Gå til hovedindhold

Høringssvar

Center for Læring

Center for Læring - Aarhus skolernes fællessamling

Hvor er det trist, at Center for Læring endnu engang er en del af Aarhus kommunes sparekatalog.
Center for Læring er en vigtig del af en større fortælling og et af de led i den fælles kommunale understøttelse, der kommer tættest på brugerne på eleverne og lærerene, når det gælder understøttelse til undervisningen på folkeskolerne i Aarhus. På den måde tjener Center for Læring et uvurderligt formål for børn og unges trivsel og læring i folkeskolen i Aarhus.
Så hvorfor er Center for Læring endnu engang i sparekataloget? Er det fordi, der ikke er nok kendskab til stedet og de ydelser, der tilbydes? Eller kan beslutningen være truffet på et forkert grundlag?
I beskrivelsen af spareforslaget vedr. Center for Læring står der: ”Ydelserne er primært målrettet skolernes anvendelse af digitale læremidler i undervisningen”. Formuleringen giver et helt forkert indtryk af Center for Lærings primære opgaver, og det kan derfor virke uforståeligt, hvis grundlaget er taget ud fra den præmis, da Center for Læring hovedsageligt beskæftiger sig med analoge materialer. Det vil sige de fysiske papirbøger, som al forskning siger er vigtige for, at børnene udvikler deres læsning og læring.
Center for Læring er finansieret af skolerne i Aarhus og har i mange år stået for fælles indkøb af materialer på vegne af skolerne. Derfor har mange skoler ikke selv indkøbt fx nyere romaner, klassesæt til indskolingens læseundervisning og meget mere, da skolerne i fællesskab har delt materialerne. Materialesamlingen på Center for Læring består af et bredt udvalg af varierede og tidssvarende læremidler - ca. 200.000 materialer. Det anslås, at samlingen har en værdi på ca. 40 mio. kr. Kan det virkelig passe, at man for at opnå en besparelse på ca. 3.5 mio. kr. årligt, vil sige farvel til den store og uerstattelige samling, der har en værdi på ca. 10 gange så meget som den årlige besparelse?
Hvis Center for Læring spares væk, vil eleverne blive de store tabere, da det ikke vil være muligt for alle skoler at etablere en samling af relevante og nutidige klassesæt til alle klassetrin. Derfor giver tanken om en fællessamling og stordriftsfordelene stadig god mening i en tid, hvor også skolerne er under pres i forhold til økonomi, samtidig med at der i spareforslaget er lagt op til, at økonomien ikke tilbageføres til skolerne.
Ved lukning af Center for Læring siger vi ikke ”bare” farvel til en unik samling af materialer, der udelukkende kan lånes af Aarhus skolerne. Vi siger også farvel til den inspiration og sparring, som vi får fra Center for Læring, samt en enestående pakke af gratis tilbud, der understøtter lærernes daglige arbejde til gavn for elevernes læring og trivsel. Det kan vi simpelthen ikke undvære!
Bevar Center for Læring - et uvurderligt tilbud til alle skolerne i Aarhus.
Vh
Ingelise Blom Hansen
Tidligere lærer i dansk, kulturfag og læringsvejleder/skolebibliotekar
Download høringssvar som pdf

Afsender

Navn

Ingelise Blom Hansen

Indsendt

20/11/2022 10:12

Sagsnummer

HS3344885

Informationer

Startdato
Svarfrist
Type
Indkaldelse af ideer og forslag
Område
Hele kommunen
Hørings-id

H522

Kontakt

Nicolas Madsen

 Mail: nicmad@aarhus.dk 

Telefonnummer: 25 62 28 78