Gå til hovedindhold

Høringssvar

Tilskud til samarbejde med kulturinstitutioner

Vi ser med stor bekymring på spareforslag nr. 21, hvor tilskud til skolernes samarbejde med kulturinstitutioner står til at ophøre.
Vi er to undervisere fra Læreruddannelsen i Aarhus, som arbejder for at inspirere de kommende lærere til at anvende varierede arbejdsformer, herunder bl.a. kommunens mange eksterne læringsmiljøer. Vi samarbejder derfor med dygtige formidlere på forskellige kulturinstitutioner, som har åbnet deres undervisning med skoleklasser op for vores studerende, så de studerende udvikler både viden om og erfaring med undervisning i eksterne læringsrum. Det gør vi fordi, både vi og vores samarbejdspartnere er opmærksomme på vigtigheden af at rykke undervisningen ud af klassen med henblik på at styrke læring, trivsel og dannelse for alle elever i skolen. At muligheden sikres for alle elever er også vigtigt for os, da alle børn ikke nødvendigvis møder kulturtilbud i deres fritid.

Det vil derfor være et stort tab for lærerstuderende og dermed for kommende elever i skolen, hvis spareforslaget realiseres.

Vi ved fra forskning og erfaring, at varieret og alsidig undervisning i skolen har afgørende betydning for elevernes læring og trivsel. Det underbygges desuden i EVA-rapporten ”God undervisning set med elevernes øjne” fra 2018. I denne rapport anbefales det bl.a. at læreren er opmærksom på at tilrettelægge undervisning, som er både virkelighedsnær og autentisk. Endelig er det politisk besluttet, at skolerne skal arbejde med ”Åben skole”.
Kulturinstitutionerne i Århus Kommune tilbyder en unik ramme for læring og undervisning, som ikke kan genskabes indenfor skolens mure.

Når eleverne får mulighed for at indgå i særligt tilrettelagte undervisningsforløb hos eksterne undervisere, møder de en fysisk lokalitet, som er anderledes end klasseværelsets. De møder andre genstande, lyde, dufte mv., som kommer til udtryk i en autentisk kontekst.
Desuden møder de undervisere, som på forskellig vis har specialiseret sig til at benytte netop deres ”sted” som læringsrum.
Lærerens samarbejde med de eksterne undervisere sikrer, at ekspertviden inddrages og bearbejdes i sammenhæng med elevernes øvrige undervisning. De studerende og eleverne i skolen får et mere nuanceret forståelse af verden ved at møde et varieret kulturudbud.

Det vil derfor være et stort tab for skoleelever i Århus Kommune, hvis spareforslaget realiseres.

I håb om at forslaget genovervejes.

Venligst
Birgit Mogensen, lektor og cand. pæd. i pædagogisk psykologi
Dorthe Christensen, lektor og cand. pæd. i pædagogisk antropologi
Download høringssvar som pdf

Afsender

Navn

Dorthe Christensen

Indsendt

16/11/2022 10:07

Sagsnummer

HS0435347

Informationer

Startdato
Svarfrist
Type
Indkaldelse af ideer og forslag
Område
Hele kommunen
Hørings-id

H522

Kontakt

Nicolas Madsen

 Mail: nicmad@aarhus.dk 

Telefonnummer: 25 62 28 78