Gå til hovedindhold

Høringssvar

Center for Læring - høringssvar fra medarbejderne vedr. besparelsesforslag 17

Center for Læring er skolernes fælles samling af læremidler

Finansiering
Center for Læring er finansieret med en kollektiv aftale, hvor skolerne har prioriteret en del af deres budget for, at Center for Læring varetager fælles indkøb og kvalitetssikrer undervisningsmaterialer. Spareforslaget er en indirekte besparelse af skolerne, da økonomien ved lukning af Center for Læring ikke tilbageføres til de lokale enheder. Dvs. at det fremover bliver den enkelte skoles økonomi og viden på området, der afgør hvilken kvalitet i læremidler, eleverne møder på byens skoler. Der er risiko for øget ulighed for skoler og dermed også for eleverne.

Værdi af materialer
Samlingen rummer ca. 200.000 materialer lige fra romaner, fagbøger, læsekasser, emnekasser, robotter, digitalt udstyr til læringsspil og meget andet. Samlingen er opnået ved mange års stordriftsfordele, som betyder, at skolerne gennem fælles indkøb får adgang til et langt større udbud af læremidler til alle skolens fag, end den enkelte skoles økonomiske råderum muliggør. Ved en forsigtig værdiansættelse på 200 kr. pr. materiale anslås samlingen at have en værdi på min. 40 mio. kr.
Hvordan kommer denne store værdi af materialer børnenes læring til gavn, hvis Center for Læring lukkes? Ved en eventuel fordeling af materialerne mellem skolerne vil den store samling miste sin værdi.

Værdi for børnene
Med gennemsnitligt 220.000 årlige udlån til alle byens skoler spiller læremidlerne ved Center for Læring en central rolle for børn og unges læring og trivsel på skolerne i Aarhus. Fælles indkøb har gennem mange år sikret, at alle skoler og dermed alle børn har lige adgang til læremidler.

Skolernes adgang til læremidler gennem fællessamlingen ved Center for Læring sikrer:
- Lige adgang til opdaterede og varierede læremidler for alle skoler i Aarhus Kommune – uafhængigt af den enkelte skoles økonomiske formåen.
- En varieret undervisning, hvor børn og unge lærer på mange måder gennem både analoge læremidler og digitale ressourcer og værktøjer.
- Direkte indflydelse på valg af læremidler, da alle lærere og ansatte på skolerne har adgang til at foreslå læremidler til fællessamlingen.
- Understøttelse og forankring af lokale indsatser gennem udlån af materialer, der underbygger disse.


Center for Læring understøtter børn og unges læring og trivsel

Center for Læring inspirerer og understøtter faglig udvikling på skolerne gennem vejledning og sparring af fag- og årgangsteam. I tæt samarbejde med skolerne afholder Center for Læring bl.a. forberedelsesdage, hvor skolens samlede pædagogiske personale forbereder og planlægger undervisning og forløb for kommende skoleår.

Skolernes brug af faglig sparring og vejledning ved Center for Læring bidrager til:
- Understøttelse af lærernes praksisfaglighed og muligheder for at tilrettelægge en alsidig undervisning, der styrker elevernes faglighed og trivsel.
- Opdatering af lærernes viden om nye læremidler, så børn og unge får mulighed for at lære på mange måder.
- Skolernes faglige udvikling i fagene og understøttelse af fagteam.


Center for Læring understøtter skolernes pædagogiske læringscentre (PLC’er)

Et vigtigt fundament for opgaveløsningen på skolernes læringscentre er Materialeudvalget, som drives af Center for Læring. Materialeudvalget består af læringsvejledere, der foruden vurdering og kvalificering af læremidler til fællessamlingen også kvalificerer og effektiviserer skolernes indkøb af pædagogisk litteratur og frilæsningsbøger, der understøtter børnenes læsning. Uden Materialeudvalgets arbejde, som både løfter og letter læringsvejledernes opgave med at udvælge egnede læremidler, vil skolerne både stå svagere i den didaktiske udvælgelse og opleve øget ressourcetræk i forbindelse med opgaven.

Center for Lærings understøttelse af skolernes PLC’er sikrer:
- Faglig opdatering og videndeling på tværs af skoler gennem netværksmøder og temadage.
- Undervisning og daglig support i anvendelse af bibliotekssystemer og selvbetjeningsløsninger.
- Kompetenceforløb for læringsvejledere med fokus på bekendtgørelse for PLC, vejledning, læsning og læselyst, bibliotekskendskab m.v.
- Booktalk-forløb på skolerne, som inspirerer og styrker børn og unges læselyst og læsekompetence på både dansk og engelsk.
Download høringssvar som pdf

Afsender

Navn

Janne Møller Nielsen

Indsendt

16/11/2022 10:12

Sagsnummer

HS0784827

Informationer

Startdato
Svarfrist
Type
Indkaldelse af ideer og forslag
Område
Hele kommunen
Hørings-id

H522

Kontakt

Nicolas Madsen

 Mail: nicmad@aarhus.dk 

Telefonnummer: 25 62 28 78