Gå til hovedindhold

Høringssvar

BEVAR GIBERHYTTEN - Fælles opråb fra forældre

Dette er et fælles høringssvar fra den nuværende forældregruppe i Giberhytten. Vi har med stor fortvivlelse, sorg og undren læst det fremlagte spareforslag om lukning af Giberhytten og fusion med Mariendal.

Forældrene tilknyttet Giberhytten vil hermed på det kraftigste opfordre byrådets politikere til at forkaste forslaget om en besparelse på 332.000 kr./år ved afskaffelse af skovbørnehavetillægget. Lukningen af Giberhytten og den minimale besparelse kan på ingen måde forsvares over for hverken vores børn, vores natur, den grønne omstilling, samfundsøkonomien eller vores by.

Natur- og skovbørnehaverne er vor tids største gave til børnene i et storbysamfund som Aarhus. Der er stor fokus på og nærhed til naturen og til livet omkring os. Børnene har plads til fri udfoldelse, selvstændig læring, rum til fordybelse og lys og luft.

Giberhytten og dagligdagen i en natur- og skovbørnehave giver bedre sundhed og mindre sygefravær, større robusthed og en evne til at udfolde sig kreativt og være aktiv. Børnene får en grundlæggende dannelse med sundt og naturligt samvær som sikrer socialt ligeværd og rummelig inklusion. Naturen som det grundlæggende input i børnenes hverdag er den perfekte og nødvendige modpol til samfundets stress og jag. Livet i Giberhytten skaber glæde og overskud hos børnene i en travl hverdag i en børnefamilie

Vi vil herunder redegøre for hvorfor spareforslaget skal forkastes:

Først vil vi giver jer politikere et indblik i 1) Hvad Giberhytten er – set fra et borger/brugerperspektiv.

Dernæst følger vores bemærkninger til spareforslaget gennem belysning af 2) Vigtigheden af natur samt bidrag til den grønne omstilling, 3) Sundhed og sygefravær, 4) Det positive sociale aspekt, 5) Alternative forslag og 6) Faktuelle fejl.

1. Hvad er Giberhytten
”Paradiset i Giberhytten i Fulden, som vi børn fra Langenæs blev kørt ud til.” Sådan beskrev Århus’ tidligere borgmester Nicolai Wammen i 2010 børnehaven over for Århus Stiftstidende i et interview om hans opvækst og liv i Århus. Og Nicolai Wammen har fuldstændig ret!

Giberhytten er en lille og gammel, men fantastisk spejderhytte, som ligger placeret højt på en skrånende naturgrund i den lille flække Fulden syd for Århus tæt på Beder. Hver dag kører en bus vores børn fra Langenæsstien ud til den skønne danske natur. Her har børnene i sol, regn, blæst og sne deres trygge og lærerige, naturlige hverdag.

Ud over vores faste børnegruppe, benyttes Giberhytten også ugentligt af Langenæsstiens øvrige børnegrupper. Fx kører gruppen af store vuggestuebørn og den fælles tirsdagsklub for skoleparate børnehavebørn med bussen ud til de samme naturoplevelser og fælles aktiviteter. De fantastiske naturlige rammer skaber det bedste grundlag for et stærkt fællesskab blandt alle børnene der kommer i Giberhytten.

Giberhytten har ingen stort udstyret udendørs legeplads og kun begrænset mængde moderne legetøj. Til gengæld har Giberhytten en bålplads, en eng fuld af frøer, vinbjergsnegle og sommerfugle, samt en sandkasse med sejl over, så børnene kan lege i regnvejr. På grunden er der nogle simple shelters, som pædagogerne har bygget i fællesskab med børnene. Der er ikke plads til hele børnegruppen indenfor, men børnene er vant til og holder af at indtage deres måltider udendørs. De hjælper til med at lave bål og kløve brænde og har mulighed for altid at være i gang, fordybe sig og udforske. De elsker det, pædagogerne elsker det og vi forældre elsker det.

