Gå til hovedindhold

Høringssvar

Center for læring

Bevar Center for Læring
Center for Læring er endnu engang lukningstruet, selvom det er Aarhus skolerne, der betaler for både drift og materialer, og denne gang er der lagt op til, at økonomien ikke tilbageføres til skolerne.
På Center for Læring har skolerne deres egen materialesamling, der består af ca. 200.000 eksemplarer og har en anslået værdi på ca. 40. mio. kr.
I spareforslaget er der lagt op til, at skolerne fremover skal låne materialer ved Center for Undervisning (CFU). Af deres hjemmeside fremgår det, at de har 500.000 læremidler til udlån i alt, de udlåner til både grundskoler, gymnasier og andre institutioner, og de har 16.000 mulige lånere. Det efterlader vel ikke tvivl om, at Aarhus skolerne - og dermed vores elever - fremover vil blive meget dårligere stillet.
Center for Læring har lokaler på Sødalskolen i Brabrand, der er derfor meget kort afstand fra lærer/elev til bog. CFUs udlånssamling/lager ligger i Viborg, materialerne skal derfor fragtes mange kilometer, hver gang vi skal låne dem - fleksibiliteten forsvinder og det er ikke godt for den grønne tankegang.
Aarhus skolerne har p.t. adgang til en misundelsesværdig samling, og Center for Læring har årligt ca. 220.000 udlån til børn og unges undervisning. Samlingen er opnået ved mange års fælles indkøb - stordriftsfordele - der sikrer skolerne lige adgang til et stort udbud af materialer uafhængigt af den enkelte skoles økonomiske formåen.
Men Center for Læring er ikke bare Aarhus skolernes store samling af materialer. Det er også en stor ressource i forhold til vejledning, videndeling, valg af relevante materialer til undervisnings-brug, facilitering af netværksmøder, distribution af materialer m.m. Ydelser der er svære at undvære i det daglige arbejde med eleverne.
Center for læring er med sin store materialesamling og sin vejledning af lærere og læringsvejledere et eksempel på en velfungerende, centraliseret og effektiv måde at deles om materialer og viden på. Andelstanken, der præger Center for Læring, giver mange besparelser i både penge og tid for alle skoler i Aarhus Kommune.
Bevar Center for Læring så vi stadig kan være fælles om den store unikke materialesamling, der har stor betydning for både elever og lærere. Vi kan hverken undvære den eller den brede vifte af ydelser, der er med til at understøtte elevernes læring og trivsel.

Birgitte Bjerg
Lærer, Skovvangskolen
Download høringssvar som pdf

Afsender

Navn

Birgitte Bjerg

Indsendt

20/11/2022 14:26

Sagsnummer

HS2350038

Informationer

Startdato
Svarfrist
Type
Indkaldelse af ideer og forslag
Område
Hele kommunen
Hørings-id

H522

Kontakt

Nicolas Madsen

 Mail: nicmad@aarhus.dk 

Telefonnummer: 25 62 28 78