Gå til hovedindhold

Høringssvar

Gentænkning af PPR understøttelse til dagtilbud

Høringssvar fra MED-udvalget i Strandens dagtilbud:

Vi er generelt tilfreds omkring, at vi kan se i sparekataloget at der er tænkt over, at spareforslagene ikke direkte berører kerneopgave. Der er dog en stor bekymring omkring punktet om reduktion af talehørekonsulentbistand på trivselsmøderne. Det er modsatrettet i forhold til Aarhus kommunens målsætningen omkring tidlig indsats. Det at spare på PPR vil gå kontra målsætningen på dette område, da data viser et stigende behov for støtte og vejledning til børn og familier der er i udfordringer. Vi oplever PPR på nuværende tidspunkt er presset og har svært ved at støtte op om det behov der er. Ønskes der forsat at leve op til målet omkring tidlig indsats, skulle der gives flere investeringer til området frem for besparelser. Udfordringerne flyttes blot til børnene bliver ældre, hvis der ikke sættes ind i den tidlige indsats. Måske er der brug for at der gentænkes på strukturen og organiseringen af PPR’s understøttelse af børn og familier i dagtilbud. F.eks. fungerer det godt den måde vi kan søge om fysiskterapeutisk bistand, ved børn som har motoriske udfordringer. Der er en hurtig respons og mulighed for hurtig hjælp, sådan at vi kan handle hurtigt og tidligt til gavn for børnene.
Download høringssvar som pdf

Afsender

Navn

Monica Alticozzi

Indsendt

09/11/2022 10:34

Sagsnummer

HS8902161

Informationer

Startdato
Svarfrist
Type
Indkaldelse af ideer og forslag
Område
Hele kommunen
Hørings-id

H522

Kontakt

Nicolas Madsen

 Mail: nicmad@aarhus.dk 

Telefonnummer: 25 62 28 78