Konceptet skovbørnehave og i dette tilfælde Giberhytten er ganske enkelt fantastisk. Det er en absolut gave til ikke kun det enkelte barn, men også til os som familier og til børnenes og vores omgangskreds. Giberhytten og de naturlige rammer er en styrkelse af det samlede dagtilbud på Langenæs og til vores by og samfund som helhed.

2. Vigtigheden af natur og bidrag til den grønne omstilling
Utallige undersøgelser viser løbende, hvor sundt og vigtigt det er at være i naturen for både børn og voksne. Imidlertid er vores samfund kun indrettet til mere og flere indendørsaktiviteter. Skærmtid, sociale medier, online læringsplatforme, kontorarbejde, effektivisering og optimering.

Friluftsrådet offentliggjorde i sommeren 2022 en undersøgelse , hvoraf det blandt andet fremgår, at hele 37% af børn i alderen to til femten år ikke har holdt et vildt dyr som snegl, edderkop, frø osv. 58% har ikke leget i naturen uden en voksen og 53% har ikke fundet ro i naturen.

Friluftsrådets formand Annesofie Bjerre skriver i en blog om emnet:
”Hvert tredje barn kender ikke følelsen af at klatre i et træ eller at smage på naturen, og mere end hvert andet barn har ikke bygget en hule udenfor. Ændrer vi ikke kurs, risikerer vi at stå med generationer, som ikke kan begå sig i naturen - og for hvem grøn handlekompetence er ukendt.”

Videre fremgår det, at det giver børn og unge meningsfulde fællesskaber at være i naturen. Det vil styrke deres trivsel både socialt, mentalt og fysisk samt deres personlige udvikling.

Det er ikke bare oplagt, men direkte i tråd med partierne bag budgetforligets prioritering, som blev offentliggjort ved en nyhed på kommunens hjemmeside den 23. september 2022. Heraf fremgår, at partierne som et af sine prioriteter har valgt en ”øget indsats for klima og miljø”.

Vores unge i dag har forstået, at der skal handling til for at redde vores klima. Men det er vores ansvar at sørge for at også vores børn får de bedste forudsætninger for at bidrage til løsningerne. Noget, som i høj grad starter ved en forståelse for og samhørighed med vores natur. I en skovbørnehave som Giberhytten giver vi børnene de bedste forudsætninger for at lære at begå sig i naturen, tage sig af naturen og være i balance med naturen.

Derfor må og skal Giberhytten ikke lukkes. Det vil være i direkte modstrid med den grønne omstilling og partiernes øgede fokus på klima og miljø, som vil klinge hult i denne sammenhæng.

En lukning kan ganske enkelt ikke forsvares over for børnene og deres (samt vores) fremtid for en besparelse på blot 332.000 kr. årligt.

3. Sundhed og minimalt sygefravær hos børn og voksne og dermed hos arbejdspladser
Ud over børnenes forståelse for naturen og kompetencer til at bidrage til den grønne omstilling, så er skovbørnehaver simpelthen det sundeste for vores børn. I en artikel fra 16. april 2022 i avisendanmark.dk under overskriften: ”Overlæger: Send alle børn i skovbørnehave (…)” udtaler professor og overlæge på Rigshospitalet Niels Frimodt-Møller blandt andet:

”Under coronapandemien kunne vi se, hvor meget det betød for næsten alle smitsomme sygdomme, at man har fokus på håndhygiejnen, udluftning og sender børnene mere udenfor. Konsekvensen af den viden burde være, at man beholdt det fokus – og lavede alle børnehaver om til noget i retningen af skovbørnehaver.”

Som forældre til børn i Giberhytten kan vi kun bekræfte overlægens konklusion. Vores Giber-børn har generelt et lavt sygefravær. Det er desuden yderst sjældent at et sygt barn i Giberhytten smitter et andet barn. Skoldkopper, influenza, omgangssyge og Corona – når meddelelsen om et smittetilfælde tikker ind, rammer det ikke alle i børnegruppen eller de ansatte. Under Corona-krisen kunne vi konstatere, at smitten ikke spredte sig blandt gruppen i Giberhytten. Da få børn eller voksne blev ramt, så var det fra smitte i hjemmet fra andre nære relationer og det bredte sig ikke.

