Gå til hovedindhold

Høringssvar

Sparekatalog for Børn og Unge

Ophør af frikøb af ressourcepersoner, der understøtter digitale læreprocesser

Det fremgår af sparekataloget, at der i udarbejdelsen af spareforslagene er "lagt vægt på i så høj grad som muligt at friholde opgaver, som direkte berører børnene, for besparelser". Det overrasker mig derfor, at et af forslagene handler om at lukke De32.

It og medier er et af de tre tværgående temaer i forenklede Fælles Mål, der indgår i undervisningen i skolens obligatoriske fag. Ifølge Undervisningsministeriet, kræver kvalificeret brug af it og medier i undervisningen, at it betragtes som en integreret del af undervisningen og som et pædagogisk og didaktisk redskab til at øge udbyttet af undervisningen. It og medier er derfor et tværgående tema, som skal indtænkes i alle skolens obligatoriske fag. Det er der rigtig mange lærere på skolens kommuner, der har brug for hjælp til. Det er her, at De32 kommer i spil.

De32 er et netværk på tværs af skolerne, som giver rum for sparring omkring teknisk såvel som pædagogisk it. Kerneopgaven er praksisnær kompetenceudvikling af vores kollegaer på alle skoler i Aarhus Kommune. Det vil være en stor fejltagelse, hvis konceptet lukkes ned.

Der er stor og dokumenteret efterspørgsel fra lærere på skolerne i kommunen. Jeg er selv en del af De32’s tirsdagshold. Vi har i skrivende stund (15/11/2022) haft fjorten tirsdage hos De32 i dette skoleår. På disse tirsdage har vi haft tre dage med kompetenceudvikling og elleve dage er blevet brugt på 30 opgaver på forskellige skoler i kommunen. Vi er elleve mand på tirsdagsholdet og har allesammen været afsted på forskellige opgaver næsten hver uge - udover de tre dage, hvor vi har haft kompetenceudvikling.

Vi ser ind i en virkelighed og dagligdag, der alene bliver mere digitaliseret. De32 er i et større perspektiv med til at demokratisere den digitale dannelse.

Der stor forskel på hvor kompetente lærere i folkeskolen er til at arbejde med for eksempel digitale produktioner som podcast og video i dansk, Geogebra og CAS-værktøjer i matematik, Minecraft, Fablab eller programmering. Det er ikke rimeligt, at det er tilfældigheder, der afgør kommunens børns muligheder for at modtage undervisning i for eksempel programmering og dermed får et indblik i den dimension af den digitale dannelse, der handler om computational thinking, forståelsen for de mange elektroniske devices, vi omgiver os med i vores smarte hjem og hverdag, samt de dilemmaer, de måtte bringe med sig. De32 er garant for, at denne dimension er til stede på alle skoler. De32 sikrer, at den underviser, der ikke føler sig helt kompetent i at stå for denne undervisning selv, men alligevel ved at den er vigtig, kan ansøge om hjælp til at blive opkvalificeret. Når vi er på en opgave, hvor vi står for undervisningen i en klasse, bliver læreren i klassen ligeledes undervist og dermed klædt på til at kunne varetage undervisningen en anden gang. De32 er dermed aktive i at sikre, at alle elever i kommunen får lige mulighed for at få undervisning i den digitale dimension.

Med en afskaffelse af De32 vil det blive op til den enkelte skole at skulle prioritere den pædagogiske it-vejledning. På mange skoler er opgaven i dag ikke eksisterende, da den tekniske del på papiret skal klares af Onsite Support, og den pædagogiske vejledning klares af De32. Det er uundgåeligt, at der vil blive skabt en ulighed i prioritering af it-opgaven på tværs af skoler - og prioriteres opgaven ikke på den enkelte skole, så vil det internt på den enkelte skole blive et lotteri om den enkelte elev får en lærer, der er kompetent i arbejdet med it, der er så grundlæggende for vores børns fremtid.


Jeg anmoder indtrængende beslutningstagere om at tilegne sig viden om i hvor stort et omfang, der udføres praksisnær kompetenceudvikling direkte i undervisningen i Aarhus og hvilken betydning det har for børnene i kommunen - og ikke mindst hvilke konsekvenser det vil få for børnene, hvis De32 lukkes. I samme omgang vil jeg anmode beslutningstagere om at overveje muligheden for at reducere antallet af frikøb af ressourcepersoner, der understøtter digitale læreprocesser, i stedet for. De32 vil ikke kunne genskabes uden enorme omkostninger.
Download høringssvar som pdf

Afsender

Navn

Lærke Marie Christiansen

Indsendt

15/11/2022 15:22

Sagsnummer

HS6293610

Informationer

Startdato
Svarfrist
Type
Indkaldelse af ideer og forslag
Område
Hele kommunen
Hørings-id

H522

Kontakt

Nicolas Madsen

 Mail: nicmad@aarhus.dk 

Telefonnummer: 25 62 28 78