Gå til hovedindhold

Høringssvar

Skoletjenesten i Aarhus Billed- og Medieskole

Som underviser på Aarhus Billed- og Medieskole er min erfaring, at skoletjenesten formår at danne et rum for eleverne, hvor de får mulighed for at vokse og udvikle sig - fagligt såvel som socialt. Tilmed er skoletjenesten et tilbud der er for alle - dvs. også børn fra mindre priviligerede og ressourcestærke hjem, som ellers ikke ville have mulighed for at komme i kontakt med en kulturinstitution som Aarhus Billed- og Medieksole.
Mødet med andre institutioner end de vante, kan være afgørende for barnets/elevens bevidsthed om dets udviklingsmuligheder - også senere hen i livet. Her kan selv små viduer danne grobund for positive og livsændrende udsigter.

På Aarhus Billede- og Medieksole får børnene indblik i nye fagkundskaber og anderledes måder at arbejde og samarbejde på, og opdager ikke sjældent nye evner, de ikke vidste, de besad. De oplever sig selv og hinanden på ny grund og bliver mødt med en kunstnerisk profesionalisme, hvor fokus er på det håndværksmæssige samt beherskelsen af nye medier som kortfilm og animation. Sådanne opdagelser og oplevelser er værdifulde og med til at styrke elevernes selvværd og generelle trivsel.
Det ville virkelig være en skam, hvis dét blev sparet væk.

Anja Karoline Gram Nielsen - Underviser på Aarhus Billed- og Medieskole
Download høringssvar som pdf

Afsender

Navn

Anja Karoline Gram Nielsen

Indsendt

18/11/2022 14:32

Sagsnummer

HS9519736

Informationer

Startdato
Svarfrist
Type
Indkaldelse af ideer og forslag
Område
Hele kommunen
Hørings-id

H522

Kontakt

Nicolas Madsen

 Mail: nicmad@aarhus.dk 

Telefonnummer: 25 62 28 78