Gå til hovedindhold

Høringssvar

100 familier undres

100 familier undres
Det er med meget stor undring at vi i Stavtrup Outdoor har set, at der i sparekataloget ligges op til en lukning af Natursamarbejdet.
I Stavtrup Outdoor arbejder vi for vi at få flere folk til at benytte vores naturområder mere og give dem de bedste redskaber hertil og er en paraply for de outdooraktiviteter, folk ønsker at facilitere i Stavtrup.
Vi oplever, at vores medlemmer, 100 familier, sætter utrolig stor pris på den dimension af friluftslivet, som Natursamarbejdet har en unik mulighed for at tilbyde.

Lokal forankring med bred appel
Vi har før med store respekt set, hvordan det lykkes Natursamarbejdet at nå så bredt ud, at der ved arrangementer, som fx det sidste med græskarskæring, kom 200 mennesker.
Friluftsrådet har lavet flere undersøgelser, der påviser naturens betydning for livskvaliteten. Blandt andet rapporten Danskernes Friluftsliv fra 2017, som over 9.000 mennesker deltog i, og som viste, at 3 ud af 4 af os bliver gladere af at være ude og af at dyrke friluftsliv, og her er den bynære natur med fælleskabende arrangementer helt central.
Dette sigter vi også som forening, men vi ved også, at det kræver lang tid, før man bliver så rodfæstet i folks bevidsthed, at man regnes med i deres hverdag.
Dette er i den grad lykkedes for Natursamarbejdet, som i mere end 15 år har etableret sig som et sted, hvor folk får en bynær naturoplevelse, hvor børnene møder dyr og som er et sted rigtig mange århusianere har et tilhørsforhold til.

Dyr og haver flyttes ikke med til Unocenteret
I en ny undersøgelse, som Epinion har foretaget for Danmarks Naturfredningsforening, er 1.032 børn i alderen 5-12 år bl.a. blevet bedt om at angive op til fem ting, de bedst kan lide at bruge deres tid på. Her har 60 pct. af børnene angivet ”at være i naturen” som en af deres foretrukne aktiviteter. Samtidig viser undersøgelsen, at halvdelen af børnene gerne vil endnu mere ud i naturen, end de kommer i dag.
Og med de 17:000 børn og unge der hvert år gæster Natursamarbejdet pga. besøg med skoler, dagtilbud osv., er det nærliggende, at dette sted bliver lettilgængeligt for børnene.
Også fordi de netop oplever en tilhørsforhold til dette sted, fordi de kan følge dyrenes opvækst og i fx arbejdet med skolehaver har de noget helt konkret at vise deres familier og føle stolthed over.
I sparekataloget er der lagt op til at store dele af skoletjenesten skal videreføres ved Uno Centeret, men det er jo netop kun skoletjenesten. Det er ikke dyrene – det er ikke skolehaverne og det er ikke de tusindevis af private, der skal følge med.

Hvorfor grøn pulje, når man har noget, der fungerer så godt, som man ikke mener at have råd til?
Den dybe lokale forankring med et optimalt udeliv, som Natursamarbejdet har opnået, er noget som vi andre, indtil videre, kun kan drømme om.
Det er derfor også med dyb undren, at vi har set, at der er lavet en pulje på 30 mil. til optimering af udemiljøer. Dette er midler, som kan søges til indsatser, hvor natur kobles til den pædagogiske praksis.
Lige præcis denne kobling formår Natursamarbejdet til fulde.
Og derfor skulle man som en selvfølgelighed kunne finde den million, som en lukning vil spare kommunen for.
Download høringssvar som pdf

Afsender

Navn

Lasse Petersen

Indsendt

16/11/2022 21:19

Sagsnummer

HS6596367

Informationer

Startdato
Svarfrist
Type
Indkaldelse af ideer og forslag
Område
Hele kommunen
Hørings-id

H522

Kontakt

Nicolas Madsen

 Mail: nicmad@aarhus.dk 

Telefonnummer: 25 62 28 78