Gå til hovedindhold

Høringssvar

Sparekatalog for Børn og Unge

Pkt 29

Vedr. Sparekatalogets pkt 29: Først og fremmest må jeg på det kraftigste advare imod en nedlæggelse af Skolemarken. De fleste brugere af Skolemarken bor i områdets små lejligheder hvor husdyrhold i mange tilfælde ikke er tilladt. Skolemarken er således disse børns eneste mulighed for at stifte bekendtskab med dyrehold.
Derudover gør områdets boligforhold det vanskeligt for børnene at mødes hos hinanden. Her har Skolemarken en afgørende betydning, da den gør børnene i stand til mødes udenfor under opsyn af kyndigt, pædagogisk personale. Uden Skolemarken frygter vi at områdets børn i højere grad vil være overladt til sig selv rundt omkring i kvarteret.

Generelt omkring pkt 29: Som alternativ til nedlæggelse af de 5 legepladser, vil vi i stedet anbefale en omorganisering af området så alle pædagogisk ledede legepladser tilknyttes en klub. Der kan så indføres et forhøjet klubkontingent for benyttelse af legepladsernes tilbud, fx dyrehold, for hvilke der i dag kun opkræves en symbolsk betaling. En organisatorisk sammenlægning må også betyde en reduktion i den administrative byrde, så det pædagogiske personale kan fastholdes og fortsætte deres uvurderlig arbejde for kommunens børn.
Download høringssvar som pdf

Afsender

Navn

Sine Schou Nielsen

Indsendt

19/11/2022 15:53

Sagsnummer

HS2315256

Informationer

Startdato
Svarfrist
Type
Indkaldelse af ideer og forslag
Område
Hele kommunen
Hørings-id

H522

Kontakt

Nicolas Madsen

 Mail: nicmad@aarhus.dk 

Telefonnummer: 25 62 28 78