Gå til hovedindhold

Høringssvar

Reduktion i antallet af medarbejdere i Tværfaglig Enhed, forslag 37

Høringssvar fra medarbejderne i Tværfaglig Enhed
Reduktion af antallet af medarbejdere i Tværfaglig Enhed, forslag 37

På vegne af børnene i Aarhus Kommune er vi nødt til at reagere! Børnene i Aarhus Kommune skal ikke være tilfældigt heldige. Vi kan under ingen omstændigheder bifalde en reduktion i antallet af medarbejdere i Tværfaglig Enhed.
Tværfaglig Enhed er en tværfaglig indsats i dagtilbud, der styrker og udvikler den pædagogiske praksis gennem systematiske aktionslæringsforløb i forhold til læringsmiljø og bredere børnefællesskaber. Formålet er at skabe en varig effekt på den lokale pædagogiske praksis til gavn for alle børns trivsel og udvikling. Tilbagemeldingerne fra dagtilbuddene bekræfter denne effekt.
Det pædagogiske personale kan opleve lange ventetider hos PPR, hvilket er tærende for både børnene og personalet. Vi er bekymrede for, at ventetiden også hos Tværfaglig Enhed bliver for lang. Dette er netop ikke til gavn for børnenes trivsel og udvikling. Med indførsel af den nye tilsynsmodel kan vi desuden se et øget behov for Tværfaglig Enheds sundhedspædagogiske indsats.
Med udgangspunkt i Heckmans kurve (jf. bilag 1) kan vi være bekymrede for, at den lille besparelse, som en reduktion i antallet af medarbejdere udgør, slet ikke står mål med, hvad det koster på den lange bane. Dette i form af risiko for mistrivsel, skolevægring, behov for diagnosticering, specialtilbud og sygemeldinger hos det pædagogiske personale i institutionerne. Vi møder pædagogisk personale, der ved opstart af forløb kan være på kanten af en stresssygemelding, men som gennem forløbet får et fagligt løft, blomstrer og genfinder arbejdsglæden.
Tværfaglig Enhed er opstået ud fra en politisk beslutning om at styrke den tidlige indsats i Aarhus Kommune, og den intention håber vi fortsat er gældende. Den tidlige indsats vil blive forringet, da tilbuddet vil nå ud til færre afdelinger. Dermed reduceres muligheden for at understøtte det pædagogiske personales forudsætninger for at opspore og understøtte børn med begyndende mistrivsel. Med en reduktion i Tværfaglig Enhed er vi derfor meget bekymrede for kun at nå de tilfældigt heldige børn.
Download høringssvar som pdf

Afsender

Navn

Tværfaglig Enhed

Indsendt

17/11/2022 14:49

Sagsnummer

HS5318858

Informationer

Startdato
Svarfrist
Type
Indkaldelse af ideer og forslag
Område
Hele kommunen
Hørings-id

H522

Kontakt

Nicolas Madsen

 Mail: nicmad@aarhus.dk 

Telefonnummer: 25 62 28 78