Gå til hovedindhold

Høringssvar

Angående besparelser på Børn & Unge området 2023

Høringssvar fra MED-udvalget på Rosenvangskolen i forbindelse med forestående besparelser på Børn & Unge området i Aarhus Kommune

Helt overordnet mener vi at skoleområdet i Aarhus kommune i forvejen er underfinansieret. De nye markante besparelser på området levner ikke skolerne muligheder for at løfte trivsel og faglighed i en nutid, hvor hvert femte barn mistrives i den århusianske folkeskole. Denne besparelse kan blive særdeles skæbnesvanger for mange børn og unge, ligesom den kan blive dyr for samfundet på den lange bane.

Vi vil gerne kreditere for det politiske fokus på, at besparelsen ikke blot bliver lagt ud som en decentral rammebesparelse på de enkelte institutioner.
Vi ærgrer os samtidig over, at en række eksterne tilbud nedlægges, da disse er med til at give børn og voksne en varieret skoledag og åbner skolen op overfor omkringliggende kultur- og naturoplevelser.

Særligt problematiske besparelser i sparekataloget:

- Punkt 10: Harmonisering af budget til modtagelsesklasser:
I modtagelsesregi har værtsskolen to år til at gøre børn uden danskkundskaber klar til almenregi. Mange børn starter i skole med store kulturelle og sociale vanskeligheder, hvilket gør den individuelle elevprogression svær at løfte. Der er stor risiko for, at flere modtagerbørn vil blive udsluset til distriktsskoler uden de fornødne sproglige, sociale og faglige forudsætninger.
- Punkt 11: Ændret klassekvotient i de ældste specialklasser.
De særlige udfordringer børn i specialklasse har i dag kræver tætte voksne og små klassestørrelser. Når klassekvotienten hæves, er der risiko for at kvaliteten og trygheden i det specialpædagogiske tilbud daler.
- Punkt 23: Forhøjet forældrebetaling i SFO.
Ved forhøjet forældrebetaling i SFO vil der være stor risiko for at børn fra særligt sårbare familier vælger SFO-tilbuddet fra, hvilket kan ekskludere sårbare børn fra skolens naturlige fællesskaber.
- Punkt 25: Besparelse på ledelse i SFO. På Rosenvangskolen bruger vi ikke 10 % af SFO-budgettet på ledelse. Derfor vil besparelsen ramme børnene direkte i vores SFO.

Mulighed for at finde besparelser andre steder i organisationen:

I flere år har B&U arbejdet med Stærkere Læringsfællesskaber. Til dette er der prioriteret økonomiske ressourcer til konsulenter og læringsdage. Efterhånden er kulturen indfaset på de decentrale enheder. Således foreslår vi, at det fremtidige arbejde med denne kulturforandring, fremover kan blive en del af ledernetværk i distriktet eller varetages lokalt på de enkelte institutioner.
Download høringssvar som pdf

Afsender

Navn

Jasper Staffensen

Indsendt

11/11/2022 15:03

Sagsnummer

HS6942769

Informationer

Startdato
Svarfrist
Type
Indkaldelse af ideer og forslag
Område
Hele kommunen
Hørings-id

H522

Kontakt

Nicolas Madsen

 Mail: nicmad@aarhus.dk 

Telefonnummer: 25 62 28 78