Gå til hovedindhold

Høringssvar

Fasthold tilskud til Aarhus Teaters læringsprogram 'Ej blot til lyst'

Høringssvar vedrørende besparelser, der kan give dødsstødet til Aarhus Teaters projekt Ej blot til lyst.

Jeg er ansat som chefdramaturg på Aarhus Teater, og er derfor selvsagt ikke uvildig i denne sag. Men i min hverdag er jeg ikke direkte involveret i projektet, da læringsafdelingen på Aarhus Teater ATL, som står bag projektet køres som en selvstændig afdeling på teatret.
Jeg har valgt at indsende et høringssvar som privatperson på baggrund at den erfaring jeg har efter 20 år som ansat i teaterverdenen og som ’bruger’ af folkeskolen i Aarhus kommune, som jeg har haft 3 børn igennem.

Jeg har gennem min karriere oplevet, hvor vigtigt et frugtbart samarbejde mellem skoler og teater er, men også hvor svært det er, at få det til at vokse til mere end et besøg i teatret og brug af et undervisningsmateriale i skolen. Det er selvfølgelig også helt grundlæggende dannende og vigtigt, men med 'Ej blot til lyst' er det lykkedes - ved hårdt arbejde, mange involverede, grundig analyse og udvikling - at skabe noget helt unikt, der gavner børns almene dannelse og trivsel, der videreuddanner lærere i folkeskolen og skaber fremtidens kulturbrugere.

Et projekt som har skabt opmærksomhed og som står på tærsklen til at kunne eksporteres til andre kommuner, men som nu står til at miste sin støtte fra kommunen og dermed også sin fondsstøtte. Og det i en tid, hvor teatret kæmper med stigende omkostninger på materialer og energi og for at få det samme antal publikum tilbage i salene som før corona. Aarhus Teater er ekstra hårdt presset økonomisk og ikke kan løfte opgaven alene.

Fra lærerne lyder det, at de med den tilgang de har fået til undervisningen gennem 'Ej blot til lyst', kan mærke, hvor meget børnene udvikler sig. Der peges på udvidet sprogforståelse, udvidet indgang til litterær læsning gennem den fysiske aktivitet, udvidet omverdensforståelse og udvidet kulturel forståelse, især for mere udsatte børn.

Jeg må som forældre til børn i folkeskolen sige, at netop den slags tiltag er med til at gøre folkeskolen til et attraktivt valg for mig. For mig at det været vigtigt at støtte folkeskolen, som jeg mener udgør en af grundpillerne i vores velfærdssamfund. Det mener jeg også kulturlivet gør og derfor er netop en af de ting jeg har kigget på, når jeg har forholdt mig til kvaliteten af den lokale kommuneskole. Her mener jeg at et projekt som Ej blot til lyst og den øgede kvalitet og vægt et kulturudbud dermed kan få i skolernes profil, kan være med til at fastholde ressourcestærke familiers tilknytning til folkeskolen.

Derfor håber jeg, at besparelsen på tilskuddet til 'Ej blot til lyst' trækkes tilbage.

Med venlig hilsen Hanne Lund Joensen
Download høringssvar som pdf

Afsender

Navn

Hanne Lund Joensen

Indsendt

17/11/2022 10:14

Sagsnummer

HS3828975

Informationer

Startdato
Svarfrist
Type
Indkaldelse af ideer og forslag
Område
Hele kommunen
Hørings-id

H522

Kontakt

Nicolas Madsen

 Mail: nicmad@aarhus.dk 

Telefonnummer: 25 62 28 78