Gå til hovedindhold

Høringssvar

Stop besparelser på sårbare børn og unge

Vi må som forældre i skolebestyrelsen endnu engang med stor beklagelse konstatere, at børnene i Aarhus Kommune også denne gang skal bære store besparelser. Vi mener, at alle besparelser bør tages af bordet og vi i stedet investerer i vores børns trivsel og læring.

Spareforslag 2023 – 2026 MBU-15 Optimering af kørselsområdet.
Efter etableringen af Kørselskontoret i Aarhus Kommune, har vi som forældre kunnet konstatere, at kørslen i en meget lang opstartsperiode var kaotisk og uacceptabel. Over tid er der sket forbedring, såsom f.eks. udskiftning af leverandør mv, men bare som et eksempel er der stadig ikke de faste chauffører som lovet og transporttiden er ofte lang for vores børn. Dette kalder ikke på besparelser, kørslen er en vigtig faktor for os som familier. En velfungerende kørsel er en forudsætning for, at vores familier kommer godt afsted på arbejde og i skole mv, samt at vi får fungerende børn tilbage om eftermiddagen. Hvis vores børn ikke kommer godt afsted og har en transporttid og et børnefællesskab i bussen de ikke magter, og derfor heller ikke er klar til deres skoledag, vil det have endnu dyrere konsekvenser for Aarhus Kommune.
Som familier har vi brug for en kørsel, der som minimum lever op til:
• Afhentning og hjemkørsel til forskellige adresser – far/mor, bedsteforældre, aflastning
• Solokørsel til de børn som har brug for det – det kan være det der holder vores børn i skole
• Faste chauffører– som kender til vores børns handicap
• Overkommelige transporttider
• Børnefællesskaber som tilpasses i størrelse og sammensætning efter børnenes behov
• Kørsel i skolelukkede perioder – til og fra SFO
• Mulighed for at køre med en kammerat hjem fra skole

Spareforslag 2023 – 2026 MBU-34 Ændret klassekvotient Langagerskolen 8.– 10. klasse
Det undrer os som skolebestyrelse, at man vil ændre i det princip, at der tildeles de samme økonomiske ressourcer pr. elev uanset om man går på den ene eller den anden specialskoleskole i Aarhus Kommune, eller har det ene eller det andet handicap. I dette spareforslag åbnes der for forskellig behandling af børn med samme udviklingsforstyrrelse – hvilket er fuldstændig uacceptabelt og uforståeligt og et brud med Børn og Ungepolitikken og Handicappolitikken i Aarhus Kommune.
Vores børn i 8. til 10. klasse har ikke alle gået på Langagerskolen siden 0. klasse, men er måske først lige startet på skolen efter et langt og kaotisk skoleforløb. Samtidig er det en periode, hvor der er stort behov for støtte til deres liv efter Folkeskolen og støtte til Folkeskolens prøver. Ligeledes skal det understreges, at vores børn modnes senere end andre børn – så puberteten i sig selv er en svær periode. Vores børn har brug for et trygt og roligt/forudsigeligt undervisningsmiljø, med høj elevtrivsel, som alle andre børn i Aarhus Kommune – det kommer under voldsomt pres med flere elever i grupperne.
Langagerskolens lokaler kan ikke rumme 8 børn, skolens lokaler er bygget til 5/6 elever, hvilket allerede er overskredet i rigtig mange grupper på grund af lokalemangel generelt på skolen. Mange børn på for lidt plads, giver vores børn et dårligere undervisningsmiljø med flere konflikter og mere stress til følge. Endvidere har skolen også et ansvar overfor sine medarbejdere om at sikre et godt arbejdsmiljø og rammer, hvori lærere og pædagoger kan skabe et specialpædagogisk miljø til gavn for vores børns trivsel og læring.
Vi må som skolebestyrelse kraftigt opfordre Rådmanden til at fjerne denne besparelse på de allermest sårbare børn i Aarhus Kommune.

Mvh
På skolebestyrelsens vegne
Næstformand Morten Bjelgart
Download høringssvar som pdf

Afsender

Navn

Bjørn Sømod

Indsendt

21/11/2022 08:56

Sagsnummer

HS4981137

Informationer

Startdato
Svarfrist
Type
Indkaldelse af ideer og forslag
Område
Hele kommunen
Hørings-id

H522

Kontakt

Nicolas Madsen

 Mail: nicmad@aarhus.dk 

Telefonnummer: 25 62 28 78