Gå til hovedindhold

Høringssvar

Protest mod de spareforslag, som kommunen har præsenteret i sit katalog

Høringssvar til Aarhus Kommunes Sparekatalog
Hanne Værum Sørensen, pædagog, cand.psych., ph.d. og børneforsker.

Sig mig lige - har Thomas Medom og Aarhus Kommune da fuldstændig tabt sutten?
De smider jo guld på gaden med det sparekatalog, der lige er er blevet offentliggjort.
Det er en gyser og en ommer....
I Sparekataloget er der forslag om at skære på alt det, der giver børnene i kommunen lidt ekstra kvalitet i hverdagen. Hvem vil vove at påstå at det ikke vil gå meget hårdt ud over børns trivsel? Det vil ramme alle børn, og i særdeleshed børn, som i forvejen er i en udsat position....

Aarhus har været kendt og anerkendt vidt omkring på grund af de mange muligheder for børn og børnefamilier, som kun en stor by, der har prioriteret sine yngste borgere kan præstere. Men nu vil kommunen fortsætte sin uskønne stil med at lukke gode tilbud ned til børn og familier, der er afhængige af velfungerende dagtilbud.
Først har kommunen lukket mange små børnehaver, som har haft stor søgning af familier med børn, særligt børn, der har behov for overskuelige rammer, for at kunne holde ud at være i en institution, mange timer hver dag.
Langt de fleste børn i dagtilbud har en ’arbejdsdag’ der er lige så lang, eller længere, end deres forældres og har behov for at dagen bliver overkommelig og overskuelig.
Det er slemt nok. Oveni det, så vil en vedtagelse af sparekataloget reducere de små børns muligheder for en indholdsrig hverdag i de vigtige år før de begynder at gå i skole.
Børnekulissen er et tilbud der beriger og udvikler børns fantasi og forestillingsevner - hvilket er af afgørende betydning for børns kognitive udvikling og deres evne til abstrakt tænkning, som er af uhyre stor betydning, ikke mindst når de i skolen og videre i uddannelsesforløbet og i livet skal arbejde med abstrakte begreber.
De pædagogisk ledede legepladser er frirum for børn og unge, der ikke har fast tilknytning til institutioner, med voksne, de kan tale med - og i en tid, hvor næsten halvdelen af vores børn og unge ikke trives er det fuldkommen galt at man afskærer børn og unge fra de få ansvarlige voksne, som de har mulighed for at møde…
Kommunen foreslår at nedskalere tilskud til samarbejde med kulturinstitutioner, jamen, hvad er det for en fattig fremtid, børnene skal gå i møde?
Tilskuddet til at børn fra midtbyen kan komme ud til skoven på daglig basis vil blive skåret bort. Det er helt uanstændigt… og helt ude af trit med byens grønne omstilling!!
Og så er der Natursamarbejdet https://www.ulfiaarhus.dk/udbyder/natursamarbejdet , som er et unikt tilbud: Læs her hvordan de beskrives på deres hjemmeside:
”Natursamarbejdet er et naturcenter, hvor vi iklæder børn og unge i Aarhus til et bæredygtigt liv som fremtidens grønne borgere. Det gør vi ved at give børn og unge gode oplevelser i og med naturen, og derigennem gøre fx økologiske sammenhænge spiselige for lige præcis det alderstrin de befinder sig på. Ved bl.a. at lade dem få jord under neglene i forbindelse med havedyrkning og dyrepasning, viser vi hvordan verden omkring os hænger uløseligt sammen, og hvordan vores egne handlinger i hverdagen påvirker vores fremtidige liv på kloden”
På Aarhus Kommunes egen hjemmeside kan man blandt læse at der er et bæredygtighedsudvalg, som har mange fine og gode planer for at facilitere Aarhus Kommunes grønne omstilling, se blot her på dette link:
https://www.aarhus.dk/media/45232/aarhus-omstiller-a5_4.pdf
I publikationen finder man en lang, nydelig og opbyggelig tekst - om alt det som kommunen gerne vil. Blandt andet har de øje for at Aarhus er en ung by, med mange børn, unge og familier.
Læs blot her, hvad bæredygtighedsudvalget skriver (side 7):
”Fremtidens grønne borgere. Aarhus er en ung by, og vores unge borgere er ikke bare vigtige for fremtiden. De – og deres familier – interesserer sig også for klimaet og den grønne omstilling. Det skal vi bringe endnu mere i spil i den kommende klimaplan. Derfor foreslår Bæredygtighedsudvalget at der sættes fokus på at videreudvikle de mange gode, grønne aktiviteter i daginstitutioner, skoler, fritidsklubber samt ungdomsuddannelser og videregående uddannelser. Et af de steder, hvor der er potentiale for at styrke indsatsen at fortsætte med at øge videns- og kapacitetsniveauet hos den enkelte, så det er nemmere at agere grønt og klimavenligt. Bæredygtighedsudvalget anbefaler konkret, at der i klimaplansperioden 2021–2024 arbejdes med:
- fokus på mest mulig inddragelse af børn og unge for at skabe ejerskab og handlekraft
- at styrke samarbejdet med byens kulturinstitutioner samt fritids- og foreningsliv, som supplement til indsatser i skoler og dagtilbud
- videreudvikling af eksisterende samarbejder og koncepter for videns- og kapacitetsopbygning
- udvikling og etablering af stærke formidlingsuniverser og koncepter rettet mod børn og unge, fx i form af en af en Bæredygtighedsrambla langs Aarhus Havn, videreudvikling af Naturcenter Aarhus i Brabrand, brug af nye teknologier i klimaformidlingen (for eksempel digitalt og online via virtual reality, film m.v.)
- at de nye skoler i Nye og Gellerup får en klar klimaprofil både i forhold til bygninger, drift og pædagogik”
Teksten er suppleret med et skønt foto af interesserede børn, på side 10. Her kan man også læse følgende: ”Bæredygtighedsudvalget finder, at det kun er positivt, naturligt og værdifuldt, at vi påtager os et ansvar, der rækker udover kommunegrænsen” - til det kan jeg tilføje at hvad børn og unge angår, så rækker det grønne og det bæredygtige ikke en gang til at være en prioritering INDENFOR kommunegrænsen.
Download høringssvar som pdf

Afsender

Navn

Hanne Værum Sørensen

Indsendt

09/11/2022 10:43

Sagsnummer

HS2358194

Informationer

Startdato
Svarfrist
Type
Indkaldelse af ideer og forslag
Område
Hele kommunen
Hørings-id

H522

Kontakt

Nicolas Madsen

 Mail: nicmad@aarhus.dk 

Telefonnummer: 25 62 28 78