Gå til hovedindhold

Høringssvar

Sparekatalog for Børn og Unge

Høringssvar - Viby-Rosenvang Dagtilbud

Bestyrelsen i Viby-Rosenvang Dagtilbud er opmærksom på, at der ikke i sparekataloget er givet mulighed for at prioritere. Eventuelle forslag til andre besparelser vil således ikke kunne indgå i høringsproces. Det finder vi beklageligt.

Reduceret deltidspasning i dagtilbud.
Vi kan fint tilslutte os forslaget med deltidsmodul 25 t/u.

Reduceret åbningstid i dagtilbud.
En reduktion i åbningstiden på ½ time om ugen kan vi fint bakke op om, - dog mener vi ikke at det er en bestyrelse, der skal træffe beslutningen om hvilke afdelinger og hvilken dag. Vi ser gerne, at det er det politiske niveau, der træffer denne beslutning, så varetager vi gerne opgaven omkring udmøntning. Gerne med udg. pkt. i konkret data fra afdelingernes fremmøde.

Bygningskapacitetstilpasning.
Vi foreslår, at det er barnets bopæl, der er afgørende faktor for anvisning af dagtilbudsplads på samme måde som ved skoledistrikterne. Vigtigt at fastholde kortest mulig transporttid. Ud fra en antagelse om at det vil bidrage positivt til samlet at reducere antal af inst. skift.

Kultur- og naturtilbud.
Børnekulissen er et kulturtilbud, der bidrager til at understøtte dagtilbuddets arbejde med den kulturelle dannelse af børn.
Natursamarbejdet er dannelse ind i naturoplevelser og omgang med dyr. Muligheden for et varieret naturtilbud, er værdifuldt for alle.
Samlet set, ser vi at en lukning af Børnekulissen og Natursamarbejdet vil ramme alle, men i særdeleshed vores mest udsatte børn, da det ofte vil være dagtilbuddet, der tilbyder disse oplevelser. Det er sådanne ture ud af huset og unikke oplevelser, der gør, at vi kan skabe andre rammer og deltagelsesmuligheder for alle børn. Det er ligeledes med til at give børnene perspektiv på og anden referenceramme ift. at kunne koble disse oplevelser og tilbud med dagtilbuddets egne aktiviteter.

Bestyrelsen, Viby-Rosenvang Dagtilbud
Download høringssvar som pdf

Afsender

Navn

Helle Sørensen

Indsendt

17/11/2022 17:41

Sagsnummer

HS3477324

Informationer

Startdato
Svarfrist
Type
Indkaldelse af ideer og forslag
Område
Hele kommunen
Hørings-id

H522

Kontakt

Nicolas Madsen

 Mail: nicmad@aarhus.dk 

Telefonnummer: 25 62 28 78