Gå til hovedindhold

Høringssvar

Aarhus Teater Læring + Opgang 2

Aarhus Teater Læring og Opgang 2's debatteateroplevelser er begge fremragende initiativer, der på ingen måde skal kategoriseres som "niche" eller "uvæsentlige". Det ville være en kæmpe fejl at spare initiativerne væk, bare fordi det er teater - som for nogle er temmelig eksotisk.

I folkeskolens formålsparagraf står der at:
"Stk. 3. Folkeskolen skal forberede eleverne til deltagelse, medansvar, rettigheder og pligter i et samfund med frihed og folkestyre. Skolens virke skal derfor være præget af åndsfrihed, ligeværd og demokrati."

Teateret er et undervurderet fagligt greb til at styrke netop disse egenskaber. Opgang 2s debatteateroplevelser er relevante, fordi de tager afsæt i elevernes egen verden, og herefter breder tematikkerne ud. Opgang 2 er enormt gode til at give stemme til dem, som normalt ikke får ret meget taletid. Igennem deres debatteateroplevelser udvider Opgang 2 således elevernes horisont og forståelsesramme. Opgang 2 udvikler og styrker elevernes empati, refleksionsevne og debategenskaber. Hvis ikke disse egenskaber er vigtige for vores demokrati, så ved jeg ikke hvad er.

Ydermere står der i folkeskolens formålsparagraf:
"Stk. 2. Folkeskolen skal udvikle arbejdsmetoder og skabe rammer for oplevelse, fordybelse og virkelyst, så eleverne udvikler erkendelse og fantasi og får tillid til egne muligheder og baggrund for at tage stilling og handle."

Det er vigtigt at (dansk)lærere får kvalificeret undervisning i kreativitet, som den, der tilbydes hos Aarhus Teater Læring. Bevares, man kunne argumentere for, at lærerne hurtigt kunne lægge en kreativ øvelse ind i undervisningen og vinge den formålsparagraf af. Man skal bare ikke undervurdere værdien af at eleverne - og lærerne - får kvalificeret undervisning i kreativitet. Senere i elevernes uddannelse vil formålsparagraffen "fantasi" blive erstattet med "innovation". Der er sjældent nogen der argumenterer imod, at det er en god idé tænke nyt og innovativt. Men fantasien/ innovationsevnen kommer ikke af sig selv. Den skal trænes, og man skal starte allerede i folkeskolen. Man kan ikke forvente, at en færdiguddannet ingeniør har evnen til at tænke innovativt og finde på løsninger til grønne omstilling, hvis ikke vedkommende har mange års træning i at tænke ud af boksen. Derfor: bliv ved med at støtte Aarhus Teater og deres tilbud til dansklærerne, så eleverne får trænet deres innovationsevne.

Teater kan, som nævnt, nemt affejes som noget gammelt, ud-dateret skrammel som hørte 1800-tallet til. Jeg håber, at I vil tænke to gange over det, før I skærer to så fremragende initiativer væk. Der er meget potentiale gemt i det gamle teater. Investeringen skal nok komme tilbage til samfundet i form af reflekterede og kreative samfundsborgere med perspektiv nok på tilværelsen til at skabe et bedre Danmark.
Download høringssvar som pdf

Afsender

Navn

Katrine Koppelgaard

Indsendt

16/11/2022 09:27

Sagsnummer

HS9153991

Informationer

Startdato
Svarfrist
Type
Indkaldelse af ideer og forslag
Område
Hele kommunen
Hørings-id

H522

Kontakt

Nicolas Madsen

 Mail: nicmad@aarhus.dk 

Telefonnummer: 25 62 28 78