download høringssvar som pdf

Afsender

Navn

Petra Berg Holbek

Indsendt

24/11/2022 23:57

Sagsnummer

HS2933228

Informationer

Startdato
Svarfrist
Type
Indkaldelse af ideer og forslag
Område
Hele kommunen
Hørings-id

H521

Kontakt

Alice Johnsen

Mail: aljo@aarhus.dk 

Telefonnummer: 30 91 35 44