Gå til hovedindhold

Høringssvar

Bevar Center for læring

Set i forhold til en besparelse, der svarer til 100 kr. per elev i Aarhus Kommune, ser vi det som helt meningsløst at nedlægge Center for læring som bidrager til skolernes daglige virke på følgende måder:
- Materialevalgslister, der optimerer og opkvalificerer den enkelte skoles valg af nyindkøb af litteratur og læremidler
- Teknisk support af Cicero (biblioteksstyringssystem).
- Kurser og opdateret viden
- Stordriftsfordele ved indkøb og udlån af undervisningsmaterialer
- Inspiration og sparring i forhold til årsplaner i fagene
- Samlet knowhow, som skoler kan konsultere
- Den enkelte skole, underviser og elev vil opleve forringelse i serviceniveau, viden og overblik
- Danner et fælles forum og fællesskab f.eks. via Stormøder
- Lige muligheder, store og mindre skoler bidrager procentuelt ens
- Deløkonomi - frem for at alle køber ind eller ingen køber

Afslutningsvis vil vi gerne understrege, at skolerne i Aarhus Kommune ejer den samling på 200.000 enheder, der på CFL er opbygget over en lang årrække.

Med venlig
Pernille Gamborg, Kirsten Houe og Lonni Elgaard Sørensen
PLC-medarbejdere og lærere på Holme Skole
Download høringssvar som pdf

Afsender

Navn

Lonni Sørensen

Indsendt

09/11/2022 14:36

Sagsnummer

HS4794685

Informationer

Startdato
Svarfrist
Type
Indkaldelse af ideer og forslag
Område
Hele kommunen
Hørings-id

H522

Kontakt

Nicolas Madsen

 Mail: nicmad@aarhus.dk 

Telefonnummer: 25 62 28 78