Gå til hovedindhold

Høringssvar

Indsigelse imod spareplaner for fjernelse af Aarhuskoloniens kommunale tilskud

Aarhuskolonien et vigtigt tilbud til århusianske børn
Det er med absolut stor forundring vi har læst at Aarhus Kommune, at sparehensyn, påtænker pr. 2024 at fjerne det kommunale tilskud på kr. 650.000,- kr. til Aarhuskolonien. Et tilskud, som blev bevilliget af et enstemmingt Aarhus Byråd i 2005. Dette tilskud gives primært for at dække udgiften til børnenes undervisning, da flere hold afvikles i skoletiden. Der er for Aarhuskolonien tale om et uhørt stort og særdeles voldsomt spareforslag, som vil ramme de allermest sårbare børn i Aarhus.
Siden 1932 har Aarhuskolonien tilbudt socialt udsatte århusianske børn et gratis ferieophold på Aarhuskolonien, Ahl Strand ved Ebeltoft. Der er derved blevet løftet en væsentligt social opgave for byens svageste børn og deres familier. Aarhuskolonien blev til i et samarbejde med Aarhus Kommune og Aarhus Lærerforening. Siden 1985 drives kolonien af Ahl Fonden og Foreningen Aarhuskolonien.
P.t. sendes hver sommer 240 børn i alderen 9 – 14 år på fem hold med 24 piger og 24 drenge.
Et koloniophold bygger på værdier som: Fællesskab, venskab, tryghed, , selvværd, oplevelser og respekt. Børn, der deltager, er ofte børn fra socialt svage familier, familier af anden etnisk herkomst, for tidligt voksne børn, børn med omsorgsbehov, børn i mistrivsel, marganaliserede børn, børn i krise p.g.a. sygdom, skilsmisse, m.m. og ensomme børn med lavt selvværd. Spareforslagte på Aarhuskolonien vil ramme børn med særlige behov og ikke mindst deres familiermeget hårdt.
Koloniens bestyrelse arbejder frivilliget og ulønnet. Hjulpet af en lang række andre frivillige.
Et ophold på Aarhuskolonien er som regel den eneste feriemulighed børnene har og det giver dem en mulighed for et afbræk i en ofte problemfyldt og kaotisk hverdag. Netop det giver mange af børnenes lærere og forældre ofte udtryk for.
Det kommunale tilskud dækker cirka 50% af driftsomkostningerne. Den resterende økonomi dækkes af Ahl Fonden og andre fonde. Fjernes det kommunale tilskud vil det betyde en væsentlig reducering af antal hold, der kan sendes afsted på ferie. Sandsynligvis vil antallet af hold gå fra 5 hold til 2 hold eller en lukning af Aarhuskolonien.
Derfor må vi på det kraftigste fraråde at Aarhuskoloniens tilskud spares væk, men forsat prioritere ressourcer til de dårligst stillede århusianske børn.. Det vil få konsekvenser for rigtig mange børn i Aarhus.
Med venlig hilsen
Henning Lindberg Mette Mølbach
Formand Ahl Fonden Formand Foreningen Aarhuskolonien
Skovgårdsvænget 46 Klostervej 92
8310 Tranbjerg J 8680 Ry
tel.: 86 29 44 35 Tel.: 30 16 92 33
henning.k.lindberg@gmail.com mettemoelbach@gmail.com
Download høringssvar som pdf

Afsender

Navn

Henning Lindberg

Indsendt

09/11/2022 14:30

Sagsnummer

HS0327732

Informationer

Startdato
Svarfrist
Type
Indkaldelse af ideer og forslag
Område
Hele kommunen
Hørings-id

H522

Kontakt

Nicolas Madsen

 Mail: nicmad@aarhus.dk 

Telefonnummer: 25 62 28 78