Gå til hovedindhold

Høringssvar

Er der ikke skåret ind til benet allerede?

Høringssvar vedr. Børn og Unges spareforslag i høring

Skolebestyrelsen på Lystrup Skole ser med bekymring på det fremlagte sparekatalog. Vi får følelsen af at der skal findes penge et sted, der er skåret ind til benet i forvejen. Den kommunale gennemsnitsudgift pr. folkeskoleelev er i forvejen meget lav i Aarhus kommune sammenlignet med andre kommuner. Så yderligere besparelser på Børn og Unge-området, herunder folkeskolen, virker omsonst. Vi frygter, at besparelserne vil føre til fagligt efterslæb og mistrivsel blandt elever, der på den lange bane ender med at være dyrere.
I sparekataloget hæfter vi os specielt ved:
1. Flere forslag vedrører lærernes videreuddannelse. Nedprioritering af videreuddannelse vil medføre en forringelse af det faglige niveau og dermed reduktion af børnenes udbytte af skolegangen.
2. At hæve forældrebetaling på SFO er reelt blot en forhøjelse af skatten, da få SFO-forældre reelt har et valg om at betale for pasningen. Desværre er det en skat der således rammer særdeles ulige, og da ville det være bedre at forhøje kommuneskatten for alle i stedet. Dertil hører også, at SFO i forvejen er den dyreste institution for forældrene målt per times pasning af barnet - endnu dyrere end vuggestue. Derfor forekommer det urimeligt at hæve den post.
3. Man bør overveje Aarhus kommunes håndtering af DSA-børn ("busbørn"), specielt også med tanke på børnenes tarv. En reduktion af antallet af DSA-børn kunne reducere udgifter til transport.
4. Forbrug af konsulenter skal vurderes på alle områder. Med besparelserne for øje, må der alt andet lige være mindre administrativt internt personale til at løfte de opgaver, konsulenter uvægerligt og normalt genererer - udelukkende for at de kan påvise en effekt af deres tilstedeværelse, men ofte uden reel praktisk betydning for det direkte arbejde med børnene.
5. Det skal anerkendes, at mange forslag forsøger at undgå direkte påvirkning på kerneopgaven, men vi frygter at en indirekte påvirkning være uundgåelig, hvis Aarhus
kommune gennemfører valgte besparelser.
Download høringssvar som pdf

Afsender

Navn

Kristian Bækmark Kjær

Indsendt

20/11/2022 14:03

Sagsnummer

HS7124247

Informationer

Startdato
Svarfrist
Type
Indkaldelse af ideer og forslag
Område
Hele kommunen
Hørings-id

H522

Kontakt

Nicolas Madsen

 Mail: nicmad@aarhus.dk 

Telefonnummer: 25 62 28 78