Gå til hovedindhold

Høringssvar

Skovbørnehave i Giberhytten

Fonden GIBERHYTTEN

Viby J., den 11. november 2022

Vedr.: Høringssvar angående besparelsesforslag Børn og Ungeområdet, Giberhytten.


Bestyrelsen for Fonden Giberhytten ønsker i forbindelse med besparelsesforslaget i Børn og Ungeområdet, hvor skovbørnehaven Giberhytten sammenlægges med Mariendal, at give udtryk for følgende:

Giberhytten ved Fulden har i 55 år dannet ramme om børnehavedrift i hverdagene. Giberhytten var i starten ejet af FDF Århus 5. kreds, men har siden 2006 været en selvejende fond. Udover, at kommunen til en mildt sagt behersket husleje har brugsret over hytten i hverdagene fraset 3 uger i sommerferien, udlejes hytten til organisationer og familier til weekendbrug. Såfremt kommunen opsiger lejemålet, hvilket ifølge kontrakten skal ske med 3 måneders varsel, vil fonden kunne udleje hytten til anden side også i hverdage. Hyttens drift vil således kunne fortsætte også uden kommunen som lejer.
Fonden har et driftsudvalg, der hver tirsdag eftermiddag tilser og vedligeholder hytten, og det er vores indtryk, at dette er med til at sikre et smidigt samarbejde med børnehaven om praktiske forhold, ligesom vi - uden beregning - også hjælper med vedligehold af børnehavens møbler og andre ting som fx legecykler. Det betyder, at der i dagligdagen ikke er behov for at trække på kommunens tekniske servicemedarbejdere. Det er i øvrigt indtrykket fra udvalget, at stedet er en unik ramme om et sundt og udviklende børneliv, hvilket vi vil tillade os at udtrykke tvivl om vil kunne genskabes lige så godt i andre rammer.
Endelig ønsker bestyrelsen at påpege, at det af notatet til besparelsen fejlagtigt fremgår, at Giberhytten (der i notatet i øvrigt beskrives som liggende i Funder - det er i Fulden) evt. vil kunne frasælges. Det kan den naturligvis ikke, da vi ejer den og kommunen lejer sig ind. Endvidere vil vi påpege, at kontrakten entydigt gælder drift af børnehave med ca. 20 børn, hvorfor kommunen ikke må påregne at kunne fortsætte lejemålet til et andet formål.


Med venlig hilsen

Gert W. Jensen
Formand, Fonden GIBERHYTTEN

Hans Tausens Vej 15
8260 Viby J.

Tlf.: +45 20977489
Mail: gwjlkj@gmail.com
Download høringssvar som pdf

Afsender

Navn

Gert W. Jensen

Indsendt

11/11/2022 17:07

Sagsnummer

HS0747396

Informationer

Startdato
Svarfrist
Type
Indkaldelse af ideer og forslag
Område
Hele kommunen
Hørings-id

H522

Kontakt

Nicolas Madsen

 Mail: nicmad@aarhus.dk 

Telefonnummer: 25 62 28 78