Gå til hovedindhold

Høringssvar

Lukning af FO-klubberne.

I forbindelse med sparekatalog for næste års budget foreslår Sport og Fritid, at FO-klubberne lukkes.
Som begrundelse bruges blandt andet:
1) FO- og FU-klubberne retter sig mod samme målgruppe og overlapper hinanden.
2) FO-klubberne har været dårlige til at kommunikere formål, profil og tilbud ud.
3) FO-klubberne har haft en medlemstilbagegang på ca. 30% siden 2007.

Ad pkt. 1:
De to klubtyper henvender sig lige præcis ikke til samme målgruppe, men supplerer hinanden.
I Skejby - Lisbjerg Ungdomsklub har vi gennem mange år oplevet, at mange af de unge er "institutionstrætte", når de når 13-14 års alderen og søger væk fra de kommunale klubber.
Vi har formået at fange en stor del af de unge, som til dels er tabt af institutionerne og i stedet hænger ud på gader og stræder.
I FO-klubben består medarbejdergruppen af voksne, som alle enten studerer eller har andet job i dagligdagen og kun har jobbet i klubben fordi, de brænder for arbejdet med de unge mennesker og disse personer appelerer ofte mere til de unge end pædagogerne, som medlemmerne har kendt siden 4. klasse.
FO-klubberne er ikke begrænset i forhold til, hvem der kan optages som medlem i klubben, så her kan de unge møde deres kammerater fra andre lokalområder samt lære at begå sig i andre ungemiljøer, end de er vant til.
I Skejby - Lisbjerg Ungdomsklub har vi gennem årene lavet et par håndfulde underretninger og vi har fanget mange unge, som var skole- og intitutionstrætte og i stedet mistrivedes og var havnet i forskellige misbrug og man tør kun gisne om, hvor disse unge var havnet, hvis FO-klubben ikke havde været der.
Det virker ikke gennemtænkt, at man vil spare sådan et tilbud væk.

Ad pkt 2:
I bagklogskabens klare lys er det tydeligt, at FO-klubberne ikke har været gode nok til at profilere sig. Man kunne også mene, at Sport og Fritid måske ikke har været gode nok til at formidle, hvad en FO-klub er og står for?
Uanset hvad, så har ingen på noget tidspunkt gjort klubberne opmærksomme på, at der burde rettes op på dette og det virker lidt drastisk, at man nu vil lukke klubberne på bl.a. dette grundlag.

Ad pkt. 3:
Man kan vende den rundt og konstatere, at til trods for, at FO-klubberne siden 2007 mange steder har fået konkurrence af FU-klubberne, har vi formået at bibeholde et medlemstal på ca. 70%.
I Skejby - Lisbjerg Ungdomsklub er medlemstallet noget højere i dag, end det var i 2007 og dengang var der ingen kommunal klub i området.
Det viser vel med al tydelighed, at FO-klubberne har deres berettigelse.
Download høringssvar som pdf

Afsender

Navn

Lars Bo Kjeldsen

Indsendt

24/11/2022 23:58

Sagsnummer

HS0221842

Informationer

Startdato
Svarfrist
Type
Indkaldelse af ideer og forslag
Område
Hele kommunen
Hørings-id

H521

Kontakt

Alice Johnsen

Mail: aljo@aarhus.dk 

Telefonnummer: 30 91 35 44