Gå til hovedindhold

Høringssvar

Skovbørnehave, Natursamarbejdet og pædagogiske legepladser

Bestyrelsen i Midtbyens Dagtilbud er uforstående over, at der foreslås nedlægning af en række naturrelaterede aktiviteter.
For at tiltrække og fastholde børnefamilier i midtbyen, er det vigtigt, at der er et bymiljø med tilbud for målgruppen, så de ikke søger uden for byen.

SKOVBØRNEHAVEN NØRRESTENBRO
Skovbørnehaven har siden 1985 været en velfungerende enhed af Nørrestenbro. Et stort aktiv for afdelingen i særdeleshed – og en styrke for dagtilbuddet som helhed.
Primo 2022 købte Børn og Unge jordstykket, hvor skovbørnehaven holder til. Endnu en faktor, der er med til at skabe forundring over, at skovbørnehaven foreslås lukket.
Film, som giver indblik i en dag i skoven - 2022 (se vedhæftet dokument)

Skovbørnehaven:
- er en stor del af Nørrestenbros profil – midtbyens stolthed
- danner rammen for alle børn i Nørrestenbro
- er med til at løfte og skabe forskellighed i Midtbyens tilbud
- har i mange år været et bevidst og aktivt valg for forældre
- tiltrækker og fastholder mange børnefamilier i midtbyen
Midtbyen er presset hvad angår specielt børnehavebørn. Skovbørnehaven er medvirkende årsag til, at mange børnefamilier bliver boende i midtbyen for at få barnet/børnene i skovbørnehave.
Desuden har skovbørnehaven en positiv effekt ift. rekruttering, idet der løbende er mange studerende i skoven. En stor del af tidligere studerende ønsker at vende tilbage til Midtbyens Dagtilbud efter endt uddannelse.

Det betyder skovbørnehaven for børnene:
Alle børn i Nørrestenbro kommer i skoven det sidste år af deres børnehaveliv
- de modnes og bliver skoleklare
- de udvikler sig fysisk, bliver robuste og styrker koncentrationen
- de får en stor viden om og respekt for naturen
- de bliver fantasifulde og gode til at lege med det, der er til rådighed i skoven
Trivsel og mental sundhed styrkes generelt hos børn, der har en periode i skoven.

LUKNING AF NATURSAMARBEJDET
Ved lukning af Natursamarbejdet skæres der betydeligt i muligheden for gode naturoplevelser for kommunens børn, ikke mindst børn boende i midtbyen.
Natursamarbejdet er et godt og pædagogisk understøttende tilbud til kommunens børn, som både anvendes af institutionerne i hverdagene og af børn og forældre i weekenderne.

PÆDAGOGISK DREVEDE LEGEPLADSER
Det er vigtigt for særligt børn, der bor i lejligheder, at have mulighed for udeleg andre steder end på egen legeplads, også når de ikke er i institution. I dag bruger specielt midtbyens børnefamilier byens velfungerende legepladser til at mødes med andre børnefamilier; og det vil være en stor forringelse at fratage familierne denne mulighed.


REDUKTION I TALE-HØREKONSULENTERS DELTAGELSE PÅ TRIVSELSMØDER
Det har stor betydning for børn med sprogudfordringer, at tale-høre-konsulenten deltager på trivselsmøder. Det betyder ofte, at konsulenten hurtigt kan sætte tiltag i gang, som kan hjælpe barnet her og nu – og dermed undgå yderligere problemer.
Vi står os derfor undrende over for at ville spare dette vigtige led væk.


Forældrebestyrelsen
Midtbyens Dagtilbud
Formand, Cecilie Morgan Holm
Download høringssvar som pdf

Afsender

Navn

Cecilie Morgan Holm

Indsendt

21/11/2022 08:39

Sagsnummer

HS2601286

Informationer

Startdato
Svarfrist
Type
Indkaldelse af ideer og forslag
Område
Hele kommunen
Hørings-id

H522

Kontakt

Nicolas Madsen

 Mail: nicmad@aarhus.dk 

Telefonnummer: 25 62 28 78