Gå til hovedindhold

Høringssvar

Bevar Giberhytten - vores børns fantastiske naturbørnehave ved skov og åløb i Fulden

Det er med stor sorg og bekymring at vi som forældre til to børn som henholdsvis har og har haft deres daglige gang i Giberhytten kan læse at der er spareforslag som vil lukke Giberhytten.
Det er uforståeligt hvordan man er kommet frem til at en sammenlægning med Mariendal vil skabe den forventede besparelse, da bygningen Giberhytten er en billig lejet hytte og busdriften vel næppe kan nedlægges da de mange børn og voksne ikke kan klemmes ind i een bus!
Natur- og skovbørnehaverne er vor tids største gave til børnene i et storbysamfund som Aarhus. Der er stor fokus på og nærhed til Naturen og til livet omkring os. Børnene har plads til fri udfoldelse, selvstændig læring, rum til fordybelse og lys og luft.

Giberhytten og dagligdagen i en natur- og skovbørnehave giver bedre sundhed og mindre sygefravær, større robusthed og en enorm kreativitet og evne til at udfolde sig og være aktiv. Børnene får en grundlæggende dannelse med sundt og naturligt samvær som sikrer socialt ligeværd og rummelig inklusion. Naturen som det grundlæggende input i børnenes hverdag er den perfekte og nødvendige modpol til samfundets stress og jag. Livet i Giberhytten skaber glæde og overskud hos børnene i en travl hverdag i en børnefamilie.

At nedlægge Giberhytten som dagtilbud vil både betyde at børnene mister deres daglige rammer, deres daglige rutine omkring morgenpasning, bustur og eftermiddagspasning og dermed et farvel til alle de gode og kendte kammerater, som er en del af Langenæsstien 6B hvor Giberbørnene bruger både morgen og eftermiddag. Desuden vil det være et stort tab for alle de kommende børn i Aarhus som ikke får muligheden for at komme ud i naturen og mærke livet som det kan og bør leves som barn (og som voksen).

Giberhytten er ikke en kommunalt ejet ejendom og det er på ingen måde en flot og rummelig bygning med store budgetter til vedligehold ej heller til møbler, indretning og udstyr. Børnene har et rum hvor der end ikke er plads til at alle kan sidde ved borde og personalet kun et lille køkken, al ophold sker udenfor også når der skal spises -både sommer og vinter.
Der er ikke stor legeplads med masser af udstyr ej heller kasser med legetøj og andet dyrt udstyr. Giberhytten er en lille base i en natur-oase hvor børn og voksne hver dag samles for at stimle ud på eventyr i naturen og finde frøer, vinbjergsnegle og sommerfugle. Der klatres i træer i hekseskoven, findes pinde og graves i mudder. Der er ture til åen via naturstien Kvægdriften med stejle skråninger, vandløb og store træer. Sandkassen og bålpladsen med læsegl er de faste samlingspunkter når der regner meget eller når der skal spises og laves suppe. Børnene tænder selv bål, kløver brænde og henter spande med vand. Det er læring på naturens præmisser og børnene bliver selvstændige, kompetence og stolte af livet tæt på Giberå.

Vores børn og hele gruppen af unger i børnehaven Giberhytten har enormt stor værdi af deres daglige færden i naturen. Det gælder også de øvrige børn i Langenæs dagtilbud (både børnehavebørn og vuggestuebørn) som ugentlig benytter Giberhytten når de på skift i grupper tager med den faste flok på tur i bussen. Der er et stærk fællesskab på tværs af de forskellige børnegrupper netop fordi Giberhytten danner grundlag for fælles aktiviteter. Børneflokken i Giber hører til og føler sig som en del af Langenæs hvor de ud over Giber-vennerne også har alle deres kammerater fra særligt Langenæsstien 6B. Her møder børnene ind om morgenen inden de skal med bussen og om eftermiddagen leger de der når bussen er tilbage og de skal passes frem til afhentning.

Vi er mange bekymrede forældre og det er mange børns velbefindende der er sat på spil her!
Download høringssvar som pdf

Afsender

Navn

Louise Pedersen

Indsendt

09/11/2022 10:31

Sagsnummer

HS5594333

Informationer

Startdato
Svarfrist
Type
Indkaldelse af ideer og forslag
Område
Hele kommunen
Hørings-id

H522

Kontakt

Nicolas Madsen

 Mail: nicmad@aarhus.dk 

Telefonnummer: 25 62 28 78