Gå til hovedindhold

Høringssvar

Sparekatalog for Børn og Unge

Ophør af tilskud til konkrete samarbejder med bl.a. kulturinstitutioner.

Vi ønsker med dette høringsbrev at gøre opmærksom det uhensigtsmæssige i spareforslagets punkt 21: Ophør af tilskud til konkrete samarbejder med bl.a. kulturinstitutioner.

Formålet med tilskuddet til en række forskellige samarbejder er at sikre alle skoler lige muligheder for adgang til forskellige kulturtilbud. Ved at sikre skolerne lige adgang sikres også lige adgang for eleverne. Der er ovenikøbet løbende et samarbejde om kvalitetsopfølgning af tilbuddene, så der sikres høj kvalitet og bredde.

Som byskole er en af kerneområderne at arbejde med elevernes dannelse. Dette gøres blandt andet ved at lade eleverne stifte bekendtskab med forskellige kulturinstitutioner. Hvis dette forslag realiseres fjernes de-facto den lige adgang for skolerne og hermed eleverne. Det fjerner et kæmpe dannelses- og uddannelsespotentiale.

På Elise Smiths Skole benytter vi os af mange forskellige tilbud fra kulturinstitutionerne. Det er til stor glæde og gavn for vores elever både i en social og faglig kontekst. På skolen er vi stolte over og glade for vores mangeårige partnerskabsaftale med Teaterhuset Filuren. Under overskriften ‘Dannelse til fællesskabet’ kommer Teaterhuset Filuren hvert skoleår på 3.-7. klasse, og en dramapædagog arbejder sammen med klassens lærere med skabende processer, som bidrager til den enkelte elevs og klassens trivsel, uddannelse og dannelse.

Vi der har oplevet tilbuddet i aktion har oplevet højkvalitets trivsels- og dannelsesarbejde på børneniveau. At dette tilbud nu står til at bortfalde for at spare 200.000 kr. i en tid, hvor arbejdet med børn og unge kalder på udviklingsprojekter og trivselsarbejde, virker fuldstændig malplaceret.

Med venlig hilsen
Skolebestyrelsesformand Else Marie Gejl
og
Skoleledelsen på Elise Smiths Skole
Download høringssvar som pdf

Afsender

Navn

René Jakobsen

Indsendt

20/11/2022 09:28

Sagsnummer

HS5917222

Informationer

Startdato
Svarfrist
Type
Indkaldelse af ideer og forslag
Område
Hele kommunen
Hørings-id

H522

Kontakt

Nicolas Madsen

 Mail: nicmad@aarhus.dk 

Telefonnummer: 25 62 28 78