Gå til hovedindhold

Høringssvar

Decentralt tilskud til private skolers sfo

Høringssvar vedr. pkt. 24. Bortfald af decentraliseret tilskud til privatskolers SFO’er

Det er med stor ærgrelse, at vi noterer os, at tilskuddet til SFO’erne ved de private skoler er foreslået helt at forsvinde. Vi er godt klar over, at det ikke er lovbestemt kommunerne skal give disse tilskud, hvilket gør, at vi i den grad sætter ekstra stor pris på tilskuddet.

Helt konkret betyder det decentraliserede tilskud til vores SFO, at vi kan skabe et inkluderende SFO tilbud, som rummer alle børn på vores skole. Tilskuddet giver mulighed for, at der er de ekstra varme hænder som nogle børn, pga særlige omstændigheder, kan have brug for. Det giver alle børn mulighed for at indgå på lige vilkår i SFO’ens leg og læring.

Vi har stor fokus på disse børn og har oprettet eget ressourcecenter, som skolens centrum for støttetimer i skoledelen.

Det betyder, at vi kan varetage evt. risikobørn fra dag ét på skolen og sætte forebyggende indsatser ind, hvor det skønnes nødvendigt - også uden at søge særlige midler. Dette, og at vi har adgang til de decentrale tilskud i SFO’en, gør at vi som skole har en høj kvalitet i arbejdet med støttekrævende børn. For os er det et forebyggende arbejde, der giver mening.

Vi gør en dyd ud af at have et så bredt klientel på de private skoler som muligt, hvilket vil sige, at vi på vores skole ser med glæde, at vi opsøges af et bredt spekter af familier. Vi har altid haft børn med særlige behov i spændet fra 0.-9. klasse.

Desværre vil vores SFO nu risikere at mangle denne decentrale ressource. Det vil betyde, at vores forebyggende arbejde i skoledelen amputeres i SFO’en for indskolingsbørnene i 0.-4. klasse.

Vi forudser, at der nu vil blive et ekstraordinært pres på at søge midler til de børn med vidtgående handicap, som vi tidligere ville have kunnet inkludere og arbejde med, i forlængelse af skoledelens indsatser.

Vi anser beløbet af en sådan størrelse, at det må kunne finde plads i budgetterne i de kommende beslutninger i kommunen.

I forbindelse med folketingsvalg og samfundsdebatten generelt fylder børns trivsel og læring rigtig meget. Her er et område, hvor man for relativt få midler får stort udbytte til gavn for eleverne og deres familier.

Mvh
René Jakobsen, Skoleleder
Torben Christensen, SFO-leder
og på vegne af
Skolebestyrelsen
Skolens Arbejdsmiljøgruppe
SFO ledelse
Skoleledelse
Download høringssvar som pdf

Afsender

Navn

René Jakobsen

Indsendt

11/11/2022 07:54

Sagsnummer

HS1047165

Informationer

Startdato
Svarfrist
Type
Indkaldelse af ideer og forslag
Område
Hele kommunen
Hørings-id

H522

Kontakt

Nicolas Madsen

 Mail: nicmad@aarhus.dk 

Telefonnummer: 25 62 28 78