Overlægen peger i øvrigt på skovbørnehavernes samfundsmæssige effekt ved mindskning af antibiotikaforbrug og i sidste ende antibiotikaresistens, hvilket er til gavn for os alle, idet vi i yderste konsekvens ender med at stå med problemer med behandling af blot simple infektionssygdomme.

Her i vores egen by Aarhus bakkes forslaget om skovbørnehaver til alle børn op af ledende overlæge på Børn og Unge-afsnittet på Århus Universitetshospital, Jens Erik Veirum, som udtaler:

”Det lyder som et fornuftigt forslag. Vi har gennem mange år anbefalet forældre til børn med visse immundefekt-sygdomme eller anden øget infektionsfølsomhed at benytte skovbørnehaver eller lignende med maksimal mulighed for udendørs samvær.”

Og her rammer vi så et af partiernes bag budgetforligets andre fokuspunkter, nemlig fokus på børn og unge i mistrivsel samt investeringer i sundhed.

Skovbørnehaverne er ganske enkelt godt for sundheden. Hertil kommer at skovbørnehaverne er godt for vores samfundsøkonomi. Både i den lille og store skala. Syge børn og syge pædagoger betyder øgede udgifter for alle. Er børnene syge må forældrene blive hjemme. Det medfører mangel på arbejdskraft på den enkelte forælders arbejdsplads i den tid sygefraværet står på.

Ser man blot på sammensætningen af forældre i Giberhytten, så har vi et pænt miks af forskellige uddannelser og stillinger i såvel det offentlige som det private og selvstændige.
Det vil presse vores husstandsøkonomi og vores arbejdspladsers økonomi, når vi eller vores børn er syge. Det oplever vi heldigvis sjældnere med vores skovbørnehavebørn – helt i tråd med overlæge Jens Erik Veirums råd om at infektionsfølsomme børn rådes til at komme i skovbørnehave for at nedsætte smitterisiko.

Er pædagogerne syge, må der sættes vikarer ind. Den udgift kan mærkes direkte i den enkelte institution og her har kommunen så at sige allerede i dag en besparelse i hus på Giberhytten i modsætning til de ordinære daginstitutioner. Man fristes til at foreslå, at kommunen for at opnå yderigere besparelser i budgettet skulle opføre/omdanne flere institutioner til naturtilbud.

En besparelse på 332.000 kr./år på lukning af Giberhytten vil medføre en merudgift i sygedage. Ikke blot hos personale, børn og forældre, men på vores offentlige og private arbejdspladser i byen. Det er ikke sund fornuft, og det er ikke økonomisk ansvarlig politik.

Endelig er skovbørnehaver også godt for børns mentale trivsel. Vi ved fra undersøgelser på feltet, at børn, der går i skovbørnehave har en langt bedre motorik, en bedre udviklet opmærksomhed og en langt større opfindsomhed end børn, der ikke går i skovbørnehave. Vi ved også, at børn, der tilbringer mere tid udendørs er mere koncentrerede, mindre rastløse og mindre frustrerede (SFI, 2014). Så hvis vi gerne vil styrke vores børns mentale trivsel og ikke mindst skoleparathed i form af koncentration og opmærksomhed, så er skovbørnehaverne ikke et sted at spare. Særligt al den stund, at vi også ved, at alle kommuner, herunder også Aarhus kæmper med at få råd til at hjælpe alle de børn, der lige nu ikke trives i vores skoler.

4. Det positive sociale aspekt – naturen er lige for alle
Ud over at det er sundt at være i naturen, så er det også socialt ligestillende.

Børnene lærer at være kreative på måder, som ikke er farvet af kommercielle produkter og ensidigt styrende legetøj, redskaber, former og figurer. I Giberhytten er det en pind, et træ, et blad, en spand mudder og de forhåndenværende naturelementer som bliver til de fedeste ting. Og så er det gratis at begive sig ud i!

