Gå til hovedindhold

Høringssvar

Sparekatalog for Børn og Unge

Sparekatalog 2023-2026 på Børn og Unge

Høringssvar fra Skolebestyrelsen og SFO forældrerådet på Samsøgades Skole vedrørende
Aarhus Kommunes sparekatalog 2023-2026

Skolebestyrelsen og SFO-forældrerådet på Samsøgades Skole er skuffede over Aarhus kommunes offentliggjorte sparekatalog på børn og unge området. Vi mener overordnet set, at der ikke kan spares mere på skolerne og Sfo. Hvis vi skal rette op på den i forvejen store mistrivsel blandt vores børn og unge generation, så nytter det ikke at udsulte skolerne yderligere. Sparekatalogets indhold er en amputation af et vigtigt dannende kultur- og naturgrundlag i barndommen og amputerer også fagligt opbyggende områder, der rammer alle og kommer til at have stor indvirkning på især de sårbare børn og forældre med brug for ekstra indsatser og støtte. En række af forslagene i sparekataloget ser vi forklædte som reelle rammebesparelser – det vil sige forringelser af økonomien til skolerne, der rammer kvaliteten af tilbuddene og børnenes hverdag i skole og fritid. Det gælder forslagene 8, 10, 22, 23, 24, 25.
Spareforslagene går nådesløst efter de udfordrede og udsatte familier i Aarhus Kommune. Vi foranlediges næsten til at tro, at det er en strategisk manøvre, da vi ved, at de faglige kompetencer i Samsøgades Skoles SFO ikke alene vil lade det gå ud over de svageste, hvorfor besparelserne bredt vil ramme alle børn i indskoling og i SFO. Vi anbefaler derfor, at det genovervejes, hvordan besparelserne skal ramme.

Samsøgades Skole er en “stenbro” skole, og vi bemærker konkurrencen fra de 4 nærliggende privatskoler i vores område. Vi er stolte over vores kultursamarbejde med de forskellige kulturinstitutioner heriblandt både musikskolerne, teatrene og museerne. I manglen på “fedt idrætsanlæg og græsarealer” har den gode fortælling været “at vi benytter byens tilbud”. Åben skoleforløbene er med til at give vores børn dannelse og kulturforståelse og denne her slags tilbud er gavnlige for børn, der kan have det svært i en almindelig undervisning. Åben skole viser sammenhængskraft mellem skole og verden. Det styrker skolens fællesskab blandt elever, lærere og samfund samt skolens plads i ø-gade fællesskabet. Det er en stor synd at spare dette væk.

Natursamarbejdet - vores klima og fremtid kalder på, at vi lærer at passe på og forvalte vores natur med omhu. Det giver absolut ingen mening, at Aarhus Kommune vil stoppe børnenes mulighed for reel undervisning og læring i naturen. Muligheden for at sanse og “connecte” sig fysisk med naturen giver forståelsen. Meget kan læses i en bog, men mere skal opleves på egen krop.

Kultur, Musik, Teater og Natur er helt fundamentalt for vores dannelse og ikke kun “flødeskum”. Ærgerligt at I laver grønthøstermetoden på dette, så det rammer så bredt. Har I overvejet at nogle af de mindre teatre og museer kan være afhængige af netop skolesamarbejdet som bidrager til deres drift?

Ophør af READ - Read styrker børns læseudvikling. Det hjælper forældrene til at læse med deres børn og gavner “læsesvage” familier.

Ophør af frikøb af ressourcepersoner der understøtter digitale læringsprocesser - i og med at der er sparet betragteligt på IT-funktionen på skolen, og samtidig at IT som redskab bruges i næsten al undervisning, så har Samsøgades Skole brug for frikøb af en ressourceperson samt “De 32” som understøttende enhed. Vi bakker MED-udvalgets høringssvar op.

