Gå til hovedindhold

Høringssvar

Sparekatalog for Børn og Unge

Sparekatalog for Børn og Unge - fusion

Høringssvar vedrørende fusion af Søndervang dagtilbud og Vestergaard dagtilbud
Skrevet af de pædagogiske ledere i Søndervang dagtilbud. Viktoria Erdei Mogensen. Anne Merete Ebbesen og Kim Mikkelsen
Vi har læst sparekataloget og vi har som pædagogiske ledere et par punkter til overvejelse.
I 2018 vedtog byrådet beslutningen om etablering af Søndervang Børn og Unge Univers. (0 – 18 år) Etableringen blev effektueret da byrådet have et ønske om at skabe en mere holistisk tilgang - set i forhold til trivsel, udvikling, læring og dannelse for lokalområdes børn og unge. Søndervang Børn og Unge universet skulle tiltænkes som et værktøj, til brug og gavn for de lokale udsatte familier og børn og unge. Derfor har vi lokalt i Søndervang Dagtilbud flere forpligtende samarbejdsaftaler, da vi er en del af Børne og Unge Universet beliggende i et boligsocialt område.
Resultaterne af overstående indsats er ikke evalueret, men igennem data kan vi se at der er en positiv effekt for familierne i området. Vi har f.eks skabt mere deltagelse i vores forældrearrangementer og har opnået at der er flere forældre, der stiller op til forældreråds- og bestyrelsesarbejde.
Vi kan som pædagogiske ledere være bekymret for en kommende sammenlægning vil have betydning for vores arbejdsmiljø - set i forhold til et forøget arbejdspres. Vi har drøftet dette og nogle af de punkter som vi har drøftet, er som følger.
Matrikelledelsen -driftsledelse på Børn og Unge Universet og de opgaver der er forankret der.
Samarbejde med helhedsplanen i samarbejde med boligforeningen. Samarbejdet i vore lokale ledelsessamarbejde, arbejdet på Søndervangs matriklen kræver ledelse tæt på samt erfaring fra lignede områder, til hurtig dynamisk sparring i hverdagen. Samarbejdet med fremskudte medarbejdere fra familiecenteret, plus LDG-regi. Samarbejdet særligt med den lokale skole, som er afgørende for at vi lykkes med det forøget fokus på at støtte 0-18 års børn og unges perspektiv i lokalområdet. Lokale tiltag hvor vi samarbejder med de boligsociale medarbejder f.eks. i form af Familieaften og Familie i fokus.
Vi er i forhold til vores arbejdsmiljø bekymret for om der vil opstå opgaveglidning mellem den kommende dagtilbudsleder og de pædagogiske ledere, da vi i området har mange tiltag og indsatser i gang. Derfor er vi bekymret for at overnævnte indsatser stadig vil blive prioriteret fremadrettet, samt hvilken betydning dette vil få for arbejdsmiljøet som pædagogisk leder.
Vi er forundret over, at man ikke afventer en evaluering af de store dagtilbud, hvor der nyligt er fortaget fusioner. Vi vil gerne have belyst, hvilke konsekvenser fusionen har haft på kerneopgaven. Der er forskning, der peger på at nærværende faglig ledelse har en positiv indvirkning på kerneopgaven. Vi kan være bekymret for at det er svært at opnå dette i de forslåede rammer.
Fusionen af de to dagtilbud vil give uforudset konsekvenser i forhold til børn, familie og medarbejder. I den nære fremtid kigger vi også ind i omstrukturering og fordeling af de tosprogede børn (80/20 modellen). Vi har en bekymring for i hvor høj en grad fusionen vil påvirke børn, unge og familierne og ikke mindst medarbejdere.
Majoriteten af dagtilbud i Aarhus Kommune er igennem en længere årrække blevet store. Det har gennem flere år været italesat, at ledelsesspændet er blevet for stort, blandt andet af de gaglige organisationer. Vi vurderer, at den faglighed og indsats der skal være repræsenteret her i Søndervangen ikke kan være repræsenteret ved et stort ledelsesspænd. (se blot tildelingen af H midler) Forslaget omkring fusion af Søndervang og Vestergaard dagtilbud kalder på eftertænksomhed, set i forhold til en intervenerende fusion.
Download høringssvar som pdf

Afsender

Navn

Viktoria Erdei Mogensen, Kim Mikkelsen, Anne Merete Ebbesen

Indsendt

10/11/2022 13:32

Sagsnummer

HS3914905

Informationer

Startdato
Svarfrist
Type
Indkaldelse af ideer og forslag
Område
Hele kommunen
Hørings-id

H522

Kontakt

Nicolas Madsen

 Mail: nicmad@aarhus.dk 

Telefonnummer: 25 62 28 78