Det betyder, at Giberhytten lærer vores børn at naturen kan være et frirum og en legeplads samt et fælles mødested for alle. Der er ingen entre, intet behov for den nyeste skærm eller det dyreste tøj, ingen rumlige restriktioner og fysiske begrænsninger. Naturen giver plads til mangfoldigheden, fordybelse, fuld fart, forsvinden og forståelse af egen formåen.

Naturen er med andre ord tilgængelig for alle uanset hvor mange midler, man har. Men den er ikke nødvendigvis et aktiv i alle bybørns liv, hvis de ikke hjælpes til at komme ud i den!
Ved at begrænse naturinstitutionspladserne begrænser man også forældrenes/borgernes valgmuligheder for børnene. Det vil unægtelig medføre, at færre børn faktisk kommer af sted. Børnefamiliernes hverdag er mildt sagt presset nok i forvejen, så naturbørnehaverne er et helt fænomenalt godt tilbud, som vi ikke må begrænse i en så dejlig by som Aarhus. Beholder vi ikke naturtilbuddene giver vi desuden unge børnefamilier endnu et argument for at flytte fra byen. Ud til mindre kommuner med mere natur i og omkring institutionerne, hvor hverdagen lettere kan kombineres med naturen.

5. Alternative forslag – garantidistrikter
Det anføres i spareforslaget side 11, nederst, at flere organisationer har foreslået, at kommunen overvejer sin nuværende model for anvisning af dagtilbudspladser. Der beskrives herefter meget kort så vidt vi kan se, alene én alternativ model, hvorefter hele kommunen skulle kunne anses som ét distrikt.

Uden nærmere kendskab til de tanker, man har gjort sig herom, er det overordentlig svært at forholde sig mere konkret til forslaget.

Vi er dog i forældregruppen flere, som konkret selv har været berørt af det nuværende anvisningssystems fejl og mangler, eller som har mistet legekammerater til vores børn i Giberhytten til andre distrikter undervejs, hvilket kunne have været undgået ved en mindre rigid anvisning af særligt søskendebørn i kommunen.

Eksempelvis kan nævnes et barn som for nyligt skiftede børnehave, fordi lillesøsteren ikke kunne få tildelt en vuggestueplads i én eneste af de mulige vuggestuer på Langenæsstien, da familien ikke boede i distriktet.

Historien gælder for flere af os i gruppen, som har boet i midtbyen, er flyttet ud til forstæderne, men stadig arbejder i midtbyen og har vores daglige gang til og fra centrum – eller som blot skal med E45 ud af byen på job. Det giver stadig rigtig god mening, at vores børn og de mindre søskende som kommer til, fortsætter deres liv i midtbyens institutioner eller for helt nye forældre starter op der for en bedre sammenhængende hverdag.

Flere af os har dog i stedet måtte kæmpe for at få vores førstefødte og/eller mindre søskendebørn ind på Langenæsstien pga. en skillelinje trukket på et anvisningskort. Det bør kunne gøres bedre.

Idet dette ikke berører os alle og idet det alternative forslag er så dårligt oplyst i spareforslaget, vil dette høringssvar dog ikke beskæftige sig yderligere dermed.

Som forældregruppe kan vi imidlertid kun undre os over, at man ikke kan få bureaukratiet til at lykkes, så man lader selve de udførende kræfter i form af institutionerne yde deres gode service over for så mange borgere som muligt. Giberhyttens børn og alle kommende skovbørnehavebørn skal ikke miste naturen på den baggrund.

6. Faktuelle fejl
Der er nogle faktuelle fejl i spareforslaget vedr. bygningskapacitetstilpasning på dagtilbudsområdet, som kræver en kommentar i dette høringssvar.

a) Det fremgår af sparekataloget for Børn og Unge på side 1, at der er lagt vægt på at friholde opgaver, som direkte berører børnene. Det har vi som Giberforældre endog enormt svært ved at få øje på er tilfældet med den foreslåede lukning af Giberhytten. Det berører direkte samtlige børn i Giberhytten, som vil blive taget ud af deres vante rammer og med meget stor sandsynlighed adskilt fra flere af deres kendte voksne. Det betyder samtidig, at deres tilknytning til børn og voksne på Langenæsstien 6B fjernes. Her har Giberbørnene både deres start på dagen ved aflevering om morgenen inden busafgang og deres afslutning om eftermiddagen, når bussen har sat dem af ved 15-tiden.

