Gå til hovedindhold

Høringssvar

De32 understøtter mod og motivation i klasserummet

De ledelsesmæssige og organisatoriske rammer for arbejdet med teknologiforståelse og pædagogisk IT har væsentlig betydning for det pædagogiske personales motivation. I Aarhus kommune har man dygtigt og visionært understøttet dette med De32
I evalueringen af "Forsøget med teknologiforståelse i folkeskolen" fremhæves følgende hovedpointer:
1. Alle skolens parter har givet udtryk for, at teknologiforståelse opleves som en vigtig og relevant faglighed i folkeskolen.
2. Det pædagogiske personale oplever fagligheden som svær. Personalet har brug for efteruddannelse, og kompetenceudvikling.
3. Elever og undervisere peger samstemmende på, at undervisningen i teknologiforståelse er særligt motiverende og lærerig, når
a. eleverne har mulighed for at være kreative (inden for fastsatte rammer).
b. eleverne arbejder ’hands-on’ med analoge materialer og digitale teknologier.
c. problemstillingerne er virkelighedsnære og relevante for eleverne.

Med en lukning af De32, vil Aarhus kommune miste den praksisnære kompetenceudvikling, som har haft væsentlig betydning for det pædagogiske personales motivation for, og mod på at bringe ny faglighed, nye læremidler og ny didaktik ind i klasserummet.
Download høringssvar som pdf

Afsender

Navn

Michael Andresen

Indsendt

09/11/2022 13:39

Sagsnummer

HS9301864

Informationer

Startdato
Svarfrist
Type
Indkaldelse af ideer og forslag
Område
Hele kommunen
Hørings-id

H522

Kontakt

Nicolas Madsen

 Mail: nicmad@aarhus.dk 

Telefonnummer: 25 62 28 78