Gå til hovedindhold

Høringssvar

Når børn og unge mistrives - sæt legen fri!

Kære politikere

I en tid hvor acceleration og lineære strukturer hele tiden fordrer børn og unge til at bevæge sig fremad, er der brug for ‘rum’ hvor kreativitet og kropslig dannelse får lov at udforskes. Hvor tiden kan gå i stå, hvor der er mulighed for at se sig selv og andre på nye måder, og samtidig opleve selvforglemmelse. De to institutioner i sparer på her, er historiske mærker for Aarhus. Et sted hvor jeg har været som barn, hvor mine børn idag har været og set en anden verden end den de møder til hverdag. Vi har brug for dramaturgi - vi har brug for gennem kroppen at lære hvordan vi tænker og føler om de fortællinger vi endnu ikke kender. Den verden vi endnu ikke kender, men som taler til os. Når drama pædagogen sætter rammen i klasseværelset tilføjer denne mulighed for at børn kan opleve resonans mellem hinanden. Bevar dem!

Tænk på tværs - tænk på hvad der vindes på den lange bane. Gå i dialog med institutionerne og find løsninger der er bæredygtige.

Kreativitet og kropslig dannelse er svære parametre at måle på, og køre igennem store datasæt. Men forskningen peger på at disse uformelle læringsrum har positiv effekt senere i livet - ift. uddannelse, arbejde og trivsel.

Mit høringssvar skal ses som et håb om at børns og unges forhold til hinanden skal baseres på mere end faglige fællesskaber. Det skal ses som et håb om at børns kropsbevidsthed og helhedssynet på barnet er en prioritering for Aarhus.
Download høringssvar som pdf

Afsender

Navn

Maria Jensen

Indsendt

16/11/2022 07:16

Sagsnummer

HS5051880

Informationer

Startdato
Svarfrist
Type
Indkaldelse af ideer og forslag
Område
Hele kommunen
Hørings-id

H522

Kontakt

Nicolas Madsen

 Mail: nicmad@aarhus.dk 

Telefonnummer: 25 62 28 78