Gå til hovedindhold

Høringssvar

Besparelse

Høringssvar fra MED-udvalget i Holme-Rundhøj Dagtilbud angående spareforslag
fra Børn og Unge 2023-26
Vi vil gerne anerkende, at der i sparekataloget er lagt vægt på, at spareforslagene så vidt muligt ikke direkte berører kerneopgaven.
Vi har dog en bekymring i forhold til følgende punkter:

Punkt 4: Reduceret åbningstid i dagtilbuddet
Vi har naturligvis en bekymring for, at forslaget betyder reduktion i arbejdstiden for medarbejderne – og dermed at vi får endnu vanskeligere ved at leve op til minimumsnormeringerne Altså den tekst (med rødt) har jeg lyst til at fjerne… Der står i forslaget, at det er

Punkt 5: Reduktion i deltidspasning
Af forslaget fremgår, at hvis mere end 45 procent af deltidsbørnene skifter til fuld tid, giver forslaget ikke længere en besparelse. Vi tror at mange flere end 45 procent, vil være tvunget til at overgå til fuld tid, idet 25 timer ikke vil række i de fleste familier. Vi mener således ikke, at det er realistisk at finde en besparelse her.

Punkt 49: Besparelse på administrations-, visitations- og udviklingsopgaver i PPR
Vi har en bekymring om, hvilken betydning besparelsen får i forhold til de i forvejen lange ventelister på børne og unge området til visitation hos PPR. Vi er bekymrede for, hvilken betydning besparelserne får for de børn, pædagoger og familier, som står og har behov for hjælp og sparring nu og her. Et behov vi oplever i stigende omfang med børn og familier, der er i udfordringer.
Download høringssvar som pdf

Afsender

Navn

Mette Guldager

Indsendt

10/11/2022 13:59

Sagsnummer

HS5522406

Informationer

Startdato
Svarfrist
Type
Indkaldelse af ideer og forslag
Område
Hele kommunen
Hørings-id

H522

Kontakt

Nicolas Madsen

 Mail: nicmad@aarhus.dk 

Telefonnummer: 25 62 28 78