Gå til hovedindhold

Høringssvar

Bevar Nørrestenbros skovbørnehave

Bevar skovbørnehaven i Nørrestenbro!

For præcis to uger sider erfarede vi, til vores store overraskelse, at vi var kommet med i Århus kommunes sparekatalog , hvilket vi er særdeles uforstående over for. Især da der som begrundelse blandt andet bliver givet, at der ikke er efterspørgsel på skovgrupper.

Nørrestenbro er et bevidst valg for mange familier:

Vi oplever ikke manglende efterspørgsel . Rigtigt mange af vores familier vælger bevidst Den Integrerede Institution Nørrestenbro , fordi vi er en velfungerende institution, og fordi børnene har deres sidste børnehavetid i skoven. Flere familier har givet udtryk for, at netop dét, at deres barn har mulighed for at slutte deres sidste tid i skoven, er årsag til, at de vælger at blive boende i midtbyen fremfor at flytte ud, hvor der er natur og ro. Den manglende kapacitetsudnyttelse skyldes et fald i antallet af børnehavebørn, som hele Midtbyens dagtilbud er ramt af.

Skoven giver livsduelige og robuste skolebørn med med masser af gå-på-mod:

Vi har på grund af stor efterspørgsel på skovtilbudet struktureret vores institution således, at samtlige børn slutter med et år eller to i skoven. Dvs. at vores skovgruppe rummer de børn, som er kommende skolebørn. Vi samarbejder hvert år med mange forskellige folkeskoler og privat skoler, som alle giver udtryk for, at de oplever vores skovbørn som robuste børn, med masser af gå-på-mod og en stor viden om den verden, som de befinder sig i.

Skoven forebygger sygdom blandt børn og voksne :

Vi er en fast personale gruppe, der har arbejdet i skoven i mange år. Og det er ikke fordi vi ikke kan finde på andet at lave, men fordi vi holder ufatteligt meget af vores arbejde med børnene ude i naturen. Vores sygefravær er tæt på ikke eksisterende, og det skyldes ikke, at vi er superhelte. Slet ikke, men derimod, at vi er i et særdeles sundt arbejdsmiljø - som fremmer sundhed frem for sygdom. Dette er måske værd at overveje i en tid, hvor der er meget fokus på pædagogers sygefravær .
Børnene er også sjældent syge, hvilket samfundsøkonomisk må være en klar gevinst, da forældrene således undgår at blive hjemme grundet syge børn!
Derudover er der jo samfundsmæssigt løbende fokus på, at alt for mange børn har for megen skærm tid, er i dårlig form og kommer alt for lidt ud i naturen . Dette gælder ikke vores skov børn!

Skoven rummer alle børn - også dem, der har det svært og er psykisk sårbare :

Som andre institutioner møder vi løbende børn, som af den ene eller anden grund har det svært. Nogle få bliver udredt med psykiske diagnoser, og andre er børn, det har svært ved at være i sammenhænge, hvor der er mange sanseindtryk. Netop disse børn har vi en mulighed for at flytte ud i skoven og rigtig mange gange har vi oplevet et barn, som af flere sammenhænge var kommet i mistrivsel , få det bedre og blive klar til at komme i skole med en tro på, at det med succes kan indgå i en social sammenhæng .
Vi oplever også at vi får børn overflyttet fra andre institutioner , fordi det er vurderet, at netop vores skovbørnehave kunne være en mulighed for at få et barn i mistrivsel til at få det bedre.

Nørrestenbro er et populært sted for studerende:

Vi har et tæt samarbejde med ViA og har altid studerende i Nørrestenbro og i Skoven. I en tid med rekrutterings udfordringer må det da være positivt, at de studerende har mulighed for at opleve et pædagogisk miljø, hvor alle, både børn og voksne, stortrives . Hvor der er fokus på faglighed, og hvorfra de kan inspiration til at arbejde med børn og natur.

Vi appelerer til at I, politikere, tænker jer om endnu en gang og vælger ikke at lukke et velfungerende og populært sted, som er med til at give så meget af alt dét, som der er brug for i denne tid.
Vi har forståelse for, at der skal ske besparelser og vil meget gerne i en konstruktiv dialog med jer politikere om, hvad vi som skovbørnehave kan bidrage med.

På vegne af personalet i den integrerede institution i Nørrestenbro
Helle Mogensen
Download høringssvar som pdf

Afsender

Navn

Helle

Indsendt

17/11/2022 21:12

Sagsnummer

HS0517765

Informationer

Startdato
Svarfrist
Type
Indkaldelse af ideer og forslag
Område
Hele kommunen
Hørings-id

H522

Kontakt

Nicolas Madsen

 Mail: nicmad@aarhus.dk 

Telefonnummer: 25 62 28 78