Lukning af Center for Læring (CFL) - På Samsøgades Skole anvendes CFL i stor grad. Lukning af CFL vil i et stort omfang påvirke undervisningen. Det vil blive dyrt fremadrettet at skulle købe bøger til eget bibliotek og derfor bliver besparelsen ikke særlig stor på den lange bane. Vi bakker MED-udvalgets høringssvar op.
Centralisering af teknisk service - Samsøgades Skole har utroligt mange fritidsbrugere. En fjernelse af vores lokale on-site tekniske serviceperson(er) vil betyde en kraftig forringelse af det miljø vores personale og elever møder ind til. I forvejen har vi som så mange andre skoler store problemer med standarden og stabiliteten af rengøringsniveauet. Skolen er en 107 år gammel dame med bevaringsværdi i gr. 1-3, der skal passes godt på.
Forældrebetaling SFO og klub - Aarhus har i forvejen en af de højeste takster for forældrebetaling og derfor frygter vi, at takststigningen vil ramme familier, der lige netop ikke er berettiget til friplads, men som vælger fritidstilbuddene fra, hvis taksten stiger. SFO’erne i Aarhus er voldsomt underprioriteret og kan ikke tåle nogle former for (forklædte) rammebesparelser, der reelt er forringelser af kvaliteten i tilbuddene. Hvis det bliver mere skrabet, end det er, vælger forældrene dem fra.
Busrute 22, der i morgentimerne fungerer som skolebus for mange børn bosat i Gellerup og Hasle kommer til at ramme en gruppe af flersprogede elever (ca.50 ifølge buschaufføren) der går på 4 byskoler for at sikre blandede skoler. Der er ikke noget forslag til, hvad de skal gøre, når bussen fjernes. Samsøgade har 11 børn + 4 andre elever der kommer med denne busrute hver dag. Det viser en stikprøve optælling foretaget i uge 46 af skolebestyrelsen.

Ændring i andelen af uddannet personale i forbindelse med vidtgående støtteressourcer i SFO
Det kan ikke andet end ramme i forvejen udsatte børn at spare på støtteressourcer til børn med vanskeligheder i SFO´en. De faglige kompetencer er netop grundlaget for, at børn med vanskeligheder kan have en så almindelig hverdag som mulig på lige fod med klassekammerater i SFO´en. Det vil ligeledes være afsmittende på de andre børn, der vil opleve de manglende ressourcer. Vi er bekymrede for, at det både vil gå ud over omsorgen og den faglige kvalitet i SFO´en på Samsøgade Skole.

Forhøjelse af forældrebetaling i SFO
En stigning af forældrebetalingen i SFO vil ramme de familier, der balancerer på kanten af at tjene lige akkurat nok til ikke at få friplads. Med den generelle inflation i samfundet vil en stigning i forældrebetalingen højst sandsynligt betyde, at flere forældre, der ønsker at give deres børn tilbuddet om SFO, ikke har råd og må fravælge fællesskabet

Reduktion i ledelses budgettet til SFO
På Samsøgade Skole er SFO og skole velintegreret i og med, at ledelsen af indskoling og SFO er én og samme person. Det styrker samarbejdet, og som forældre oplever vi det ved, at vores børn ikke mærker et stort skift mellem skole og SFO. Reduceret ledelses budgettet for SFO´en vil derfor både gå ud over vores børns skole og SFO.

Slutteligt undrer vi os over ophør af antimobbe indsatser, unges trivselsmålinger, understøttelse til seksualundervisningen af LGBTQ+ osv. (behøver ikke nødvendigvis være normstormerne) samt besparelser på FO.

Sparekataloget 2023-2026 virker til at mangle den demokratiske proces. Kataloget indeholder kun spareforslag, hvor summen på regnearket kr. og ører svarer til de varslede besparelser: 91 mio.i 2023 og 110 mio. i 24-26. Det giver ikke plads til eventuelle tilpasninger, som det ellers fremgår, at der skal drøftes på mødet d.5/12 inden Byrådet skal vedtage det endelige spareforslag.

Hvis folkeskolen i Aarhus skal blive ved med at være 1. valget for familierne i kommunen, så må I stoppe med at forringe den. Når vi skal have personalet til at fastholde deres passion for lærer- og pædagogfaget, så nytter det ikke, at I fjerner deres værktøj. Vi håber, at byrådet til vise lydhørhed over vores og andre borgeres bekymringer, og at processen ikke hastes igennem, hvis den kræver nye belysninger, forslag og ekstra høringsrunder.


Skolebestyrelsen Samsøgades Skole og SFO-forældrerådet på Samsøgades Skole
Aarhus 20.11.22
Download høringssvar som pdf

Afsender

Navn

Henriette Hennelund

Indsendt

20/11/2022 17:53

Sagsnummer

HS8123307

Informationer

Startdato
Svarfrist
Type
Indkaldelse af ideer og forslag
Område
Hele kommunen
Hørings-id

H522

Kontakt

Nicolas Madsen

 Mail: nicmad@aarhus.dk 

Telefonnummer: 25 62 28 78