Gå til hovedindhold

Høringssvar

Høringssvar fra De32: Mandagsholdet

Opgaven
De32 er et netværk på tværs af skolerne, som giver rum for sparring omkring teknisk såvel som pædagogisk it. Kerneopgaven er praksisnær kompetenceudvikling af vores kollegaer på alle skoler i Aarhus Kommune. Det vil være en stor fejltagelse, hvis konceptet lukkes ned.
Efterspørgsel
Der er stor og dokumenteret efterspørgsel fra undervisere på skolerne efter den brede vifte af tilbud, vi kommer ud med og har på trods af, at vi er ti frikøbte lærere på Mandagsholdet af flere omgange været nødt til at afvise forespørgsler pga. manglende tid. Vi har på Mandagsholdet i skrivende stund (31/10/22) haft 11 mandage hos De32. På disse har vi haft to mandage med kompetenceudvikling, og ni har været brugt på 20 opgaver på forskellige skoler med opgaver såsom “Digital dannelse for 4. klasse” med efterfølgende forældremøder, programmering af Beebots i indskolingsklasser og Lego Spike-robotter i temauger og natur og teknologiundervisning på mellemtrinnet. Vi har hjulpet valghold og dansklærere i gang med podcast i undervisningen samt hjulpet i undervisningen, når der skulle optages og redigeres stop-motion. Derudover har vi medvirket til udvikling af Meddelelsesbogen på Aula, de Digitale Elevmapper og statusbeskrivelser og yderligere haft sparring med fagteams, kolleger og ledelser om strategi og anvendelse af IT i undervisningen.
Den digitale virkelighed
Vi ser ind i en virkelighed og dagligdag, der alene bliver mere digitaliseret. De32 er i et større perspektiv med til at demokratisere den digitale dannelse.
I første omgang rent lavpraktisk i forhold til de oplæg om ‘Digital dannelse’ vi afholder for næsten alle 4. klasser i kommunen og tilbuddet om at deltage på 4. klassernes efterfølgende forældremøde, hvor vi er med til at sætte drøftelser af digitale fællesskaber, sociale medier og deling af billeder og video på dagsordenen.
Dernæst er der stor forskel på hvor kompetente lærere i folkeskolen er til at arbejde med for eksempel digitale produktioner som podcast og video i dansk, Geogebra og CAS-værktøjer i matematik, Minecraft, Fablab eller programmering. Som elev er det ikke rimeligt, at tilfældigheden råder i forhold til at modtage undervisning i for eksempel programmering og dermed får et indblik i den dimension af den digitale dannelse, der handler om computational thinking, forståelsen for de mange elektroniske devices, vi omgiver os med i vores smarte hjem og hverdag, samt de dilemmaer, de måtte bringe med sig. De32 er garant for, at denne dimension er til stede på alle skoler. De32 sikrer, at den underviser, der ikke føler sig helt kompetent i at stå for denne undervisning selv, men alligevel ved at den er vigtig, kan ansøge om hjælp til at blive opkvalificeret. Når vi er på en opgave, hvor vi står for undervisningen i en klasse, bliver læreren i klassen ligeledes undervist og dermed klædt på til at kunne varetage undervisningen en anden gang. De32 er dermed aktive i at sikre, at alle elever i kommunen får lige mulighed for at få undervisning i den digitale dimension.
Med en afskaffelse af De32 vil det blive op til den enkelte skole at skulle prioritere den pædagogiske it-vejledning. På mange skoler er opgaven i dag ikke eksisterende, da den tekniske del på papiret skal klares af Onsite Support, og den pædagogiske vejledning klares af De32. Det er uundgåeligt, at der vil blive skabt en ulighed i prioritering af it-opgaven på tværs af skoler - og prioriteres opgaven ikke på den enkelte skole, så vil det internt på den enkelte skole blive et lotteri om den enkelte elev får en lærer, der er kompetent i arbejdet med it, der er så grundlæggende for vores børns fremtid.
Omskiftelighed
Man kunne foranlediges til at tro, at de unge nyuddannede lærere automatisk er dygtige undervisere med og i IT. IT på læreruddannelsen foregår inden for en helt anden præmis, end den vi arbejder med på folkeskolerne i Aarhus Kommune med GDPR, Skoletube, fællesindkøb og Chromebooks. Det er ligeledes en misforståelse, hvis man tror, at vi er færdige med at opkvalificere det pædagogiske personale i pædagogisk it. Rammerne ændrer sig konstant inden for pædagogisk IT - vores virkelighed ser sjældent ud i juni, som den gjorde i august. Har man ikke dedikerede lærere til målrettet arbejde med denne opgave, vil skolerne både risikere at sakke bagud digitalt samt i yderste konsekvens overtræde lovgivningen.
Aarhus som trendsættere
De32 er et velafprøvet koncept med mange år bag sig, og vores arbejde danner præcedens for lignende tiltag i andre kommuner. Kommuner uden lignende ordninger udtrykker misundelse, når konceptet er blevet drøftet på konferencer eller lignende. Konceptet har udviklet sig år for år og er blevet tilpasset skolerne og kommunens behov. Vi har forståelse for, at det er en svær øvelse at skulle spare så mange penge, men en komplet afskaffelse af De32 vil fjerne et omfattende fagligt netværk, som vil tage lang tid at genetablere, og den store satsning på Chromebooks kan tilnærmelsesvist parkeres i et skab på skolen, hvis lærerne ikke har mulighed for at få den it-didaktiske sidemandsoplæring og udvikling, som De32 giver mulighed for.
En note om teknisk it:
Onsite support er ofte kun på skolerne nogle få timer en enkelt dag om ugen. Dette betyder, at skolens pædagogiske it vejleder eller lokale 32’er på ugens øvrige dage bruges til at løse mange af de akutte tekniske opgaver. Det er usynligt, hvad omfanget af behovet for teknisk hjælp reelt er, da vi i det daglige bliver kontaktet af kollegaer og elever, der har brug for hjælp, og vi løser det på stedet. Vi står ofte med valget om at bruge ti minutter på at nulstille en computer, eller at eleven/kollegaen står uden Chromebook resten af ugen.
Vores interne netværk via De32 bruges her til at få et hurtigt svar på akut opståede problematikker og udfordringer. Uden dette netværk og med yderligere forringet teknisk Onsite Support frygter vi, at brugen af IT i undervisningen vil stagnere efterhånden som elevers og kollegers Chromebooks i stigende grad bliver ustabile.


Den umiddelbare besparelse ved nedlæggelsen af De32 skal modregnes med opkvalificering af personale på samtlige skoler samt vikardækning i forbindelse med dette, yderligere Onsite Support, markant flere timer til pædagogisk IT på de enkelte skoler og dermed behov for mere personale.

Mandagsholdet - De32
Download høringssvar som pdf

Afsender

Navn

Mads Aagaard Riisberg

Indsendt

14/11/2022 11:19

Sagsnummer

HS0752242

Informationer

Startdato
Svarfrist
Type
Indkaldelse af ideer og forslag
Område
Hele kommunen
Hørings-id

H522

Kontakt

Nicolas Madsen

 Mail: nicmad@aarhus.dk 

Telefonnummer: 25 62 28 78