Samtidig berører det direkte børnene på Langenæsstien, hvor både vuggestuer og børnehaver er brugere af Giberhytten. At nedlægge Giberhytten er altså ikke ”blot” noget, der direkte berører børnene i en enkelt børnehave, det berører langt flere børn og voksne i dagtilbuddet på Langenæs.

Man ødelægger ganske enkelt DNA’en -det stærke naturfokus, i Langenæsstien, hvis Giberhytten lukkes.

b) Det fremgår endvidere af spareforslagets side 1, at besparelserne er fundet på Administration og ledelse, Opgaver som understøtter kerneopgaven samt samarbejdsaftaler m.v. Ingen af disse punkter passer på lukningen af Giberhytten.

Det skal her understreges, at det er en endog meget stor tilsnigelse at formulere lukningen som en ”Bygningskapacitetstilpasning”, hvilket udgør overskriften på spareforslagets side 10. Det her er lukning af en velfungerende, veldrevet og sund børnehave, som har eksisteret siden 1967. Det handler ikke om bygningskapacitet, men om rigtige børn og rigtigt personale. Om nedlæggelse af et af byens bedste tilbud i forhold til både natur, sundhed og trivsel.

c) Fra spareforslagets side 11, 2. afsnit, udledes at det overvejes om ”Giberhytten i Funder kan frasælges”. Ud over den slåfejl, som er opstået ved udskiftning af ’Fulden’ med ’Funder’, er det faktuelt forkert, at kommunen ejer Giberhytten. Giberhytten ejes af den selvejende institution Fonden Giberhytten, som er oprettet på foranledning af og med økonomisk støtte fra den hidtidige ejer FDF Århus 5. kreds.

Der er derfor for kommunen ingen mulig indtjening gemt på jordsalg af Giberhytten ved en lukning, området er i øvrigt totalfredet.

Bemærkningen om frasalg bekymrer imidlertid kun yderligere, da den direkte indikerer, at der ikke er det fornødne fokus på vigtigheden af skovbørnehavetilbud i det fremlagte sparekatalog. Stik imod såvel lægefaglig som samfundsøkonomisk fornuft.

Kære politikere:

At lukke en skovbørnehave, som har eksisteret i over 55 år for at spare 332.000 kr./år på et tidspunkt, hvor fokus på natur, grøn omstilling og sundhed aldrig har været vigtigere, vil være en eklatant og historisk fejl.

Begå den ikke.

Indsendt af forældre til børn i Giberhytten:
Anne Marie Villumsen
Rasmus Anker Rysgaard
Marlene Horup Blok
Anders Horup Blok
Jane Nørup Jørgensen
Mark Aabille
Josephine Maria Hyldgaard
Simon Bruun Christiansen
Samar Merhi
Khaled Mohammad Youssef
Caroline Olivia Hart-Larsen
Christian Rønne Larsen
Anna Katarina Ejgreen Tjelldén
Simone Falborg
Thomas Bang Madsen
Xiao Xian Weng
Jacob Hartmann
Nikoline Svanholm Sass
Niclas Sass Hald
Søren Husum
Marta Husum Johansen
Line Kyhne Knudsen
Jeppe Kyhne Knudsen
Mads Barner Deleuran Pedersen
Charlotte Amalie Hyldgaard
Henrik Nørby
Christina Nissen
Louise Pedersen
Torsten Christensen
Download høringssvar som pdf

Afsender

Navn

Christina Nissen

Indsendt

09/11/2022 21:10

Sagsnummer

HS7270422

Informationer

Startdato
Svarfrist
Type
Indkaldelse af ideer og forslag
Område
Hele kommunen
Hørings-id

H522

Kontakt

Nicolas Madsen

 Mail: nicmad@aarhus.dk 

Telefonnummer: 25 62 28 78