Gå til hovedindhold

Høringssvar

Sparekatalog for Børn og Unge

Høringssvar

Skolebestyrelsen på Virupskolen har med tristhed gennemlæst det foreslåede sparekatalog.

Vi vil først og fremmest gerne appellere til, at der ikke foretages besparelser på skoleområdet i Aarhus Kommune. Skolerne i Aarhus er i forvejen økonomisk pressede i urimelig grad.

Vi er især kede af forslag 20 og 21, som vil gøre det meget svært for skolerne fortsat at prioritere samarbejde med bla kulturinstitutioner og konkrete events. Det er sådanne aktiviteter og events, der er med til at gøre, at hverdagen og undervisningen kan få noget krydderi og et større udsyn samt motivation. Disse dage er ligeledes med til at bekæmpe skolevægring, og vi kan slet ikke forstå katalogets argument om at disse aktiviteter ikke bidrager til faglig læring.

Derudover synes vi også, at Read-indsatsen er alt for værdifuld til blive sparet væk – både generelt for læselysten og læsemotivationen, men også for særligt de familier, hvor det ikke er naturligt at læse sammen. Ligeledes frygter vi at nedlæggelsen af CFL vil have utilsigtede konsekvenser.

Man kan tydeligt se, at der ikke er noget “flødeskum” at spare væk, og når sparekataloget alligevel forsøger tyder det på, at man betragter fordybelse, oplevelser og opøvelse af evner dertil som ting, der kan skæres fra – selvom netop disse aspekter burde være kernen i folkeskolen.

Der er efterhånden meget forskning, som påpeger, at kultur og trivsel og sundhed hænger sammen - og ved at vi fjerner kulturtilbuddene fra skolen, er vi således også med til at forværre den i forvejen alt for høje mistrivsel hos børnene.

Som nævnt mener vi slet ikke, at der skal ske besparelser på skoleområdet i Aarhus. Skulle vi endelig pege på et spareinitiativ, forslår vi at man undersøger en evt. besparelse forbundet med at en senere ibrugtagning af Chromebooks til eleverne til fx 4. eller 5. klasse.

Mvh Skolebestyrelsen på Virupskolen
Download høringssvar som pdf

Afsender

Navn

Simon Bo Larsen

Indsendt

08/11/2022 20:30

Sagsnummer

HS7345436

Informationer

Startdato
Svarfrist
Type
Indkaldelse af ideer og forslag
Område
Hele kommunen
Hørings-id

H522

Kontakt

Nicolas Madsen

 Mail: nicmad@aarhus.dk 

Telefonnummer: 25 62 28 78