Gå til hovedindhold

Høringssvar

Høringssvar til B&U besparelser

Viby d. 10/11 2022.

Høringssvar fra MED-udvalget ved Viby Skole.
Det er med en vis undren, at vi i MED-udvalget har gennemlæst punkterne i spareforslaget fra B&U.
Med en viden om at skolerne i Aarhus tidligere er blevet mødt med en forventning om;
*At bruge ”De32” i en udvikling af vores IT-kompetencer.
*At samarbejde mere med eksterne partnere uden for skolerne, natur, kultur og musik.
*At inkludere flere og flere udfordrede elever.
*En bevidsthed om, at der allerede er et stort hul i budgetterne i forhold til den generelle tildeling af midler pr. elev i forhold til landsgennemsnittet.
*En viden om, at distriktsklassernes tildeling af midler allerede i dag bliver udhulet på de skoler hvor der er specialtilbud, da disse ikke er finansieret tilstrækkeligt og derfor ”trækker” ressourcer ud af distriktsklassernes tildeling.

Alligevel mener B&U at det er tid til alvorlige besparelser.
Desværre har tilgangen til besparelserne været, ikke at inddrage skolerne/personalet i en demokratisk proces - en dialog ud fra et katalog. I stedet er vi blevet præsenteret for samlede besparelser der passer til besparelsesmålene. Det er derfor uklart hvad der vil ske, hvis vi pegede på en besparelse som vi finder uhensigtsmæssig.

Et væsentligt punkt i besparelserne er, at man vil nedlæggelsen Center For Læring. Det er måske i en forventning om, at de få og i visse fag utilstrækkelige læringsportaler som der er blevet indkøbt adgang til, kan stå i stedet eller alene? Det kan de ikke, siger vores erfaring. Slet ikke! Og vi må ikke indkøbe supplerende IT- materialer, og har næppe økonomi til at indkøbe supplerende fysiske materialer (bøger mm.).

Det kan godt være at B&U har fundet frem til besparelserne med et stille håb om, at det ikke vil rammer det pædagogiske personale og eleverne så hårdt. Dér må vi skuffe igen. Det bliver sværere og mere arbejdskrævende at stå uden støttefunktioner og levere en fortsat
kvalitativ undervisning.

Det er også vigtigt at se på, hvilke tiltag der belaster dagligdagen (f.eks. konsulenter, der fortæller dig om ændringer, der ikke giver mening, It systemer der ændres igen og igen, specialklasser der bliver sammensat uhensigtsmæssigt o.s.v). Hvis ønsket er at friholde børnene og det pædagogiske personale for besparelser, så vil det være hensigtsmæssigt at spare så langt væk fra kerneopgaven som muligt.

Ideen om flere elever i specialklasserne vil ramme hårdt i en hverdag, hvor de nuværende ressourcer i forvejen er strakt til det yderste. Man risikerer at ramme børn og personale så uhensigtsmæssigt, at både trivslen og faglighed blandt alle bliver ramt.

Et områder hvor der kunne spares kunne være på tiltag, som kommer ”top to bottom” – fra B&U og ned til skolerne. Det gælder både på det administrative niveau, men så sandelig også på områder der berører undervisningen og eleverne.

Vores ambition er at drive en god skole, og løse vores kerneopgave; ”at vise børnene underet”. At undervise. Og dér vil vi gerne holde vores fokus og dér bruge de ressourcer der bliver os tildelt.
Samtidig vil det klæde politikerne, at sætte deres ambitioner for skolerne i Aarhus i forhold til de midler de tildeler os.

MED-udvalget ved Viby Skole.
Download høringssvar som pdf

Afsender

Navn

Jesper Jørgensen

Indsendt

11/11/2022 11:04

Sagsnummer

HS5790719

Informationer

Startdato
Svarfrist
Type
Indkaldelse af ideer og forslag
Område
Hele kommunen
Hørings-id

H522

Kontakt

Nicolas Madsen

 Mail: nicmad@aarhus.dk 

Telefonnummer: 25 62 28 78