Gå til hovedindhold

Høringssvar

Bevar Skoven i Nørrestenbro og Natursamarbejdet

Jeg er rystet over, at der er planer om at nedlægge skovbørnehaven i Nørrestenbro. Det er en yderst velfungerende skovbørnehave, begge mine børn - og jeg som forælder - er meget taknemmelige over at have været en del af.

Hvis man har været med en dag ude i Lisbjergskoven, hvor børnehaven holder til, undrer man sig over hvorfor skovbørnehaver ikke er normen i vores kommune. Jeg tror, at de færreste ville foretrække en indendørs daginstitution (med højt lydniveau) til deres barn, hvis de oplever hvor givende det er for børn (og voksne) at være ude i naturen en hel dag.

I Nørrestenbros skovbørnehave lærer de at omgås naturen med respekt - og være en del af den. Der findes stort set ikke legetøj i skoven, så børnene bruger konstant fantasien og omgivelserne. De lærer at holde ud - at gå turen fra bussen hen til hytten. De lærer at snitte og lave bål. At kløve brænde. De lærer om dyr, planter og årstidernes skiften. Det har værdi for et barneliv her og nu - men hvis vi skal hive den lange bane ind, er jeg ikke et øjeblik i tvivl om, at det styrker deres robusthed og livsduelighed. De lærer, at de godt kan noget med deres kroppe, og de får naturen ind på kroppen på en måde, vi andre kun kan være misundelige over.

- Børnehavelivet i skoven burde anses for dét, vi stræber imod at give børn i Aarhus Kommune. At ville lukke en velfungerende skovbørnehave efter særligt de seneste år at have oplevet, hvordan naturen gør godt for os alle - det er at mangle visioner for det gode børneliv i Aarhus. I sparekataloget står der, at skovbørnehaver har "(...) lav efterspørgsel". Det er på ingen måde et billede, jeg kan genkende; tværtimod er Nørrestenbros tilbud om skovbørnehave meget efterspurgt blandt forældre.

Forslaget går stik imod den tendens, der ellers er i disse år, nemlig et øget fokus på at børn som voksne har godt af at være i naturen. Forslaget går også stik imod det kommunale tiltag, jeg kan læse om i Lokalavisen d. 9.november - en ny kommunal 'afdeling for medborgerskab', der med "en medarbejderflok i omegnen af 20 personer (...) skal få arbejdet med borgerinddragelse ud over stepperne" (Aarhus Kommunes egne ord i en pressemeddelelse). Det lyder jo meget godt, også at afdelingen får ansvar for en forstærket dialog med aarhusianerne om blandt andet bynatur, skove samt brugen af rekreative og grønne områder. Men hvordan hænger disse fine intentioner sammen med de nuværende spareforslag?
Den måde, Nørrestenbros skovbørnehave bruger naturen, er en kæmpe inspiration for så mange af os forældre. Kunne den nye afdeling for medborgerskab have lyst til at dykke ned i sammenhængen mellem børnelivet i skovbørnehaven og de tilhørende familiers lyst og glæde ved at færdes i naturen? Det håber jeg.

Noget af det fantastiske ved Nørrestenbros skovbørnehave er, at den bruger Natursamarbejdets forløb til børn. Derfor er det lige så forstemmende at læse, at et andet af spareforslagene er at lukke Natursamarbejdet. Her har mine børn set en høne fået skåret halsen over, de har kartet uld og de har lært at omgås dyr. Alt sammen oplevelser, de fleste byforældre ikke har mulighed for at give deres børn.

Det er ufatteligt og et kæmpe tilbageskridt at ville lukke såvel Nørrestenbros Skovbørnehave som Natursamarbejdet. Har vi brug for at afskære os mere fra naturen? Nej.

Disse forslag må ikke føres ud i livet.
Download høringssvar som pdf

Afsender

Navn

Katrine Sidenius

Indsendt

15/11/2022 23:45

Sagsnummer

HS7830794

Informationer

Startdato
Svarfrist
Type
Indkaldelse af ideer og forslag
Område
Hele kommunen
Hørings-id

H522

Kontakt

Nicolas Madsen

 Mail: nicmad@aarhus.dk 

Telefonnummer: 25 62 28 78