Gå til hovedindhold

Høringssvar

Besparelser forringer fagligheden

Det er voldsomt, at der skal spares 91 millioner på Børn og Unge i 2023, særligt med tanke på, at Aarhus Kommune bruger færre penge pr skoleelev end gennemsnittet af alle danske kommuner. Vi er lettede over, at skoleområdet i sparekataloget skånes for store besparelser der har direkte konsekvenser for eleverne, men der er alligevel punkter i udspillet, der undrer os:
Det er politisk besluttet, at alle skoleelever i Aarhus Kommune skal have Chromebooks, hvilket betyder at en stor del af undervisningen på alle klassetrin foregår digitalt og med udgangspunkt i forskellige interaktive læringsformater. Det stiller krav til lærernes kompetencer, og her har ”De 32” en central rolle som ressourcepersoner, der understøtter digital læring på skolerne. Digital læring som er mere og andet end undervisning i klasserummet, og det er derfor afgørende, at lærerne løbende kan få rådgivning og inspiration, så de kan levere den bedste undervisning af eleverne i Aarhus Kommune.

Med IT-udstyr følger behovet for IT-support, og det er katastrofalt at der lægges op til voldsom reduktion i den centrale IT-support. Besparelsen får direkte konsekvenser for både elever og lærere, og der vil gå meget tid med frustration over udstyr der ikke virker, det vil tage længere tid at udbedre fejl og eleverne på skolerne vil i sidste ende få dårligere undervisning. Skolerne kan ikke fungere uden IT-support og de individuelle løsninger, der vil blive lavet på hver skole, vil utvivlsomt blive dyrere end den centrale løsning der er i dag.

Et helt nødvendigt element for læring i skolen er fysiske bøger og andre håndgribelige læringsmaterialer, som skolerne i dag låner hos Center for Læring (CfL), hvor der ud over de konkrete ting også ligger stærke kompetencer i rådgivning. kompetenceudvikling og inspiration til lærerne i tilrettelæggelse af læringsforløb og undervisning, der passer med bekendtgørelser og eksamenskrav. På Ellevangskolen ligger vi i top-3 over skoler, der låner materialer hos CfL (skoleåret 2021-2022: 13443 udlån), og der er stor tilfredshed på skolen med samarbejdet med CfL og de ressourcer man som lærer har adgang til. Hvis Center for Læring lukker som der lægges op til, får det direkte konsekvenser for kerneopgaven på skolerne, og det synes vi er stærk kritisabelt; Center for Læring er det forkerte sted at spare.

Vi støtter den foreslåede omprioritering af kørsel for børn i modtage- og specialklasser; der er helt givet børn i specialklasser, som har brug for at blive kørt i skole, men børn i modtageklasser, som ikke har kognitive eller andre adfærdsmæssige vanskeligheder, bør cykle eller tage bussen i skole.

Vi vil foreslå at man kigger på muligheder for at spare på udgifterne til konsulenter og andre ansatte i administrationen på Grøndalsvej; der iværksættes mange koncepter som alle skoler skal arbejde ind i, uden at det for alvor giver værdi og mening i dagligdagen på den enkelte skole. Lærerne har brug for ro til at passe deres kerneopgave og skolernes ledelser har god fornemmelse for hvad der er meningsfuldt at sætte i gang af initiativer, også uden konsulenter på sidelinjen.

Skolebestyrelsen på Ellevangskolen
Katrine Svendsen, formand for skolebestyrelsen
Download høringssvar som pdf

Afsender

Navn

Katrine Svendsen

Indsendt

16/11/2022 08:04

Sagsnummer

HS0274821

Informationer

Startdato
Svarfrist
Type
Indkaldelse af ideer og forslag
Område
Hele kommunen
Hørings-id

H522

Kontakt

Nicolas Madsen

 Mail: nicmad@aarhus.dk 

Telefonnummer: 25 62 28 78