Gå til hovedindhold

Høringssvar

Høringssvar på Budgetspareforslag

Søndervangskolen
Søndervangskolen bliver i Aarhus Kommunes spareplan nævnt på følgende punkter:
1. Tilpasning af budget - Heldagsskoletillæg for lærere
2. Igangsættelse af et afklarende arbejde i forhold til muligheder for at justere på helddagsskolekonceptet
Vi noterer os at heldagsskoletillægget er udfaset. Vi undrer os dog over, hvordan lærernes tillæg kan være en besparelse på nuværende tidspunkt, idet tillægget er blevet udfaset allerede fra 1. august 2020 og endelig bortfaldet 31. juli 2022.
Vi er spændte på processen omkring det afklarende arbejde i forhold til justeringer af heldagsskolekonceptet og vi håber, at vi som personale får lov til at være en del af dette arbejde. Vi ønsker at blive inviteret ind i planlæggelsen af en tidshorisont omkring dette arbejde og en snarlig præcisering af de foreløbige tanker, da vi lige om lidt går i gang med næste års skoleplanlægning.
Vi er desuden bekymrede for besparelserne på dagtilbudsområdet, da det vil have indvirken på det samarbejde vi har med Søndervang Dagtilbud i henhold til 0-18 års perspektivet. Vi har et tæt samarbejde omkring områdets børn, herunder især de særligt udsatte. Det kræver et stærkt lokalt samarbejde at løfte børnene i Søndervangsområdet i forhold til sprog og dannelse.

Som ansatte på en folkeskole i Aarhus er vi også bekymrede over flg.:

Center for læring
Vi bruger jævnligt Center for Læring. Det siger sig selv, at det vil være en stor forringelse for alle skoler i kommunen at undvære denne nødvendige distribution af undervisningsmaterialer. Vi ønsker ikke discount-undervisning af skolebørnene i Aarhus.

Natursamarbejdet
I en verden der er midt i en natur- og klimakrise, vælger byrådet at spare et af de få steder i Århus, der formidler natur til vores børn.
Et sådant sted er dyrebart for vores elevers begrebs- og naturdannelse. Det har stor betydning for vores elever, at en sådan lære foregår væk fra skolens matrikel og under optimale forhold som der findes hos natursamarbejdet. Oplevelser i naturen som de ikke ville få, hvis ikke vi som skole tilbyder dem. Vi er meget bekymrede over at man vil fjerne tilskuddet til natursamarbejdet.

WMC – World Music Center
Vi har deltaget i forløbene fra WMC mange gange, og det har hver gang været en lærerig og stor oplevelse for vores elever. Vi har kun mødt dygtige og engagerede undervisere, som med deres professionelle baggrund og tilgang til musikken har løftet opgaven flot og åbnet nye verdener for vore elever. For os voksne har det yderligere givet nye input til den daglige undervisning på en måde, vi ikke kunne have fundet andetsteds. Vi er derfor meget bekymrede over at man vil fjerne tilskuddet til WMC.

Sahl Lejrskole
Vi er bekymrede for hvordan fremtidige lejrture skal kunne foregå, hvis man vælger at lukke Sahl Lejrskole. Vi tænker ikke, at kapaciteten på kommunens øvrige lejrskoletilbud er stort nok til at dække behovet for alle byens skoler. Udbyttet af lejrture er helt unikt for udvikling af relationer, klassefællesskab og det sociale samvær. For vores elever har turene til Sahl været et møde med en helt ny verden og oplevelser som de ellers aldrig ville få. At være på lejrskole gør for os et kæmpe stykke arbejde i forhold til begrebsdannelse og integration.

Med venlig hilsen
MED-udvalget - Søndervangskolen
Download høringssvar som pdf

Afsender

Navn

Skolebestyrelsen Søndervangskolen

Indsendt

11/11/2022 10:23

Sagsnummer

HS8568021

Informationer

Startdato
Svarfrist
Type
Indkaldelse af ideer og forslag
Område
Hele kommunen
Hørings-id

H522

Kontakt

Nicolas Madsen

 Mail: nicmad@aarhus.dk 

Telefonnummer: 25 62 28 78