Gå til hovedindhold

Høringssvar

De32

De32 er en enhed bestående af lærere med en særlig interesse og kompetence for at koble IT med undervisning. Den primære opgave for De32 er at komme ud på Aarhus’ skoler og lave forløb, så elever og lærere bliver kompetente og bevidste brugere af computere, programmer og teknologi i en faglig sammenhæng.

Mange lærere vil gerne bruge IT i deres fag, men kan have svært ved at overskue en evigt voksende IT jungle. Man vil fx. gerne have it til at understøtte elevernes engelskkundskaber - men er i tvivl om hvilke programmer, man kan bruge. Eller man vil fx. gerne arbejde med programmering i natur/teknologi men synes ikke, man er dygtig nok.

Her kommer De32 ind i billedet. For programmering og kodning, digitale lyd- og billedproduktioner, digital dannelse, layout og programmer til bedre tekstproduktioner og meget mere er lige præcis, hvad man kan booke De32 til at komme ud i klasserne og undervise i.

De32 kommer ud i den almindelige undervisning sammen med læreren og eleverne. Der hvor tingene sker. Hvor skolen er. Det er en stærk måde at organisere hjælpen på - og en fornuftig og rigtig løsning, For både elever og lærere lærer samtidigt. Og den læring kommer videre. For eleverne - ja ud over at de faktisk lærer det, de skal - så giver De32 dem elektroniske værktøjer til at lære med i skolen. Værktøjer som hjælper dem til at dygtiggøre sig fagligt.
Og læreren kan tage sin nyerhvervede viden med i undervisningen af de andre af skolens klasser.

De32 sikrer, at brug af teknologi ikke kun bliver for de klasser, som lige er heldige at have en meget IT kyndig lærer. De32 sikrer, at teknologiforståelse ikke kun bliver for elever, hvis skoler har råd til at sende deres lærere på kurser og efteruddannelse. De32 bidrager til, at den enkelte lærer og skole kan leve op til både nutidige og ministerielle krav om elevernes digitale færdigheder og dannelse i bred forstand.

IT og undervisning er i dag tæt forbundet. De32 er et hamrende godt og unikt netværk på tværs af alle skoler i Århus. Et netværk med videndeling præget af nysgerrighed og udvikling. Hvor der dagligt kommunikeres om undervisning med IT. Og hvor der særligt findes løsninger på her og nu opståede it problemer - som ellers kunne udfordre den enkelte skole længe og potentielt lægge dele af undervisningen ned. Eller give spildte skoledage for den elev, hvis enhed eller login bøvler.

Det er kun fornuftigt, at lade De32 fortsætte deres uundværlige, kompetente arbejde for at teknologiforståelse og brug af teknologi som faglig underbygning foregår på alle skoler i Aarhus.
Download høringssvar som pdf

Afsender

Navn

Niels Lindberg

Indsendt

17/11/2022 18:38

Sagsnummer

HS2948016

Informationer

Startdato
Svarfrist
Type
Indkaldelse af ideer og forslag
Område
Hele kommunen
Hørings-id

H522

Kontakt

Nicolas Madsen

 Mail: nicmad@aarhus.dk 

Telefonnummer: 25 62 28 78