Gå til hovedindhold

Høringssvar

En bekymring fra Viby Syd

Vi anerkender at Aarhus Byråd står med en svær opgave i forhold til at skulle pege på besparelser i det kommunale budget. Dog ser vi med stor bekymring og undren på nogle af de forslag, der er lagt op til i Børn og Unge.
Der har de senere år både politisk og internt i Børn og Unge været et særligt fokus på sårbare og udsatte børn og unge. Vi er foruroligede over at konstatere, at en stor del af de udmeldte spareforslag netop vil ramme denne målgruppe. En gruppe som i forvejen har svært ved at tale sin egen sag.
I Viby Syd har vi gennem en lang årrække haft et udvidet tværfagligt ledelsessamarbejde med det formål at styrke sammenhængskraften i de kommunale indsatser i et af byens mest udsatte boligområder. Kendskab til hinanden og hinandens opgaver, viden om områdets muligheder, styrker og udfordringer, og fælles tiltag på tværs af kommunalt og selvejende dagtilbud, skole, FU og boligsociale indsatser har stor betydning for, hvor godt vi hver især lykkes med at løfte vores opgave.
Vi arbejder fortløbende på at skabe et tæt ledelsessamarbejde, baseret på en høj grad af relationel koordinering. Det gør vi, fordi undersøgelser viser, at et styrket tværgående samarbejde skaber bedre resultater med færre indgribende foranstaltninger og underretninger til følge. Men kraften i ledelsessamarbejdet udfordres, hver gang der sker udskiftninger på lederposterne. Det tager tid at lære et område som vores at kende og forstå de dynamikker, der er på spil. I de aktuelle spareforslag, lægges der op til ændringer i ledelsesstrukturen og muligt lederskifte på både dagtilbuds og FU-området her i Viby Syd samt en væsentligt øget mængde ledelsesopgaver på begge områder, hvilket unægteligt vil påvirke det tværgående ledelsessamarbejde.
Forslagene om at nedlægge Børnekulissen og Natursamarbejdet vil ligeledes ramme de udsatte børn og unge i vores område hårdt. Vi må konstatere at rigtigt mange børn og unge i udsatte områder kun får de kulturelle oplevelser, som vi præsenterer dem for. Disse oplevelser vil blive færre, hvis lukning af Børnekulissen og Natursamarbejdet gennemføres.
Og sidst men ikke mindst har vi svært ved at få øje på ordentligheden i denne proces med at pege på besparelser. Man gennemfører en spareproces, som lægger op til nedlæggelse af et foruroligende stort antal lederstillinger på FU området, samtidig med at man er i gang med en større analyse af ledelsesstrukturen i UngiAarhus. Og på dagtilbudsområdet pegede BUPLs seneste undersøgelse af de pædagogiske lederes arbejdsmiljø på, at et større ledelsesspænd blandt andet var årsag til stigende mistrivsel blandt de pædagogiske ledere. Hvordan harmonerer det med at man i Børn og Unge er meget optaget af, at vi skal skabe psykologisk tryghed for vores medarbejdere. Burde Børn og Unge ikke kigge indad i denne sammenhæng?

Boligsocial leder i Viby Syd Jeanne Funch Asmussen og dagtilbudsleder i Børnehuset Egmontgården Lotte Althoff Laustsen
Download høringssvar som pdf

Afsender

Navn

Lotte Laustsen

Indsendt

17/11/2022 17:54

Sagsnummer

HS0431275

Informationer

Startdato
Svarfrist
Type
Indkaldelse af ideer og forslag
Område
Hele kommunen
Hørings-id

H522

Kontakt

Nicolas Madsen

 Mail: nicmad@aarhus.dk 

Telefonnummer: 25 62 28 78