Gå til hovedindhold

Høringssvar

BEVAR GIBERHYTTEN

Vedr. Spareforslag fra Børn og Unge, dagtilbud, pkt. 3, Bygningskapacitet, s. 10-11 – nærmere bestemt lukning af skovbørnehaven Giberhytten ved ”fusion” med Mariendal

Dette høringssvar indsendes af forældrene til et barn i Giberhytten, som med enorm fortvivlelse og sorg har læst det fremlagte spareforslag.
Vi som forældre vil på det kraftigste opfordre byrådets politikere at droppe dette forslag. Med en besparelse på 331.000 dkk årligt er det ikke noget som der retfærdigvis kan forsvares over for vores børn, kommunens arbejdspladser eller vores by.
Med afsæt i vores oplevelse af Giberhytten vil vi give vores bemærkninger til 1) Vigtigheden af natur i vores børns dagligdag, 2) sygefravær og 3) Aarhus som en attraktiv familie by.
Først vil vi dog gerne, ud fra et forældreperspektiv, beskrive hvad Giberhytten er for os og vores barn.
Giberhytten danner rammerne for at vores barn kan få udfoldet sin nysgerrighed samt lære at bruge sin fantasi. Et sted hvor vores barn lærer om naturen, lærer om sig selv og sin rolle i et større fællesskab (både med andre mennesker, men også naturen). Vores barn lærer hvad det vil sige at indgå i et fællesskab, hvor der ikke er materialistiske elementer der definerer det enkelte barn.
Overordnet set danner Giberhytten rammerne for at vores barn kan blive stimuleret og udfordret i et præstationsfrit fællesskab som er med til at forme hende som menneske således, at hun får de bedste forudsætninger for at begå sig i vores samfund.
Nedenfor vil de ovenstående punkter beskrives yderligere:

1) Vigtigheden af natur i vores børns dagligdag
I en dagligdag der er i højere og højere grad præges af digitale midler oplever vi, som forældre, at vores datter får enormt stort udbytte af at naturen er en stor del af hendes hverdag. Med afsæt i Giberhyttens fokus på naturen oplever vi hver dag at få en glad datter hjem som altid har noget nyt at fortælle om den natur hun har befundet sig i hele dagen. Hun får en kæmpe forståelse for naturen omkring os og oplever hver eneste dag nye ting med afsæt i naturen omkring hende.
Vores datter får et kæmpe udbytte af at være ude i naturen hver dag både ift. Hendes viden omkring naturen omkring os, men ligeledes en mere rolig og afslappet pige som har fået lov til at bruge sin krop ude i den fantastiske natur. Det er en fantastisk mulighed for en familie, som bor i byen, at kunne give sin datter disse fantastiske rammer til at udvikle sig.

2) Sygefravær
Som forældre til et barn i Giberhytten kan vi med sikkerhed sige, at dette har en positiv effekt på antallet af sygedage, som vores datter har haft. Det seneste år har vores datter haft 1 sygedag, selv i en periode med Corona. Den positive effekt af skovbørnehaver og børns lave sygefravær er dokumenteret i adskillige forskningsprojekter.
Det lave antal af sygedage hos vores datter har samtidig en positiv effekt på vores antal af sygedage grundet syge børn. Dette anser vi som en klar positiv sideeffekt, da vi ikke er nødsaget til at have fravær fra vores arbejde.

3) Aarhus som en attraktiv familie by
At kunne tilbyde vores datter muligheden for at bo i byen samtidig med at hun kan få alle naturens fantastisk glæder hver eneste dag er unik! Og dette er noget vi som forældre finder yderst attraktiv når vi skal bestemme hvor vi skal bosætte os og have vores familieliv. En skovbørnehave er en af de ting, som er med til at gøre Aarhus attraktiv som familieby.
Når vi som forældre skal vælge hvor vores familie skal slå sig ned og leve vores familieliv er Giberhytten én af de faktorer som gør Aarhus attraktiv for os. I sidste ende kan lukningen af et tilbud som Giberhytten være det der får, ikke blot vores, men mange andre familier til at vælge at bosætte os i en anden kommune, hvor der er mulighed for at give vores børn mulighed for at opleve naturen.

Vi vil, som forældre til et barn i Giberhytten, på det kraftigste opfordre til at forslaget droppes. I vores øjne kan vi ikke forsvare dette over for vores børn og deres fremtid!
Download høringssvar som pdf

Afsender

Navn

Mads Barner Deleuran Pedersen

Indsendt

15/11/2022 08:47

Sagsnummer

HS3205111

Informationer

Startdato
Svarfrist
Type
Indkaldelse af ideer og forslag
Område
Hele kommunen
Hørings-id

H522

Kontakt

Nicolas Madsen

 Mail: nicmad@aarhus.dk 

Telefonnummer: 25 62 28 78